Про внесення змін до Указу Президента України від 6 березня 2006 року N 201
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 06.08.2007693/2007
Документ 693/2007, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2014, підстава - 504/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 504/2014 ( 504/2014 ) від 06.06.2014 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 6 березня 2006 року N 201

Внести до Указу Президента України від 6 березня 2006 року
N 201 ( 201/2006 ) "Питання Міжвідомчої комісії з питань
енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони
України" такі зміни:
1) на зміну статті 2 затвердити новий персональний склад
Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді
національної безпеки і оборони України (додається);
2) пункт 3 Положення про Міжвідомчу комісію з питань
енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони
України ( 201/2006 ), затвердженого зазначеним Указом, доповнити
після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:
"опрацювання матеріалів для розгляду на засіданнях Ради
національної безпеки і оборони України з питань, пов'язаних із
забезпеченням енергетичної безпеки".
У зв'язку із цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 серпня 2007 року
N 693/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 серпня 2007 року N 693/2007
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки
при Раді національної безпеки і оборони України

ПЛЮЩ - Секретар Ради національної безпеки і Іван Степанович оборони України, голова Комісії
ПРОДАН - заступник Секретаря Ради національної Юрій Васильович безпеки і оборони України, заступник
голови Комісії
БАКУЛІН - голова правління Національної Євген Миколайович акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(за згодою)
ЄРМІЛОВ - директор Інституту проблем екології та Сергій Федорович енергозбереження (за згодою)
КАРП - радник при дирекції Інституту газу НАН Ігор Миколайович України, академік Національної академії
наук України (за згодою)
КИРЮШИН - голова правління відкритого Ігор Володимирович акціонерного товариства "Укртранснафта"
(за згодою)
КРУТЬ - заступник Голови Національного Олександр Анатолійович агентства України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних
ресурсів
КУЛИК - директор Інституту загальної Микола Миколайович енергетики НАН України (за згодою)
МАЙМЕСКУЛ - заступник Міністра закордонних справ Микола Іванович України
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів України Анатолій Іванович
ОЛІЙНИК - заступник Голови Головного контрольно- Дмитро Семенович ревізійного управління України
ПАРАШИН - заступник Секретаря Ради національної Сергій Костянтинович безпеки і оборони України
ПРОСКУРКІН - начальник Управління моніторингу та Володимир Павлович ринкових перетворень в енергетичному
секторі економіки Секретаріату Кабінету
Міністрів України
РЕДЬКО - завідувач відділу ядерної безпеки Володимир Федорович Департаменту з питань енергетичної та
ядерної безпеки Апарату Ради
національної безпеки і оборони України,
секретар Комісії
РОМАНЮК - перший заступник Міністра економіки Сергій Андрійович України
САПРИКІН - директор енергетичних програм Володимир Леонідович Українського центру економічних і
політичних досліджень імені О. Разумкова
(за згодою)
СВЕТЕЛІК - заступник керівника Департаменту з Олександр Дмитрович питань енергетичної та ядерної безпеки -
керівник управління енергетичної безпеки
Апарату Ради національної безпеки і
оборони України
СЕМЧУК - заступник Міністра з питань житлово- Григорій Михайлович комунального господарства України
СКЛЯР - заступник Голови Служби безпеки України
Олег Васильович
ТЕЛИЧКО - член Національної комісії регулювання Костянтин Іванович електроенергетики України
ЧУПРУН - перший заступник Міністра палива та Вадим Прокопович енергетики України
ШЛАПАК - Перший заступник Глави Секретаріату Олександр Віталійович Президента України - Представник
Президента України у Кабінеті Міністрів
України
ЯЩЕНКО - перший заступник Міністра вугільної Юрій Петрович промисловості України.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору