Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008695
Документ 695-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.08.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 серпня 2008 р. N 695
Київ
Про поширення дії
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Поширити на осіб начальницького і рядового складу органів
і підрозділів цивільного захисту дію постанови Кабінету Міністрів
України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок
обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової
допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний
вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609;
2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071;
2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017;
2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609;
2007 р., N 10, ст. 359, N 71, ст. 2682; 2008 р., N 12, ст. 301) -
з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1995 р. N 1009 ( 1009-95-п ).
2. Установити, що для призначення пенсій за вислугу років
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
до вислуги років осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за
контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої
служби, органів і підрозділів цивільного захисту зараховується
служба в органах і підрозділах цивільного захисту з дня
призначення на відповідну посаду.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33вгору