Про оподаткування операцій з державними цінними паперами
Указ Президента України від 24.06.1998681/98
Документ 681/98, не набрав чинності, поточна редакція — Не вступив в дію від 23.07.1998, підстава - 52-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про оподаткування операцій з державними
цінними паперами
( Указ не вступив в дію в зв'язку з відхиленням проекту
Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів з питань оподаткування згідно
з Постановою ВР N 52-XIV ( 52-14 ) від 23.07.98 )

Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що до 1 січня 2003 року не підлягають
оподаткуванню податком на прибуток доходи від здійснення
інвестицій у відсоткові та безвідсоткові (дисконтні) облігації
внутрішніх державних позик або казначейські зобов'язання, випущені
(емітовані) за рішенням Кабінету Міністрів України чи
уповноваженого державного органу і продані (розміщені) на
території України з 1 червня 1998 року.
2. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного
громадянами в період, за який здійснюється оподаткування
прибутковим податком, не включаються виграші, проценти, дисконти
за облігаціями внутрішніх державних позик та казначейськими
зобов'язаннями.
Суми виплат, зазначені у частині першій цієї статті, не
враховуються при визначенні бази оподаткування податками і зборами
(обов'язковими платежами), які нараховуються на фонд оплати праці
відповідно до законодавства.
3. За операції з облігаціями внутрішніх державних позик та
казначейськими зобов'язаннями, в тому числі за здійснювані на
біржах, державне мито не справляється.
4. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 1998 року
N 681/98вгору