Документ 681-XIV, поточна редакція — Прийняття від 20.05.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення законопроекту
про внесення змін до статті 98 Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Законопроект про внесення змін до статті 98 Конституції
України, внесений до Верховної Ради України 14 січня 1998 року 190
народними депутатами України, з виключенням із його тексту слова
"вищий", попередньо схвалити (додається).
2. Включити до порядку денного наступної чергової сесії
Верховної Ради України питання про прийняття Закону України "Про
внесення змін до статті 98 Конституції України".

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 20 травня 1999 року
N 681-XIV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 20 травня 1999 року N 681-XIV
ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до статі 98 Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 98 Конституції України викласти в такій редакції:
"Стаття 98. Парламентський контроль за формуванням та
виконанням Державного бюджету України по доходах і видатках від
імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата України.
Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової
палати України визначаються законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради
Українивгору