Питання Міністерства фінансів України
Указ Президента України від 20.04.2005676/2005
Документ 676/2005, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.03.2013, підстава - 141/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 141/2013 ( 141/2013 ) від 18.03.2013 }
Питання Міністерства фінансів України

З метою забезпечення проведення єдиної збалансованої
державної фінансової політики та відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганізувати Державне казначейство України шляхом його
перетворення в урядовий орган державного управління у складі
Міністерства фінансів України.
2. Запровадити спрямування і координацію Міністром фінансів
України діяльності Державної податкової адміністрації України та
Державної митної служби України.
Установити, що спрямування і координація Міністром фінансів
України діяльності Державної податкової адміністрації України,
Державної митної служби України, Головного контрольно-ревізійного
управління України здійснюється шляхом:
формування державної політики у відповідних сферах та
здійснення контролю за її реалізацією зазначеними центральними
органами виконавчої влади;
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених
цими органами проектів нормативно-правових актів та погодження
проектів нормативно-правових актів зазначених центральних органів
виконавчої влади;
визначення порядку обміну інформацією між Міністерством
фінансів України та цими органами;
затвердження структури цих органів.
Міністр фінансів України також вносить пропозиції
Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та
звільнення з посад Президентом України керівників Головного
контрольно-ревізійного управління України та встановлює порядок
призначення на посади та звільнення з посад керівників
територіальних органів контрольно-ревізійної служби.
3. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Державного
казначейства України;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення
актів Президента України у відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 квітня 2005 року
N 676/2005вгору