Документ 688/2006, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення 200-річчя від дня
народження Миколи Васильовича Гоголя

З метою гідного вшанування пам'яті всесвітньо відомого
майстра художнього слова, великого мислителя Миколи Васильовича
Гоголя та з нагоди відзначення у 2009 році 200-річчя від дня його
народження, підтримуючи ініціативу громадськості,
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
а) утворити у двомісячний строк на чолі з
Віце-прем'єр-міністром України Організаційний комітет з підготовки
та проведення заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
М.В. Гоголя (далі - Організаційний комітет) та затвердити його
персональний склад;
б) забезпечити розроблення Організаційним комітетом і
затвердити план заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від
дня народження М.В. Гоголя, передбачивши, зокрема:
внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення
цієї ювілейної дати під егідою ЮНЕСКО;
організацію та проведення у містах Києві, Полтаві та Ніжині
міжнародного наукового симпозіуму, присвяченого творчості
М.В. Гоголя, а також у місті Києві міжнародного театрального
фестивалю за його творами;
заходи щодо встановлення до 2009 року пам'ятних знаків,
присвячених життю та діяльності М.В. Гоголя, а також спорудження
скульптурно-архітектурних композицій персонажів його творів;
здійснення заходів з підготовки та видання протягом
2007-2008 років семитомника творів М.В. Гоголя українською та
російською мовами, бібліографічного покажчика та антології праць
українських науковців, присвячених творчості письменника;
проведення урочистих ювілейних зборів, присвячених життю і
творчості М.В. Гоголя, за участю посадових осіб органів державної
влади та місцевого самоврядування, видатних діячів культури і
науки, представників творчих спілок;
завершення реставраційно-ремонтних робіт у
Великосорочинському літературно-меморіальному музеї М. Гоголя;
забезпечення карбування ювілейної монети, випуск в обіг
поштової марки і конверта на відзнаку 200-річчя від дня народження
М.В. Гоголя та здійснення спецпогашення поштової марки;
в) опрацювати до 1 січня 2007 року питання щодо створення у
с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області
меморіального центру М.В. Гоголя;
г) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування
зазначених заходів.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити заходи з благоустрою об'єктів, пов'язаних з життям та
діяльністю М.В. Гоголя, оновлення відповідних експозицій у музеях,
а також сприяти організації та проведенню в навчальних закладах,
закладах культури урочистих вечорів, науково-практичних
конференцій, круглих столів, семінарів, книжкових та художніх
виставок тощо з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження
письменника.
3. Міністерству закордонних справ України забезпечити
проведення закордонними дипломатичними установами України заходів,
присвячених 200-річчю від дня народження М.В. Гоголя, за участю
представників української громадськості за кордоном.
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати широке висвітлення заходів, пов'язаних із
підготовкою та відзначенням 200-річчя від дня народження
М.В. Гоголя.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 серпня 2006 року
N 688/2006вгору