Документ 68/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 11, ст.66 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

II. В Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 29, ст.377): у статті 38 слова "судовими або арбітражними органами
Української РСР, іншими органами вирішення спорів за вибором
сторін спору, якщо це прямо не суперечить чинним законам
Української РСР або передбачено міжнародними угодами Української
РСР" замінити словами "судами та арбітражними судами України, а
також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним
судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій
палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не
суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними
договорами України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 68/95-ВРвгору