Документ 688-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2003, підстава - 1439-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 1998 р. N 688
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1439 ( 1439-2003-п ) від 10.09.2003 )
Про затвердження Порядку ведення бухгалтерського обліку
суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали
спеціальний торговий патент

На виконання частини четвертої статті 7-1 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок ведення бухгалтерського обліку суб'єктами
підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий
патент (додається).
Міністерству фінансів давати роз'яснення щодо застосування
цього Порядку.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 1998 р. N 688
ПОРЯДОК
ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької
діяльності, які придбали спеціальний торговий патент

1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності - підприємства та організації, які придбали спеціальний
торговий патент і займаються одночасно іншими видами
підприємницької діяльності, крім діяльності, для провадження якої
придбано спеціальний торговий патент (далі - підприємства та
організації).
2. Підприємства та організації ведуть бухгалтерський облік
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня
1993 р. N 250 ( 250-93-п ) "Про затвердження Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП
України, 1993 р., N 9, ст. 186) з урахуванням особливостей,
визначених цим Порядком.
3. Доходи від провадження підприємницької діяльності
визначаються підприємствами та організаціями і відображаються в
бухгалтерському обліку на підставі первинних облікових документів,
якими оформляються факти здійснення операцій з підприємницької
діяльності, окремо за видами діяльності, включаючи діяльність, на
яку придбано спеціальний торговий патент.
4. Прямі затрати (заробітна плата, вартість проданих товарів,
використаних матеріалів, знос (амортизація) майна, енергія на
технологічні цілі тощо) на провадження підприємницької діяльності
підлягають обліку за окремими видами такої діяльності, включаючи
діяльність, на яку придбано спеціальний торговий патент, за
прямими ознаками на підставі первинних облікових документів, якими
оформляються факти витрачання (нарахування) прямих затрат.
5. Інші затрати підприємств та організацій, що за прямими
ознаками та відсутністю приладів обліку не можуть бути включені
безпосередньо до витрат, пов'язаних із провадженням конкретного
виду підприємницької діяльності (загальногосподарські та інші
витрати підприємства, організації) включаються до витрат на
провадження окремих видів такої діяльності, включаючи діяльність,
на яку придбано спеціальний торговий патент:
а) амортизація будівель, приміщень, плата за оренду будівель,
приміщень та витрати на опалення будівель, приміщень, у яких
провадиться кілька видів підприємницької діяльності, - пропорційно
площі будівель, приміщення, на якій провадиться кожний окремий вид
підприємницької діяльності;
б) амортизація інших основних фондів, що одночасно
використовуються для провадження кількох видів підприємницької
діяльності, - пропорційно часу їх використання для провадження
відповідного виду підприємницької діяльності, пропорційно
первісній вартості інших основних фондів з урахуванням часу їх
використання для провадження відповідного виду підприємницької
діяльності;
в) витрати на електроенергію - пропорційно потужності
електроприладів (печей, автоматів, машин, апаратів, освітлювальної
арматури тощо), які використовуються для провадження відповідного
виду підприємницької діяльності;
г) збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування, збір до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення - пропорційно прямим
затратам на заробітну плату працівників, зайнятих відповідними
видами підприємницької діяльності;
д) збір до Державного інноваційного фонду, відрахування і
збори на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування - пропорційно дохідним
показникам відповідного виду підприємницької діяльності, до яких
встановлено ставки відрахувань;
е) інші загальногосподарські витрати (заробітна плата
обслуговуючого та управлінського персоналу, відрахування, оплата
послуг банків та підприємств зв'язку, витрати на охорону тощо) -
пропорційно фактично виконаним за звітний місяць обсягам
відповідного виду підприємницької діяльності.вгору