Документ 678/2007, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2014, підстава - 504/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 504/2014 ( 504/2014 ) від 06.06.2014 }
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень
Ради національної безпеки і оборони України
з питань енергетичної безпеки"

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень Ради
національної безпеки і оборони України з питань енергетичної
безпеки" ( n0010525-07 ) (додається*).
2. У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України ( n0010525-07 ) внести до Указу Президента України від
27 грудня 2005 року N 1863 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про
стан енергетичної безпеки України та основні засади державної
політики у сфері її забезпечення" (зі зміною, внесеною Указом від
24 березня 2006 року N 257) ( 257/2006 ) зміни, доповнивши Основні
напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної
безпеки України ( 1863/2005 ), схвалені зазначеним Указом, пунктом
7 такого змісту:
"7) відвернення і нейтралізація реальних і потенційних
зовнішніх загроз національним інтересам України у сфері
енергетичної безпеки шляхом:
забезпечення координації дій органів виконавчої влади щодо
додержання національних інтересів України при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності в енергетичній сфері;
створення умов для розвитку та підвищення ефективності
функціонування паливно-енергетичного комплексу України;
створення стабільних, передбачуваних і прозорих умов
залучення інвестицій у паливно-енергетичний комплекс через
удосконалення законодавства з урахуванням міжнародних стандартів".
3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 серпня 2007 року
N 678/2007
___________________
* Додається до оригіналу.вгору