Документ 684-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2019, підстава - 201-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2018 р. № 684
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 13.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 201 від 13.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва”, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 13.03.2019}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 684

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва”

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 13.03.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 201 від 13.03.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є МОЗ.

3. Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України”, на яке покладені функції замовника робіт з коригування проектної документації та завершення робіт з реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва” (далі - інвестиційний проект).

4. Бюджетні кошти використовуються для реалізації інвестиційного проекту, відбір якого здійснено Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116), з урахуванням планових показників уточненого розділу III інвестиційного проекту, для проведення робіт, визначених інвестиційним проектом на поточний бюджетний період.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

6. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

10. Замовник зобов’язаний щомісяця не пізніше 10 числа подавати головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про використання отриманого авансового платежу та інформацію про залишки коштів, що обліковуються на рахунку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформацію про стан реалізації інвестиційного проекту МОЗ подає Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому законодавством порядку.

14. Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.вгору