Document 686/2015, current version — Adoption on December 8, 2015

Указ
Президента України

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року:

- за роботу "Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати":

БЕРЦИКУ Петеру Петеровичу - докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ПІЛЮГІНУ Леоніду Степановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ВАВИЛОВІЙ Ірині Борисівні - кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ПАВЛЕНКУ Якову Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України

КАРАЧЕНЦЕВІЙ Валентині Юхимівні - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ПЕЛИХУ Володимиру Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

ЖДАНОВУ Валерію Івановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЖУКУ Олександру Івановичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові астрономічної обсерваторії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

НОВОСЯДЛОМУ Богдану Степановичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

МІНАКОВУ Анатолію Олексійовичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);

- за роботу "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь":

КАПТУРУ Вадиму Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, проректорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

ВАСІЛІУ Євгену Вікторовичу - докторові технічних наук, директорові інституту Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

ЛОЖКОВСЬКОМУ Анатолію Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

ГРАНАТУРОВУ Володимиру Михайловичу - докторові економічних наук, професорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

ТІХОНОВУ Віктору Івановичу - докторові технічних наук, професорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

ГУЛЯЄВУ Кирилу Дмитровичу - кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки завідувача відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

КАЙДЕНКУ Миколі Миколайовичу - старшому науковому співробітникові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ІВЛЄВУ Юрію Васильовичу - провідному інженерові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ДЕЙНЕЦІ Ігорю Васильовичу - кандидатові фізико-математичних наук, радникові директора Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;

- за роботу "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці":

ЗАЖИГАЛОВУ Валерію Олексійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

СТРИЖАКУ Петру Євгеновичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

ПЯТНИЦЬКОМУ Юрію Ігоровичу - докторові хімічних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

ДОЛГІХ Лідії Юріївні - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

ТРИПОЛЬСЬКОМУ Андрію Іккійовичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

ПАТРИЛЯКУ Казимиру Івановичу - докторові хімічних наук (посмертно)

ГРИНЮ Григорію Івановичу - докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЛОБОЙКУ Олексію Яковичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

СУВОРІНУ Олександру Вікторовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

КОШОВЦЮ Миколі Володимировичу - кандидатові технічних наук, голові правління приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецький ОРГХІМ";

- за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України:

РОЖКУ Миколі Михайловичу - докторові медичних наук, ректорові державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"

ЕРСТЕНЮК Ганні Михайлівні - докторові біологічних наук, першому проректорові державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"

КРИЖАНІВСЬКІЙ Анні Євстахіївні - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"

БІЛЕЦЬКІЙ Елеонорі Миколаївні - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

ШМАТКОВУ Григорію Григоровичу - докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

СЕМЧУКУ Ярославу Михайловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

СОЛОВЙОВУ Веніаміну Васильовичу - докторові хімічних наук, завідувачеві кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОНИЩЕНКО Світлані Володимирівні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

САМОЙЛІК Марині Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РУДЬКУ Георгію Іллічу - докторові геолого-мінералогічних, докторові географічних та докторові технічних наук, голові Державної комісії України по запасах корисних копалин;

- за роботу "Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України":

ЩЕРБІНУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

НОСОВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

СКАЛОЗУБОВУ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

ГАБЛАЯ Таїсії Володимирівні - провідному інженеру Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

КОМАРОВУ Юрію Олексійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

КОЛИХАНОВУ Віктору Миколайовичу - завідувачеві сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

ВАЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, директорові інституту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

МАЗУРЕНКУ Антону Станіславовичу - докторові технічних наук, директорові інституту Одеського національного політехнічного університету

ДРАГАНУ Григорію Сильвестровичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

БІЛЕЮ Данку Васильовичу - кандидатові технічних наук, генеральному інспекторові - директору з безпеки державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";

- за роботу "Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита":

ПОНОМАРЕНКУ Олександру Миколайовичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

