Про внесення змін і доповнень до Методики оцінки вартості об'єктів оренди
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.1996683
Документ 683-96-п, поточна редакція — Прийняття від 27.06.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 1996 р. N 683
Київ
Про внесення змін і доповнень
до Методики оцінки вартості об'єктів оренди

З метою вдосконалення Методики оцінки вартості об'єктів
оренди Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Методики оцінки вартості об'єктів оренди,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1995 р. N 629 ( 629-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 12, ст.276),
такі зміни і доповнення:
а) пункт 13 доповнити абзацом другим такого змісту: "Вартість оборотних матеріальних засобів, що викуповуються
орендарем, визначається шляхом підсумовування їхньої балансової
вартості за вирахуванням кредиторської заборгованості, яка виникла
у зв'язку з придбанням цього майна і не врахована під час
визначення суми кредиту, що надається орендареві";
б) пункт 8.3. додатка N 1 доповнити підпунктом такого змісту: "8.3.1. у тому числі за оборотні матеріальні засоби";
в) у додатку N 2: пункт 20 викласти в такій редакції: "Кредиторська заборгованість за придбання оборотних матеріальних засобів (рядки балансу 630, 640)";
пункт 21 викласти в редакції:
"Вартість майна, що викуповується орендарем (ряд.15 + ряд.16
+ ряд.17 + ряд. 18 + ряд. 19 - ряд. 20)"; у пункті 26 слова і цифри "ряд. 26" замінити словами і
цифрами "ряд. 22".

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25вгору