Документ 674-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2005, підстава - 788-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 1995 р. N 674
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
Про затвердження Положення про порядок присвоєння категорій
суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові
послуги населенню
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1119 ( 1119-2002-п ) від 17.08.2002 )
( У тексті постанови слово "підприємства" в усіх відмінках і
формах числа замінено словами "суб'єкти господарської
діяльності" у відповідному відмінку і формі числа згідно з
Постановою КМ N 1119 ( 1119-2002-п ) від 17.08.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок присвоєння категорій
суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги
населенню (додається). 2. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям протягом 1995
року забезпечити проведення роботи, пов'язаної з присвоєнням
категорії суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові
послуги населенню. 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 24 травня 1990 р. N 117 ( 117-90-п ) "Про
затвердження Правил віднесення підприємств побутового
обслуговування населення до розрядів" (ЗП УРСР, 1990 р., N 6,
ст.33; ЗП України, 1992 р., N 1, ст.10 ( 361-91-п ).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Перший заступник
Міністр Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.23
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 1995 р. N 674
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок присвоєння категорій суб'єктам господарської
діяльності, що надають побутові послуги населенню
I. Загальні питання
1. Це Положення встановлює порядок присвоєння категорій
суб'єктам господарської діяльності та їх структурним підрозділам,
що надають побутові послуги (виконують роботи), незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1119 ( 1119-2002-п ) від
17.08.2002 )
2. Основною метою присвоєння категорій суб'єктам
господарської діяльності є: підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів щодо
якості послуг і культури обслуговування; посилення заінтересованості суб'єктів господарської
діяльності у залученні замовників, збільшенні обсягів послуг і
доходів; упорядкування справи формування та впровадження цін
відповідно до якості і складності робіт. 3. Під час присвоєння суб'єктам господарської діяльності
відповідних категорій враховуються: види, складність та якість послуг (робіт), що надаються
(виконуються); склад фахівців основних професій та рівень їхньої
кваліфікації; рівень технології, оснащення відповідним обладнанням та
засобами механізації; стан приміщень та їх оздоблення. 4. Залежно від видів побутових послуг (робіт) та вимог щодо
їх виконання суб'єктам господарської діяльності установлюється
вища, перша або друга категорія згідно з додатком N 1. 5. Порядок ціноутворення на побутові послуги (роботи), що
надаються суб'єктами господарської діяльності, яким присвоєні
відповідні категорії, визначається згідно з чинним законодавством.
II. Основні вимоги, що висуваються до суб'єктів
господарської діяльності
під час присвоєння їм категорій
6. Вища категорія присвоюється суб'єктам господарської
діяльності, які згідно із своєю спеціалізацією забезпечують: а) індивідуальне виготовлення високоякісних, високохудожніх,
модних швейних, трикотажних і хутряних виробів, головних уборів та
взуття будь-якої складності і призначення з усіх видів матеріалів,
а також перспективних та авторських моделей; б) високоякісне виготовлення, реставрацію і ремонт
високохудожніх ювелірних та художньо-декоративних виробів
будь-якої складності, а також унікальних авторських виробів з
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; в) високоякісний ремонт побутової радіоелектронної апаратури
та технічне обслуговування апаратури всіх, у тому числі вищих,
класів складності; г) виготовлення високохудожніх відеофільмів та виконання
високоякісного запису на відео- та аудіоносіях за допомогою
апаратури вищого класу; д) високоякісне виготовлення меблів та гарнітурів будь-якої
конструкції та призначення, реставрацію антикварних меблів; е) високоякісне надання перукарських послуг на високому
професійному рівні; є) виготовлення високоякісних, високохудожніх фотовідбитків
та портретів в оригінальному виконанні і оформленні; ж) високоякісне виконання усіх видів послуг з хімічної чистки
та фарбування виробів; з) надання лазне-, водно- та спортивно-оздоровчих послуг на
сучасному рівні. 7. На суб'єктах господарської діяльності вищої категорії
застосовується сучасна технологія та оснащення, обслуговування
замовників проводиться в комфортних та художньо оздоблених
приймальних салонах. 8. Перша категорія присвоюється суб'єктам господарської
діяльності, які згідно зі своєю спеціалізацією забезпечують: а) індивідуальне виготовлення якісних швейних, трикотажних і
хутряних виробів, головних уборів та взуття з усіх видів
матеріалів, які відповідають сучасному напряму моди, вимогам
замовника, а також оновлення і ремонт виробів будь-якої
складності; б) ремонт побутових машин і приладів, ремонт годинників,
оновлення та налагодження виробів будь-якої складності; в) виготовлення і ремонт ювелірних виробів з дорогоцінного
металу та дорогоцінного каміння простої форми; г) ремонт і технічне обслуговування побутової
радіоелектронної апаратури всіх класів складності; д) запис на аудіоносії за допомогою апаратури вищого або
першого класів; е) виготовлення корпусних меблів та їх елементів, а також
ремонт усіх видів меблів; є) надання перукарських послуг з урахуванням напряму сучасної
моди; ж) виготовлення чорно-білих або кольорових фотовідбитків
різних розмірів, фотовідбитків для документів, фотоальбомів; з) надання послуг з хімічної чистки одягу, виробів із
синтетичного хутра, пуху та пера, головних уборів тощо; и) надання послуг з прання всіх видів білизни; і) надання лазне- та водно-оздоровчих послуг на сучасному
рівні. 9. На суб'єктах господарської діяльності першої категорії
застосовується сучасна технологія та оснащення, обслуговування
замовників проводиться у відповідно оздоблених приймальних
приміщеннях. 10. Друга категорія присвоюється суб'єктам господарської
діяльності, які згідно зі своєю спеціалізацією забезпечують: а) індивідуальне виготовлення, оновлення і ремонт швейних та
трикотажних виробів нескладного асортименту; б) середній і дрібний ремонт взуття; в) ремонт побутових машин та приладів і ремонт годинників; г) надання перукарських послуг; д) надання послуг з прання білизни; е) надання лазневих послуг; є) нескладний ремонт меблів; ( Пункт 10 доповнено підпунктом
"є" згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2002-п ) від 17.08.2002 ) ж) виготовлення фотовідбитків і термінове фото для
документів, виготовлення яких не потребує спеціально обладнаного
приміщення. ( Пункт 10 доповнено підпунктом "ж" згідно з
Постановою КМ N 1119 ( 1119-2002-п ) від 17.08.2002 )
11. На суб'єктах господарської діяльності другої категорії
застосовуються технологія та оснащення, які забезпечують надання
послуг належної якості, для обслуговування замовників є приймальні
приміщення.
