Документ 681-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2004, підстава - 336-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 1994 р. N 681
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 336 ( 336-2004-п ) від 17.03.2004 )
Про додаткові заходи щодо стабілізації
діяльності підприємств та організацій
побутового обслуговування населення
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 551 ( 551-98-п ) від 23.04.98 )

З метою поліпшення організації побутового обслуговування
населення та на доповнення до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 1993 р. N 750 ( 750-93-п ) Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. До завершення приватизації та створення саморегулюючих
ринкових відносин в сфері послуг покласти на Укрсоюзсервіс функцію
реалізації державної політики в побутовому обслуговуванні
населення на базі поєднаного використання методів державного
регулювання і застосування ринкових механізмів господарювання.
2. Установити, що Укрсоюзсервіс: сприяє роздержавленню і прискореній приватизації підприємств
служби побуту, що перебувають у загальнодержавній та комунальній
власності; бере участь у роботі з поглиблення економічних реформ у сфері
побутового обслуговування і створення конкурентного середовища,
готує пропозиції щодо стимулювання запровадження ринкових відносин
та розвитку підприємництва, вдосконалення ціноутворення,
оподаткування, бухгалтерського обліку, статистичної і
бухгалтерської звітності; у межах своїх повноважень організує виконання рішень Кабінету
Міністрів України щодо розвитку побутового обслуговування
населення; розробляє проект державної концепції розвитку побутового
обслуговування населення в умовах ринкових відносин та на етапі
переходу до них; аналізує стан забезпечення послугами міського і сільського
населення, розробляє відповідні пропозиції на поточний період і
перспективу та доповідає Кабінетові Міністрів України про
результати роботи; налагоджує науково-технічне співробітництво з організаціями
інших країн, вивчає, узагальнює і поширює досвід їх роботи у сфері
побутового обслуговування; взаємодіє з центральними і місцевими органами державної
виконавчої влади з питань побутового обслуговування населення.
3. Рекомендувати облвиконкомам, Київському та
Севастопольському міськвиконкомам завершити роботу із створення у
своєму складі управлінь (відділів) з побутового обслуговування
населення. Установити, що ці управління (відділи) входять до складу
облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів і
взаємодіють з Укрсоюзсервісом у реалізації державної політики в
побутовому обслуговуванні населення. Укрсоюзсервісу разом з облвиконкомами, Київським та
Севастопольським міськвиконкомами розробити Типове положення про
управління (відділ) з побутового обслуговування населення і подати
його на розгляд Кабінету Міністрів України.
4. Взяти до відома, що виконання статутних обов'язків перед
підприємствами і організаціями побутового обслуговування населення
провадиться виконавчим апаратом Укрсоюзсервісу на умовах
госпрозрахункової діяльності. Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачати
починаючи з 1995 року виділення бюджетних коштів на фінансування
найважливіших науково-дослідних і конструкторських робіт, а також
робіт, пов'язаних з виконанням урядових доручень, і здійснення
заходів робіт щодо реалізації державної політики в побутовому
обслуговуванні населення.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 551
( 551-98-п ) від 23.04.98 )

6. Уряду Криму, облвиконкомам, Київському та
Севастопольському міськвиконкомам разом з Укрсоюзсервісом,
міністерствами і відомствами постійно аналізувати стан побутового
обслуговування населення, вживати заходів до збільшення обсягів,
розширення форм і видів побутових послуг, поліпшення якості і
підвищення рівня культури обслуговування, більш повного
задоволення потреб населення в різноманітних побутових послугах.
7. Визнати такими, що втратили силу, абзац другий пункту 3 і
пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1993
р. N 750 ( 750-93-п ) "Про стабілізацію діяльності підприємств та
організацій побутового обслуговування населення".

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.23вгору