Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 27.06.1996689
Документ 689-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 1996 р. N 689
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про затвердження Порядку застосування
векселів Державного казначейства

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 731 ( 731-2000-п ) від 28.04.2000 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок застосування векселів Державного
казначейства, що додається. Встановити, що випуск казначейських векселів здійснюється
згідно з постановою Кабінету Міністрів України, проект якої
підлягає погодженню з Міністерством фінансів. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 731 ( 731-2000-п ) від
28.04.2000 ) 2. Головному управлінню Державного казначейства у двотижневий
термін: розробити і затвердити інструкцію про порядок видачі, обліку
і погашення векселів Державного казначейства; разом з Головною державною податковою інспекцією затвердити
інструкцію про порядок обміну інформацією щодо векселів Державного
казначейства між органами Державного казначейства і державними
податковими інспекціями та облік зарахування векселів Державного
казначейства у рахунок сплати податків до державного бюджету; визначити статті видатків державного бюджету, у рахунок яких
будуть видаватись векселі Державного казначейства, та затвердити
ліміти та поквартальну розбивку коштів, під які випускатимуться ці
векселі. 3. Міністерству фінансів: у двотижневий термін затвердити порядок відображення у
бухгалтерському обліку підприємств операцій з векселями Державного
казначейства; забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків
векселів Державного казначейства. 4. Рекомендувати Національному банку України визначити
порядок здійснення операцій комерційних банків з векселями
Державного казначейства.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 1996 р. N 689
ПОРЯДОК
застосування векселів Державного казначейства

1. Загальні положення
1. Векселедавцем і платником за казначейськими векселями
виступає Головне управління Державного казначейства. 2. Казначейські векселі видаються на пред'явника. 3. Термін платежу за казначейським векселем не повинен
перевищувати одного року. 4. Казначейські векселі випускаються з вексельними сумами
500 000 000 (п'ятсот мільйонів) та 1 000 000 000 (один мільярд) карбованців. Відсотки на вексельну суму не
нараховуються.
5. Казначейські векселі видаються в рахунок фінансування
витрат державного бюджету, за винятком видатків на оплату праці та
інших грошових виплат населенню, за згодою відповідного одержувача
коштів з державного бюджету. 6. Казначейські векселі можуть пред'являтись до погашення на
зарахування сплати податків у терміни і порядку, визначені пунктом
12 цього Порядку.
2. Випуск казначейських векселів
7. Казначейські векселі випускаються у вигляді простих
векселів на бланках спеціального зразка, який затверджується
Головним управлінням Державного казначейства. 8. Випуск казначейських векселів у рахунок фінансування
витрат державного бюджету оформлюється угодою, що укладається між
Головним управлінням Державного казначейства та відповідним
одержувачем коштів з державного бюджету.
3. Операції з казначейськими векселями
9. Казначейські векселі можуть використовуватися їх
держателями для: погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних
кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за
вексельними сумами; продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до
законодавства України; застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами
відповідно до законодавства про заставу; зарахування у сплату податків до державного бюджету за
бажанням векселедержателя. Таке зарахування може бути здійснено у
будь-який момент до настання терміну платежу за казначейським
векселем. Казначейський вексель, прийнятий до зарахування у сплату
податків, погашається. 10. Операції, передбачені абзацами третім та четвертим пункту
9, не поширюються на бюджетні установи і організації, а також на
підприємства, які отримують дотації з бюджету.
4. Погашення казначейських векселів
11. Погашення казначейських векселів здійснюється Головним
управлінням Державного казначейства шляхом: перерахування на рахунок пред'явників казначейських векселів
грошових коштів у розмірі відповідних вексельних сум; зарахування казначейських векселів у сплату держателями
казначейських векселів податків до державного бюджету. 12. Держатель казначейських векселів, який бажає отримати
належні йому за казначейськими векселями кошти або зарахувати їх
у сплату податків, за 7 робочих днів до терміну платежу за
векселем (у разі вимоги такого платежу) чи терміну, в який він
хотів би зарахувати вексель у сплату податків, подає заяву разом з
векселем до органу Державного казначейства за своїм (держателя)
місцезнаходженням. Відповідний орган Державного казначейства
протягом 2 робочих днів з моменту отримання заяви передає
інформацію про держателів казначейських векселів, які бажають
погасити належні їм векселі, про терміни і форми погашення до
Головного управління Державного казначейства. Форма заяви
визначається Головним управлінням Державного казначейства. 13. Після отримання заяви про погашення Головне управління
Державного казначейства протягом 7 робочих днів здійснює переказ
грошових коштів чи повідомляє відповідні органи державної
податкової служби про зарахування казначейських векселів у сплату
податків до Державного бюджету України. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
14. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення у
термін, зазначений у пункті 12 цього Порядку, втрачають силу і
оплаті не підлягають.
5. Інформація про випуск і погашення
казначейських векселів
15. Головне управління Державного казначейства щомісячно
публікує інформацію про обсяг випуску казначейських векселів,
терміни їх погашення, обсяги погашення казначейських векселів
грошовими коштами та шляхом зарахування їх у сплату податків до
державного бюджету.вгору