Документ 687-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.11.2016, підстава - 785-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 687
Київ

Про затвердження Порядку обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транзитне транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 09.11.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 450 від 30.06.2015
№ 785 від 09.11.2016}

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 256-1.3 статті 256-1 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 450 від 30.06.2015, № 785 від 09.11.2016}

Затвердити Порядок обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транзитне транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 09.11.2016}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 687

ПОРЯДОК
обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транзитне транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 09.11.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транзитне транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами (далі - коригуючий коефіцієнт).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 09.11.2016}

2. До встановлених у пункті 256-1.3 статті 256-1 Податкового кодексу України ставок рентної плати у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт для визначення розміру податкових зобов’язань, який обчислюється Мінекономрозвитку для кожного звітного (податкового) періоду протягом трьох днів після надходження даних про зміну тарифу від:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 450 від 30.06.2015}

НКРЕКП - у частині тарифів за відповідним маршрутом на транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 450 від 30.06.2015, № 785 від 09.11.2016}

публічного акціонерного товариства “Укртранснафта” - у частині тарифів на транзитне транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

дочірнього підприємства “Прикарпатзахідтранс” Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів - у частині тарифів на транзитне транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами.

{Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 785 від 09.11.2016}

Зазначені дані подаються Мінекономрозвитку не пізніше трьох днів з моменту зміни відповідного тарифу.

3. Коригуючий коефіцієнт обчислюється для кожного виду вантажу за такою формулою:

де Ккор.- коригуючий коефіцієнт;

Тдіюч. - діючий тариф на транзитне транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 09.11.2016}

Тбаз. - базовий тариф на транзитне транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами та транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами. За базові приймаються зазначені тарифи, що діяли на момент установлення Податковим кодексом України відповідних ставок оподаткування.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 09.11.2016}

4. Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється у вигляді десяткового дробу з точністю до чотирьох знаків. Якщо величина коригуючого коефіцієнта становить менше одиниці, його значення для обчислення приймається за одиницю.

5. Мінекономрозвитку розміщує щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду визначену величину коригуючого коефіцієнта на власному офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Мінфіну і ДФС.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 450 від 30.06.2015}вгору