Документ 677-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.08.2013, підстава - 406-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
про взаємну адміністративну допомогу
в податкових справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.193 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.08.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових
справах ( 994_325 ), вчинену 25 січня 1988 року у м. Страсбурзі та
підписану від імені України 20 грудня 2004 року у м. Страсбурзі
(додається), ратифікувати з такими застереженнями:
1) Україна застосовуватиме Конвенцію ( 994_325 ) до таких
податків та зборів, визначених у пункті 1 статті 2 Конвенції
( 994_325 ) (додаток A):
а) підпункт "i" підпункту "a":
податку на прибуток підприємств;
податку з доходів фізичних осіб;
б) підпункт "ii" підпункту "b":
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
в) підрозділ "B" підпункту "iii" підпункту "b":
плати за землю;
г) підрозділ "C" підпункту "iii" підпункту "b":
податку на додану вартість;
д) підрозділ "D" підпункту "iii" підпункту "b":
акцизного податку; { Абзац другий підпункту "д" пункту 1 в
редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
е) підпункт "E" підпункту "iii" підпункту "b":
збору за першу реєстрацію транспортного засобу; { Абзац
другий підпункту "е" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }

є) підпункт "iv" підпункту "b":
єдиного податку;
фіксованого сільськогосподарського податку;
державного мита;
рентних платежів;
збору за спеціальне використання води; { Абзац шостий
підпункту "є" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від
04.07.2013 }
збору за спеціальне використання лісових ресурсів; { Абзац
підпункту "є" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від
04.07.2013 }

2) уповноваженими органами України у значенні підпункту "d"
пункту 1 статті 3 Конвенції ( 994_325 ) (додаток B) є:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну політику;
Пенсійний фонд України; { Пункт 2 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
3) Україна відповідно до підпункту "a" пункту 1 статті 30
Конвенції ( 994_325 ) залишає за собою право не надавати допомогу
стосовно податків інших Сторін, які не відносяться до переліку
податків та зборів, включених Україною до додатка A Конвенції
( 994_325 );
4) Україна відповідно до підпункту "c" пункту 1 статті 30
Конвенції ( 994_325 ) залишає за собою право не надавати допомогу
стосовно будь-якої податкової заборгованості, яка існує на дату
набрання чинності Конвенцією ( 994_325 ) для України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 677-VIвгору