III. Порядок присвоєння категорій суб'єктам
господарської діяльності
12. Присвоєння категорій суб'єктам господарської діяльності
проводиться за результатами їх атестації. Атестація суб'єктів господарської діяльності здійснюється
відповідно до цього Положення та Правил присвоєння категорій
суб'єктам господарської діяльності, що надають побутові послуги
населенню, які затверджуються Мінекономіки. ( Абзац другий пункту
12 в редакції Постанови КМ N 1119 ( 1119-2002-п ) від 17.08.2002 )
13. Атестації підлягають новостворені та діючі суб'єкти
господарської діяльності, що надають побутові послуги (виконують
роботи), незалежно від форм власності. 14. Атестація (переатестація) суб'єкта господарської
діяльності проводиться атестаційною комісією, створеною районною,
районною в містах Києві та Севастополі державною адміністрацією,
міськвиконкомами, райвиконкомами у містах (там, де вони створені),
на території яких розташовано суб'єкт господарської діяльності. 15. До складу атестаційної комісії включаються представники
районних державних адміністрацій, виконкомів, органів
Держстандарту, Держспоживзахисту, санітарно-епідеміологічних служб
та фахівці з питань побутового обслуговування населення. 16. Атестація проводиться за поданням суб'єкта господарської
діяльності протягом трьох місяців після його реєстрації. Переатестація здійснюється у разі появи змін у показниках
його діяльності, встановлених вимогами для присвоєння суб'єкту
господарської діяльності категорії, але не менше одного разу на
три роки. Контроль за своєчасністю проведення атестації (переатестації)
суб'єктів господарської діяльності, що надають побутові послуги,
здійснюється органами, які створюють атестаційні комісії. 17. Суб'єкт господарської діяльності, що підлягає атестації,
подає атестаційній комісії такі документи: заяву, загальні
відомості про напрями діяльності, види послуг (робіт), стан
приміщень, техніко-економічні показники, копію свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, перелік
нормативних документів, які використовуються під час виконання
послуг (робіт). 18. Атестаційна комісія протягом місяця з дня подачі
документів готує висновок про віднесення суб'єкта господарської
діяльності до відповідної категорії. 19. Рішення про присвоєння категорії суб'єкту господарської
діяльності та переведення його до вищої або нижчої категорії
приймається за поданням атестаційної комісії керівниками (їх
заступниками) районних, районних у м.Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міськвиконкомів, райвиконкомів у містах
(там, де вони створені) з видачею свідоцтва за зразком згідно з
додатком N 2.
Додаток N 1
до Положення про порядок присвоєння
категорій суб'єктам господарської
діяльності, що надають
побутові послуги населенню
КАТЕГОРІЇ
суб'єктів господарської діяльності за видами
побутових послуг (робіт)
———————————————————————————————————————————————————————————————— | Види побутових послуг (робіт) | Категорія суб'єкта | господарської діяльності | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Індивідуальне пошиття і ремонт
швейних, хутряних виробів та
головних уборів вища перша друга
Індивідуальне пошиття, в'язання
та ремонт трикотажних виробів вища перша друга
Індивідуальне виготовлення та
ремонт взуття вища перша друга
Ремонт побутових машин і приладів - перша друга
Ремонт годинників - перша друга
Виготовлення та ремонт ювелірних
виробів вища перша -
Ремонт побутової радіоелектронної
апаратури вища перша -
Послуги з відеозйомки та звуко-
запису вища перша -
Виготовлення та ремонт меблів вища перша друга
Послуги перукарень вища перша друга
Послуги фотографій вища перша друга
Послуги з хімічної чистки виробів вища перша -
Послуги з прання білизни - перша друга
Послуги лазень вища перша друга
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1119
( 1119-2002-п ) від 17.08.2002 )

Додаток N 2
до Положення про порядок присвоєння
категорій суб'єктам господарської
діяльності, що надають
побутові послуги населенню
———————————————————————————————————————————————————————————————— (державна адміністрація, виконком)
СВІДОЦТВО
про присвоєння категорії суб'єкту господарської
діяльності
Видане ____________________________________________________
(повна назва суб'єкта господарської діяльності, адреса)
_________________________________________________________________
про те, що йому рішенням від __________ 199 року N __________
присвоєно __________________ категорію.
_________________ ________________
(посада) (підпис)
МП
Реєстраційний номервгору