Документ 687-2012-п, перша редакція — Прийняття від 01.08.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 687
Київ

Про затвердження Порядку обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту

Відповідно до пункту 253.2 статті 253 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 687

ПОРЯДОК
обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами та транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту (далі - коригуючий коефіцієнт).

2. До встановлених у підпунктах 253.1.2 - 253.1.4 пункту 253.1 статті 253 Податкового кодексу України ставок рентної плати у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт для визначення розміру податкових зобов’язань, який обчислюється Мінекономрозвитку для кожного звітного (податкового) періоду протягом трьох днів після надходження даних про зміну тарифу від:

НКРЕ - у частині тарифів за відповідним маршрутом на транспортування нафти магістральними нафтопроводами, транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

публічного акціонерного товариства “Укртранснафта” - у частині тарифів на транзитне транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

дочірнього підприємства “Прикарпатзахідтранс” Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів - у частині тарифів на транзитне транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

українського державного підприємства “Укрхімтрансаміак” - у частині тарифів на транзитне транспортування аміаку трубопроводами.

Зазначені дані подаються Мінекономрозвитку не пізніше трьох днів з моменту зміни відповідного тарифу.

3. Коригуючий коефіцієнт обчислюється для кожного виду вантажу за такою формулою:

де Ккор.- коригуючий коефіцієнт;

Тдіюч. - діючий тариф на транспортування (зокрема, транзитне) однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту;

Тбаз. - базовий тариф на транспортування (зокрема, транзитне) однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту. За базові приймаються зазначені тарифи, що діяли на момент установлення Податковим кодексом України відповідних ставок оподаткування.

4. Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється у вигляді десяткового дробу з точністю до чотирьох знаків. Якщо величина коригуючого коефіцієнта становить менше одиниці, його значення для обчислення приймається за одиницю.

5. Мінекономрозвитку розміщує щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду визначену величину коригуючого коефіцієнта на власному офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Мінфіну і ДПС.вгору