Деякі питання оплати праці працівників митної служби
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 18.07.2012676
Документ 676-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2013, підстава - 597-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2012 р. № 676
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 597 від 07.08.2013}

Деякі питання оплати праці працівників митної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів, розміри щомісячних надбавок за спеціальне звання та вислугу років посадових осіб митної служби згідно з додатками 1-5.

2. Надати право Голові Державної митної служби, начальникам спеціалізованих митних органів, митниць у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати посадовим особам митної служби:

посадові оклади відповідно до схем, зазначених у додатках 1-3;

щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років у розмірах, зазначених у додатках 4 і 5;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за знання та використання в роботі однієї західноєвропейської мови - у розмірі 10 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу; однієї східної мови - 15 відсотків, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу;

надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, інспекторам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років, а посадовим особам, які безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення, проходять службу в підрозділах з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, виконують обов’язки із справляння мита та інших платежів, безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

щомісячну надбавку за особливі умови служби в митній службі у розмірі залежно від стажу служби: понад 5 років - до 30, понад 10 років - до 50, понад 15 років - до 70, понад 20 років - до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання;

2) здійснювати посадовим особам митної служби (крім керівників, заступників керівників спеціалізованих митних органів, митниць, керівників структурних підрозділів та їх заступників):

доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх посадових осіб таких само категорій персоналу (за відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутньої посадової особи;

доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом посадової особи, яка виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що посадова особа, яка виконує обов’язки тимчасово відсутнього, не є його заступником за штатним розписом;

3) здійснювати преміювання посадових осіб митної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці;

4) надавати посадовим особам митної служби матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати посадової особи.

3. Надати право Голові Державної митної служби в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, і директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць, посадові оклади, підвищені відповідно не більш як на 10 відсотків та не більш як на 20 відсотків посадового окладу відповідно до схеми, зазначеної у додатку 1.

4. Преміювання керівників спеціалізованих митних органів, митниць, установлення їм надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Голови Державної митної служби в межах видатків, затверджених на оплату праці.

Преміювання посадових осіб митної служби, установлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги проводиться в порядку, що визначається Державною митною службою.

5. Виплачувати:

посадовим особам митної служби, робота яких має роз’їзний характер, надбавку в розмірі згідно із законодавством;

посадовим особам спеціальних митних органів, митниць доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час;

посадовим особам митної служби, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

посадовим особам митної служби надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

6. Установити, що у разі, коли розмір посадового окладу посадових осіб митної служби нижчий, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

7. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 767 “Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1646; 2007 р., № 57, ст. 2281; 2008 р., № 32, ст. 1050; 2009 р., № 5, ст. 126; 2011 р., № 39, ст. 1604) зміни, що додаються.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 767 “Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1646) в частині визначення умов оплати праці посадових осіб митної служби, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб апарату Держмитслужби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Директор департаменту

3026-3181

Начальник самостійного управління, управління

2716-2871

Начальник самостійного відділу

2561-2716

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління, помічник керівника

2327-2406

Дипломатичний радник

2017-2056

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника

2095-2133

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1940-1978

Головний: інспектор, спеціаліст; радник

1552-1707

Провідний: інспектор, спеціаліст

1320-1357

Старший інспектор, спеціаліст I категорії

1188-1225
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб спеціалізованих митних органів

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Начальник

2737-3046

Перший заступник начальника

2526-2892

Заступник начальника

2378-2737

Начальник служби, самостійного відділу

2433-2580

Начальник відділу у складі служби

2211-2286

Начальник самостійного сектору, помічник начальника спеціалізованого митного органу

