Документ 690-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2010 р. N 690
Київ
Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 147

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників деяких
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7,
ст. 360, N 50, ст. 3318) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2010 р. N 690
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 147
( 147-2006-п )

1. У підпункті 2:
в абзаці першому слова ", Міністра фінансів" виключити;
абзаци дев'ятий та одинадцятий виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"головою Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання
проблем Чорнобильської АЕС;".
2. Абзац восьмий підпункту 2-1 виключити.
3. Доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) Міністра фінансів:
головою Міжвідомчої робочої групи з питань координації та
контролю за реалізацією проекту "Модернізація державної податкової
служби України - 1";
головою робочої групи з питань погашення простроченої
заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії;
головою Міжвідомчої робочої групи з питань підготовки і
реалізації проекту "Модернізація державних фінансів";".вгору