Документ 690-2003-р, попередня редакція — Редакція від 14.05.2008, підстава - 464-2008-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 листопада 2003 р. N 690-р
Київ

Про вдосконалення механізму здійснення
контролю за міжнародними повітряними
перевезеннями товарів військового
призначення та подвійного використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008 }

{ У тексті Розпорядження слова "Комітет з політики
військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України" в усіх відмінках
замінено словами "Міжвідомча комісія з політики
військово-технічного співробітництва та експортного
контролю" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008 }

1. Мінтрансу:
а) разом з Держекспортконтролем затверджувати один раз на рік
та надсилати до Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби,
МЗС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки і Міжвідомчої комісії з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю: { Абзац перший підпункту "а" пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
списки екіпажів та переліки повітряних суден повітряних
перевізників, яким згідно із законодавством надані повноваження на
право здійснення експорту послуг з повітряних перевезень товарів
військового призначення;
переліки українських та іноземних повітряних перевізників,
які можуть бути залучені для супутньої доставки на регулярних
рейсах товарів військового призначення загальною вагою до 3 тис.
кілограмів (за винятком озброєнь, боєприпасів, вибухових,
вогненебезпечних речовин та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю);
б) у разі внесення змін до зазначених списків та переліків
надсилати у двотижневий строк заінтересованим центральним органам
виконавчої влади відповідну інформацію;
в) один раз на квартал інформувати СБУ, Службу зовнішньої
розвідки, Держекспортконтроль і Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю про
надані дозволи на виліт повітряних суден для здійснення
міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання; { Підпункт "в" пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
г) рекомендувати повітряним перевізникам:
включати до договорів оренди зобов'язання орендарів, які не
мають відповідних повноважень, не використовувати повітряні судна
для міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання і погоджувати з орендодавцями питання про
передачу повітряних суден у суборенду та про регіон польотів з
метою недопущення експлуатації повітряних суден у державах, щодо
яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на експорт товарів, а
також право орендодавців проводити перевірку виконання
орендаторами умов договорів стосовно використання повітряних
суден;
розробляти та затверджувати за погодженням з Укравіатрансом
інструкцію для екіпажів, які здійснюють міжнародні повітряні
перевезення товарів військового призначення та подвійного
використання.
2. МЗС подавати у триденний строк Мінтрансу інформацію про
держави, щодо яких Радою Безпеки ООН установлено (скасовано)
ембарго на експорт товарів.
3. Міноборони, Мінпромполітики, НКАУ, Держекспортконтролю,
СБУ, Держмитслужбі, Адміністрації Держприкордонслужби в межах
своїх повноважень розробляти і здійснювати заходи щодо
забезпечення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями
товарів військового призначення, а Мінтрансу - щодо забезпечення
контролю за виконанням польотів повітряними суднами, які
здійснюють міжнародні перевезення товарів військового призначення
та подвійного використання.
4. Держекспортконтролю:
інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким
згідно із законодавством надано повноваження на право здійснення
міжнародних передач товарів військового призначення, про
необхідність включення до звітів про використання отриманих від
Держекспортконтролю дозволів відомостей про повітряного
перевізника, спосіб і маршрут транспортування;
проводити постійний аналіз інформації про використання
повітряних суден для міжнародних перевезень товарів військового
призначення і підготовку матеріалів про його результати для
розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
5. Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужбі
забезпечувати оформлення необхідних документів для здійснення
міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання тільки за наявності відповідних дозволів
Держекспортконтролю та Мінтрансу.
6. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким згідно із
законодавством надано повноваження на право здійснення міжнародних
передач товарів військового призначення:
доставляти такі товари кінцевому споживачеві переважно із
залученням українських повітряних перевізників, які мають на це
відповідні повноваження. У разі коли українського повітряного
перевізника залучити неможливо, інший повітряний перевізник
визначається за погодженням із Держекспортконтролем та
Укравіатрансом;
подавати щокварталу (до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом) Держекспортконтролю звіти про використання повітряних
суден для міжнародних перевезень товарів військового призначення,
а СБУ та Мінтрансу - звіти про використання повітряних суден для
міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання.
7. Українським повітряним перевізникам, які мають
повноваження на право здійснення експорту послуг з повітряних
перевезень товарів військового призначення, подавати один раз на
квартал Мінтрансу та Держекспортконтролю звіт про здійснення таких
перевезень.
8. Мінтрансу разом із СБУ проводити регулярні перевірки
повітряних перевізників на маршрутах (під час здійснення
міжнародних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання) і на місцях базування. Про виявлені
порушення повітряними перевізниками вимог законодавства під час
здійснення міжнародних перевезень товарів військового призначення
та подвійного використання, а також про виконання таких перевезень
до держав, щодо яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на
експорт товарів, інформувати СБУ та Держекспортконтроль.
9. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.
N 1376 ( 1376-99-р ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2477);
пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2003 р. N 1313 ( 1313-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 34, ст. 1827).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29вгору