Документ 677-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.08.2013, підстава - 406-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про ратифікацію Конвенції
про взаємну адміністративну допомогу
в податкових справах
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.193 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.08.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах ( 994_325 ), вчинену 25 січня 1988 року у м. Страсбурзі та підписану від імені України 20 грудня 2004 року у м. Страсбурзі (додається), ратифікувати з такими застереженнями:
 
     1) Україна застосовуватиме Конвенцію ( 994_325 ) до таких податків та зборів, визначених у пункті 1 статті 2 Конвенції ( 994_325 ) (додаток A):
 
     а) підпункт "i" підпункту "a":
 
     податку на прибуток підприємств;
 
     податку з доходів фізичних осіб;
 
     б) підпункт "ii" підпункту "b":
 
     збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
 
     в) підрозділ "B" підпункту "iii" підпункту "b":
 
     плати за землю;
 
     г) підрозділ "C" підпункту "iii" підпункту "b":
 
     податку на додану вартість;
 
     д) підрозділ "D" підпункту "iii" підпункту "b":
 
     акцизного податку; { Абзац другий підпункту "д" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
 
     збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 
     е) підпункт "E" підпункту "iii" підпункту "b":
 
     збору за першу реєстрацію транспортного засобу; { Абзац другий підпункту "е" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

 
     є) підпункт "iv" підпункту "b":
 
     єдиного податку;
 
     фіксованого сільськогосподарського податку;
 
     державного мита;
 
     рентних платежів;
 
     збору за спеціальне використання води; { Абзац шостий підпункту "є" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
 
     збору за спеціальне використання лісових ресурсів; { Абзац підпункту "є" пункту 1 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

 
     2) уповноваженими органами України у значенні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції ( 994_325 ) (додаток B) є:
 
     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 
     Пенсійний фонд України;
{ Пункт 2 в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
 
     3) Україна відповідно до підпункту "a" пункту 1 статті 30 Конвенції ( 994_325 ) залишає за собою право не надавати допомогу стосовно податків інших Сторін, які не відносяться до переліку податків та зборів, включених Україною до додатка A Конвенції ( 994_325 );
 
     4) Україна відповідно до підпункту "c" пункту 1 статті 30 Конвенції ( 994_325 ) залишає за собою право не надавати допомогу стосовно будь-якої податкової заборгованості, яка існує на дату набрання чинності Конвенцією ( 994_325 ) для України.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 677-VIвгору