Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 21.07.2010675
Документ 675-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - 356-2018-п, 749-2018-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 528-2018-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 2010 р. N 675
Київ
Деякі питання діяльності
Державного комітету з питань науки,
інновацій та інформатизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1079 ( 1079-2010-п ) від 29.11.2010
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011
N 1039 ( 1039-2011-п ) від 12.10.2011
N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011
N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015
N 540 ( 540-2017-п ) від 19.07.2017
N 55 ( 55-2018-п ) від 17.01.2018
N 356 ( 356-2018-п ) від 10.05.2018
N 749 ( 749-2018-п ) від 19.09.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1039
( 1039-2011-п ) від 12.10.2011 }

2. Утворити комісії з ліквідації Державного комітету
інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного
та інноваційного розвитку.
Призначити головою комісії з ліквідації:
Державного комітету інформатизації - першого заступника
Голови зазначеного Комітету Семенченка А.І.;
Державного комітету з питань науково-технічного та
інноваційного розвитку - заступника Голови зазначеного Комітету
Шовкалюка В.С.
Головам комісій:
затвердити персональний склад комісій і забезпечити
здійснення заходів щодо ліквідації Державного комітету
інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного
та інноваційного розвитку;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України
про результати проведеної роботи.
3. Передати до сфери управління Державного комітету з питань
науки, інновацій та інформатизації підприємства, установи та
організації згідно з додатком.
4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
5. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 272
( 272-2008-п ) "Про утворення Державного комітету інформатизації
України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 791) та
пункти 1, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня
2010 р. N 376 ( 376-2010-п ) "Питання Державного комітету з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 41, ст. 1336).
6. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити у
тритижневий строк передачу програмно-технічного комплексу
центрального засвідчувального органу, національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів та інших матеріально-технічних
цінностей до Державного комітету з питань науки, інновацій та
інформатизації.
7. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків на
модернізацію та підтримку роботи програмного-технічного комплексу
центрального засвідчувального органу у розмірі 2,7646 млн. гривень
з резервного фонду державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42

{ Положення про Державний комітет України з питань науки,
інновацій та інформатизації виключено на підставі Постанови КМ
N 1039 ( 1039-2011-п ) від 12.10.2011 }

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675
ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій, що передаються
до сфери управління Держкомінформнауки

------------------------------------------------------------------ |Код згідно| Найменування | | з ЄДРПОУ | | |----------+-----------------------------------------------------| |16308272 |Український інститут науково-технічної і економічної | | |інформації | |----------+-----------------------------------------------------| |26252928 |Державний фонд фундаментальних досліджень | |----------+-----------------------------------------------------| |02736372 |Державна науково-технічна бібліотека України | |----------+-----------------------------------------------------| |21574751 |Національний антарктичний науковий центр | |----------+-----------------------------------------------------| |13675648 |Державне підприємство "Державний науковий дослідний | | |центр "Фонон" | |----------+-----------------------------------------------------| |24590746 |Державне підприємство "Український державний центр | | |науково-технічної та інноваційної експертизи" | |----------+-----------------------------------------------------| |02700090 |Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна| | |обсерваторія" | |----------+-----------------------------------------------------| |13673284 |Державне підприємство "Український науковий центр | | |розвитку інформаційних технологій" | |----------+-----------------------------------------------------| |22900497 |Державне підприємство "Базовий центр критичних | | |технологій "Мікротек" | |----------+-----------------------------------------------------| |23254708 |Волинський державний науковий та інформаційний центр | |----------+-----------------------------------------------------| |13439358 |Державне підприємство "Дніпропетровський державний | | |центр науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736484 |Державне підприємство "Житомирський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736366 |Державне підприємство "Запорізький державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736490 |Державне підприємство "Івано-Франківський державний | | |центр науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |03056656 |Державне підприємство "Київський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736432 |Державне підприємство "Львівський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |13927709 |Державне підприємство "Полтавський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736515 |Державне підприємство "Рівненський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| { Позицію 31066098 виключено на підставі Постанови КМ N 1079
( 1079-2010-п ) від 29.11.2010}
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736478 |Державне підприємство "Хмельницький державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736538 |Державне підприємство "Черкаський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |02736544 |Державне підприємство "Чернігівський державний центр | | |науково-технічної і економічної інформації" | |----------+-----------------------------------------------------| |24931105 |Редакція газети "Світ" | |----------+-----------------------------------------------------| |19246137 |Державне підприємство "Міжнародний науковий | | |центр технологій програмування "Технософт" | |----------+-----------------------------------------------------| |30855996 |Державне підприємство "Державний центр | | |інформаційних ресурсів України" | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1079
( 1079-2010-п ) від 29.11.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596) пунктом 25 такого змісту:
"25. Держкомінформнауки за погодженням з Мінекономіки
встановлює граничні ціни (тарифи) на пов'язані з електронним
цифровим підписом послуги, що надаються акредитованими центрами
сертифікації ключів органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної
форми власності.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1998 р. N 121 ( 121-98-п ) "Про затвердження переліку обов'язкових
етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації
засобів інформатизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5,
ст. 185; 2009 р., N 87, ст. 2930):
у пункті 3 слова "Державним комітетом інформатизації"
замінити словами "Державним комітетом з питань науки, інновацій та
інформатизації";
у пункті 5 слова "Державний комітет інформатизації" замінити
словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та
інформатизації".
3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
16 лютого 1998 р. N 160 ( 160-98-п ) "Про заходи щодо посилення
контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності
центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 7, ст. 247; 2009 р., N 54, ст. 1872) слова "Державним
комітетом інформатизації" замінити словами "Державним комітетом з
питань науки, інновацій та інформатизації".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 540
( 540-2017-п ) від 19.07.2017 }

5. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380
( 380-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751;
2010 р., N 41, ст. 1336), слово "Держкомнауки" замінити словом
"Держкомінформнауки".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2001 р. N 1717 ( 1717-2001-п ) "Про Державний фонд фундаментальних
досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344;
2010 р., N 41, ст. 1336):
1) у пункті 1 слова "Державного комітету з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку" замінити словами
"Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації";
2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних
досліджень, затвердженого зазначеною постановою ( 1717-2001-п ),
слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови N 1057
( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }

8. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336):
1) у пункті 1:
у позиції "Комітет з питань інформації" слово
"Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";
у позиції "Комісія з науки і техніки з метою розвитку" слова
"Держкомнауки, Держкомінформатизації" замінити словом
"Держкомінформнауки";
2) у пункті 2:
у позиції "Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)" слово
"Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";
у позиції "Організація Об'єднаних Націй з питань науки,
освіти і культури (ЮНЕСКО)" слова "Держкомінформатизації,
Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";
3) у пункті 3:
у позиціях "Міжнародна європейська інноваційна
науково-технічна програма", "Міжнародний центр наукової та
технічної інформації (МНЦТІ)", "Науковий комітет з антарктичних
досліджень (СКАР)", "Об'єднаний інститут ядерних досліджень
(ОІЯД)", "Робоча група з питань культури, освіти і науки",
"Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)",
"Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)", "Секретаріат
Договору про Антарктику" та "Український науково-технологічний
центр" слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";
у позиції "Робоча група з питань інформаційних технологій"
слово "Держкомінформатизації" замінити словом
"Держкомінформнауки".
9. У Положенні про Національний реєстр електронних
інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 ( 326-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 665):
1) у тексті Положення ( 326-2004-п ) слово "Держкомзв'язку"
замінити словом "Держкомінформнауки";
2) у додатку до Положення ( 326-2004-п ) слова "Державний
комітет зв'язку та інформатизації" замінити словами "Державний
комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 356
( 356-2018-п ) від 10.05.2018 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749
( 749-2018-п ) від 19.09.2018 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399
( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

13. У Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури наукової
діяльності у сфері інформатизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 343
( 343-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 934;
2010 р., N 47, ст. 1529):
1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"Головним розпорядником бюджетних коштів є
Держкомінформнауки.";
2) у пунктах 6-1 і 6-2 слово "Мінтрансзв'язку" замінити
словом "Держкомінформнауки".

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

15. В абзаці другому пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1579 ( 1579-2009-р )
"Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи
Бібліотека-XXI" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101,
ст. 3540) слова "Державний комітет інформатизації" замінити
словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та
інформатизації".
16. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2009 р. N 1588 ( 1588-2009-р ) "Про схвалення Концепції Державної
цільової науково-технічної програми використання в органах
державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3482):
в абзаці другому пункту 1 слова "Державний комітет
інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань
науки, інновацій та інформатизації";
у пункті 2 слова "Державному комітетові інформатизації"
замінити словами "Державному комітетові з питань науки, інновацій
та інформатизації".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 55
( 55-2018-п ) від 17.01.2018 }

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня
2010 р. N 548 ( 548-2010-п ) "Про Державний комітет України з
питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 51, ст. 1689):
пункт 3 виключити;
у пункті 5:
в абзаці третьому слово "двомісячний" замінити словом
"шестимісячний";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"разом з Міністерством фінансів після припинення Державного
комітету інформатизації внести проект рішення Кабінету Міністрів
України про передачу бюджетних призначень, затверджених за
програмою "Керівництво та управління у сфері інформатизації", від
Державного комітету інформатизації до Державного комітету з питань
науки, інновацій та інформатизації.".вгору