КРИВДІКУ Степану Григоровичу - докторові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

КУЛЬЧЕЦЬКІЙ Ганні Олександрівні - докторові геологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

ШУМАНУ Володимиру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

ПІГУЛЕВСЬКОМУ Петру Гнатовичу - докторові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

ШЕРЕМЕТУ Євгену Михайловичу - докторові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

НІКОЛАЄВУ Івану Юрійовичу - кандидатові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

ЧЕРНІЄНКО Наталії Миколаївні - кандидатові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України

СТРЕКОЗОВУ Сергію Микитовичу - провідному геологові Приазовської комплексної геологічної експедиції казенного підприємства "Південукргеологія" Державної служби геології та надр України

МЕЛЬНИКОВУ Володимиру Степановичу - кандидатові геолого-мінералогічних наук (посмертно);

- за створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини:

ВОЛОШИНУ Олексію Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України

ДИРДІ Віталію Ілларіоновичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України

НАДУТОМУ Володимиру Петровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України

МОРУСУ Володимиру Леонідовичу - кандидатові технічних наук, директорові державного спеціального конструкторсько-технологічного бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України

ГУБІНУ Георгію Вікторовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

СОРОКІНУ Олександру Геннадійовичу - генеральному директорові державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

СМІРНОВУ Андрію Вікторовичу - кандидатові політичних наук, директорові з видобутку вугілля товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ЕНЕРГО"

ПУХАЛЬСЬКОМУ Віктору Миколайовичу - кандидатові технічних наук, головному інженерові державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

ХОХОТВІ Олександру Івановичу - пенсіонерові

ПОПОВИЧУ Ігорю Миколайовичу - генеральному директорові приватного акціонерного товариства "Інститут інноваційних технологій з енергетики та енергозбереження";

- за роботу "Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа":

КОСАКОВСЬКОМУ Анатолію Лук'яновичу - докторові медичних наук, проректорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

ШКОРБОТУНУ Володимиру Олексійовичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

АБИЗОВУ Рустему Адільовичу - докторові медичних наук, професорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

БОЖКО Наталії Вікторівні - кандидатові медичних наук, асистентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

ТІМЕНУ Григорію Еліазаровичу - докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України"

БЕРЕЗНЮКУ Володимиру Васильовичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

ШКОБІ Ярославу Васильовичу - кандидатові медичних наук, завідувачеві відділення комунального закладу "Київська обласна клінічна лікарня"

МАРИНСЬКОМУ Георгію Сергійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ТКАЧЕНКУ Віктору Аркадійовичу - завідувачеві групи Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

СЕМЕНОВУ Руслану Георгійовичу - налагоджувальникові-монтажнику Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України;

- за роботу "Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями":

АВРАМЕНКУ Андрію Олександровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту технічної теплофізики НАН України

ІГНАТЬЄВІЙ Ірині Анатоліївні - докторові економічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

СЛІЗКОВУ Андрію Миколайовичу - докторові технічних наук, директорові інституту Київського національного університету технологій та дизайну

КОЛОСНІЧЕНКО Марині Вікторівні - докторові технічних наук, деканові Київського національного університету технологій та дизайну

БЕРЕЗНЕНКУ Сергію Миколайовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

СУПРУН Наталії Петрівні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ВЛАСЕНКО Вікторії Іванівні - кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Київського національного університету технологій та дизайну

ПРОКОПОВІЙ Євгенії Анатоліївні - директорові державного підприємства "Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості"

ПОПОВУ Віктору Петровичу - члену наглядової ради приватного акціонерного товариства "Камвольно-суконна компанія "Чексіл"

КОСТРИЦЬКОМУ Валерію Всеволодовичу - докторові технічних наук, пенсіонерові;

- за роботу "Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах":

КАМКІНІЙ Людмилі Володимирівні - докторові технічних наук, деканові Національної металургійної академії України

МИХАЛЬОВУ Олександру Іллічу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України

