Документ 692-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.05.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 травня 2007 р. N 692
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2007 р. N 692
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань державного експортного контролю

1. Доповнити пункт 13 Положення про порядок проведення
експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767
( 767-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 70;
1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2003 р., N 34,
ст. 1827; 2005 р., N 27, ст. 1568), після абзацу одинадцятого
новим абзацом такого змісту:
"засвідчену копію свідоцтва про державну акредитацію (у разі
провадження посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій).".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - вісімнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - дев'ятнадцятим.
2. Доповнити пункт 6 Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838
( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839;
2002 р., N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19, ст. 841, N 34,
ст. 1827; 2006 р., N 22, ст. 1609), після абзацу двадцять третього
новим абзацом такого змісту:
"свідоцтва про державну акредитацію (у разі надання
повноважень суб'єктам, які провадять посередницьку діяльність у
сфері трансферу технологій).".
У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий та двадцять п'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим та двадцять шостим.
3. Доповнити пункт 11 Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. 2881;
2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609), після абзацу
п'ятого новими абзацами такого змісту:
"засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору
про трансфер технології (у разі надання дозволу на експорт
технології, для трансферу якої встановлюється режим цільового
субсидіювання згідно із статтею 22 Закону України "Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 );
засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію (у разі
надання дозволу на експорт технологій суб'єктам, які провадять
посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій).".
У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим.
4. Доповнити пункт 12 Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів подвійного використання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 86 ( 86-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р.,
N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1727), після абзацу п'ятого новими
абзацами такого змісту:
"засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору
про трансфер технології (у разі надання дозволу на експорт
технології, для трансферу якої встановлюється режим цільового
субсидіювання згідно із статтею 22 Закону України "Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 );
засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію (у разі
надання дозволу на експорт технологій суб'єктами, які провадять
посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій).".
У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим.вгору