Документ 680-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2019 р. № 680
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 і від 14 лютого 2018 р. № 156

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 24, ст. 854; 2019 р., № 2, ст. 31, № 16, ст. 547), зміни, що додаються.

2. Установити, що:

Міністерство у справах ветеранів є організатором конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 та 2020 роках, оголошених Державною службою у справах ветеранів війни та учасниками антитерористичної операції;

у 2019 році відповідно до норм підпункту “в” пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України в конкурсі з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями, для виконання (реалізації) яких надаватиметься у 2020 році фінансова підтримка за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою, можуть брати участь громадські об’єднання, які подадуть документи для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 р. № 680

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 і від 14 лютого 2018 р. № 156

1. В абзаці сьомому пункту 8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049, слова “представники інститутів громадянського суспільства” замінити словами “а також за згодою - представники інститутів громадянського суспільства, державних органів та органів місцевого самоврядування”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.”;

2) у пункті 4:

в абзаці другому слова “програм (проектів, заходів)” замінити словами “загальнодержавних програм (проектів, заходів) (далі - програми (проекти, заходи)”;

в абзаці четвертому слово “всеукраїнського” замінити словом “загальнодержавного”;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань затверджується Мінветеранів.”;

4) у пункті 6:

у підпункті 1:

в абзаці першому слово “реалізацію” замінити словами “виконання (реалізацію)”;

в абзаці шостому слова “з військово-патріотичного виховання” замінити словами “національно-патріотичного (зокрема, військово-патріотичного) виховання дітей та молоді”;

абзац сьомий після слів “працевлаштування ветеранів” доповнити словами “, членів сімей загиблих”;

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

“2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення виконання (реалізації) громадськими об’єднаннями програм (проектів, заходів), а саме:”;

останній абзац викласти в такій редакції:

“Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“До періоду виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) включається період підготовки звіту, зазначеного у пункті 14 цього Порядку, але не більш як 30 днів з дати завершення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).”;

5) у пункті 7:

в абзацах другому, третьому, п’ятому та тринадцятому слово “реалізації” замінити словами “виконання (реалізації)”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“оплата витрат на проїзд, харчування та вартості проживання ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” та “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та штатних працівників громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488);”;

пункт 8 виключити;

у пункті 10 слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Мінветеранів”;

в останньому абзаці пункту 11 слово “реалізації” замінити словами “виконання (реалізації)”;

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

“14. Громадські об’єднання, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, подають Мінветеранів звіти про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) згідно з вимогами пункту 27 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919).”;

в абзацах першому та другому пункту 15 слово “реалізації” замінити словами “виконання (реалізації)”;

у тексті Порядку слово “Служба” в усіх відмінках замінити словом “Мінветеранів”.вгору