ГЛАДКИХ Володимиру Андрійовичу - докторові технічних наук, професорові Національної металургійної академії України

ГАСИКУ Михайлу Михайловичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національної металургійної академії України

ЗУБОВУ Вячеславу Леонідовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національної металургійної академії України

КУЦІНУ Володимиру Семеновичу - докторові технічних наук, генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ОЛЬШАНСЬКОМУ Володимиру Іллічу - директорові з виробництва та технології публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ФІЛІППОВУ Ігорю Юрійовичу - кандидатові технічних наук, начальникові управління публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ДЄДОВУ Юрію Борисовичу - кандидатові технічних наук, провідному інженерові публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ПЕТРОВУ Юрію Леонідовичу - заступникові директора державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь";

- за роботу "Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої":

ГАВРИЛЮКУ Миколі Микитовичу - докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ЗАРИШНЯКУ Анатолію Семеновичу - докторові сільськогосподарських наук, віце-президентові - головному вченому секретареві Національної академії аграрних наук України

ГРИНИКУ Ігорю Володимировичу - докторові сільськогосподарських наук, директорові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

ФУРДИЧКУ Оресту Івановичу - докторові економічних наук, директорові Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

РИБАЛЦІ Олександру Іллічу - докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України

КІНДРУКУ Миколі Онисимовичу - докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України

КОРНІЙЧУКУ Олександру Васильовичу - кандидатові сільськогосподарських наук, директорові Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

ЛИХОЧВОРУ Володимиру Володимировичу - докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Львівського національного аграрного університету

СТАДНИКУ Анатолію Петровичу - докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Білоцерківського національного аграрного університету

КАЛЕНИЧУ Павлу Євгенійовичу - директорові сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Ольгопіль";

- за роботу "Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992 - 2013)":

ВОРОНІ Валерію Михайловичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту соціології НАН України

ШУЛЬЗІ Миколі Олександровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту соціології НАН України

ГОЛОВАСІ Євгену Івановичу - докторові філософських наук, заступникові директора Інституту соціології НАН України

ВИШНЯКУ Олександру Івановичу - докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

ЗЛОБІНІЙ Олені Геннадіївні - докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

КОСТЕНКО Наталії Вікторівні - докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

МАКЕЄВУ Сергію Олексійовичу - докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

САЄНКУ Юрію Івановичу - докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

ЧУРИЛОВУ Миколі Миколайовичу - докторові соціологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту соціології НАН України

ПАНІНІЙ Наталії Вікторівні - докторові соціологічних наук (посмертно);

- за роботу "Історія української культури" у п'яти томах (у дев'яти книгах):

СКРИПНИК Ганні Аркадіївні - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України

ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

БОНДАРЮ Миколі Пантелеймоновичу - кандидатові філологічних наук, завідувачеві відділу Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

РУБАН Валентині Василівні - докторові мистецтвознавства (посмертно)

АЛЕКСАНДРОВИЧУ Володимиру Степановичу - докторові історичних наук, завідувачеві відділу Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України

ВОЙТОВИЧУ Леонтію Вікторовичу - докторові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України

САСУ Петру Михайловичу - докторові історичних наук, головному науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ДЗЮБІ Олені Миколаївні - кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

БЕССОНОВІЙ Світлані Сергіївні - кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту археології НАН України

ЯКОВЛЄВІЙ Людмилі Анатоліївні - кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту археології НАН України;

- за комплект підручників з електронної техніки у трьох книгах:

Основи виробництва електронних апаратів. - Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. - 592 с.;

Технология межсоединений электронной аппаратуры. - Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2005. - 432 с.;

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології. - Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2011. - 416 с.:

НЕВЛЮДОВУ Ігорю Шакировичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки

ПАЛАГІНУ Віктору Андрійовичу - кандидатові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2014 рік сто тисяч гривень кожна.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 грудня 2015 року
№ 686/2015
on top