1990-2026

Начальник сектору у складі служби, відділу

1843-1879

Головний: інспектор, спеціаліст

1474-1622

Провідний: інспектор, спеціаліст

1254-1290

Старший інспектор, спеціаліст I категорії

1102-1200

Інспектор, спеціаліст II категорії

1094-1102

Спеціаліст

1094
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676

СХЕМА
посадових окладів посадових осіб митниць

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Начальник

2607-2901

Перший заступник начальника

2406-2754

Заступник начальника

2265-2607

Начальник служби

2095-2406

Начальник митного поста

1508-1668

Начальник відділу

1340-1547

Начальник сектору

1101-1193

Помічник начальника митниці

1101-1193

Головний: інспектор, спеціаліст

1094-1117

Провідний: інспектор, спеціаліст

1094

Старший інспектор, спеціаліст I категорії

1094

Інспектор, спеціаліст II категорії

1094

Спеціаліст

1094
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676

РОЗМІРИ
щомісячної надбавки за спеціальне звання посадових осіб митної служби

Спеціальне звання

Розмір надбавки, гривень

Дійсний державний радник митної служби

160

Державний радник митної служби 1 рангу

150

Державний радник митної служби 2 рангу

145

Державний радник митної служби 3 рангу

140

Радник митної служби 1 рангу

135

Радник митної служби 2 рангу

130

Радник митної служби 3 рангу

125

Інспектор митної служби 1 рангу

120

Інспектор митної служби 2 рангу

115

Інспектор митної служби 3 рангу

110

Інспектор митної служби 4 рангу

105

Інспектор митної служби

65

Молодший інспектор митної служби

60
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676

РОЗМІРИ
щомісячної надбавки за вислугу років посадовим особам митної служби

Вислуга років

Розмір надбавки, відсотків

Понад 3 роки

10

Понад 5 років

15

Понад 10 років

20

Понад 15 років

25

Понад 20 років

30

Понад 25 років

40
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 767

1. У назві та преамбулі постанови слова “посадових осіб та” виключити.

2. У пункті 1 слова “посадових осіб митної служби” замінити словами “працівників митної служби”, а цифри “1-8” виключити.

3. У пункті 2:

в абзаці першому слова “начальникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій” замінити словами “керівникам митних організацій”;

у підпункті 1:

в абзаці першому слова “посадовим особам митної служби” замінити словами “працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання”;

в абзаці другому цифри і слово “1-6 і 11” замінити цифрою “4”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, інспекторам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років;”;

в абзаці десятому слова “митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях” замінити словами “митній службі”;

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2) здійснювати працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання (крім заступників керівників митних організацій, керівників структурних підрозділів та їх заступників):”;

в абзаці другому слова “посадових осіб” замінити словом “працівників”, а слова “відсутньої посадової особи” - словами “відсутнього працівника”;

в абзаці третьому слова “посадової особи, яка” замінити словами “працівника, який”;

у підпункті 3 слова “посадових осіб та” виключити;

у підпункті 4 слова “посадовим особам митної служби” замінити словами “працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання,”, а слова “посадової особи” - словами “зазначеного працівника”.

4. Пункт 2-1 виключити.

5. У пункті 3:

в абзаці першому слова “митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій” замінити словами “митних організацій”;

в абзаці другому слова “посадових осіб та” виключити.

6. У пункті 4:

в абзаці другому слова “посадовим особам митної служби” замінити словами “працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання”;

в абзаці третьому слова “посадовим особам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій” замінити словами “працівникам митних організацій, яким присвоюються спеціальні звання,”;

абзаци четвертий і п’ятий виключити;

в абзаці шостому слова “посадовим особам митної служби” замінити словами “працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання,”;

в абзаці сьомому слова “спеціалізованих митних установ (крім спеціалізованих митних управлінь)” і “митних органах” замінити відповідно словами “митної служби” і “митній службі”.

7. У пункті 5 слова “спеціалізованих митних установ і організацій” замінити словами “митних організацій”.

8. У пункті 6:

слова “посадових осіб та” виключити;

після слів “працівників митної служби,” доповнити словами “яким присвоюються спеціальні звання,”.

9. Додатки 1-3, 5, 6, 9 і 11 виключити.

10. Додаток 4 викласти в такій редакції:


“Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. № 767
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676)

СХЕМА
посадових окладів працівників митних організацій, яким присвоюються спеціальні звання

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Начальник

1637

Заступник начальника

1487

Начальник відділу

913-1034

Начальник сектору

735-759

Помічник начальника

735-759

Головний: інспектор, спеціаліст

689-700

Провідний: інспектор, спеціаліст

584-619

Старший інспектор, спеціаліст I категорії

560-584

Інспектор, спеціаліст II категорії

525-560

Спеціаліст

467-525”.

11. У назві додатка 7 слова “посадових осіб митної служби” замінити словами “працівників митної служби”.

12. У назві додатка 8 слова “посадовим особам митної служби” замінити словами “працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання”.

13. Назву додатка 10 викласти в такій редакції:

“РОЗМІРИ
надбавки за безперервну роботу в митній службі до тарифних ставок (посадових окладів) працівників митної служби, яким не присвоюються спеціальні звання”.вгору