Документ 674-2015-п, перша редакція — Прийняття від 08.09.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. № 674
Київ

Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

Відповідно до частини першої статті 69 Закону України “Про місцеві вибори” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. № 674

ПОРЯДОК
фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування, розподілу та використання субвенції з державного бюджету, наданої відповідним місцевим бюджетам, а також коштів відповідних місцевих бюджетів для придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру) списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.

На чергових виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати), сільських, селищних, міських голів, старост, позачергових і перших виборах депутатів, сільських, селищних, міських голів для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів, отримані як цільова субвенція з державного бюджету (далі - бюджетні кошти).

На повторних місцевих виборах, проміжних виборах депутата сільської, селищної ради, позачергових, перших виборах старости для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів.

2. У разі проведення чергових місцевих виборів, позачергових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів:

Центральна виборча комісія визначає обсяг бюджетних коштів та здійснює їх розподіл за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

Казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації розподіляють бюджетні кошти між міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районними бюджетами, а виконавчі органи міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад з районним поділом (у разі наявності районної в місті ради, якою утворено орган ведення Реєстру) - між бюджетами районів у містах;

Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють бюджетні кошти між районними в містах держадміністраціями.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими держадміністраціями та виконавчими органами міських рад відповідно до статті 67-2 Бюджетного кодексу України.

3. У разі призначення повторних місцевих виборів, проміжних виборів депутата сільської, селищної ради, позачергових, перших виборів старости обсяг коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень розраховується таким органом і подається відповідній територіальній виборчій комісії для включення місцевою радою до проекту рішення про місцевий бюджет.

Передача коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень з відповідного місцевого бюджету здійснюється згідно з частиною другою статті 101 Бюджетного кодексу України.

4. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з виготовлення списків виборців та іменних запрошень є:

у районі, районі в мм. Києві та Севастополі - районна, районна в місті держадміністрація;

у місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення без районного поділу - виконавчий орган міської ради (міська рада);

у районі в місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган міської ради (міська рада) або виконавчий орган районної в місті ради (районна в місті рада).

5. Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють та перераховують бюджетні кошти районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації перераховують бюджетні кошти райдержадміністраціям на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства, на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій та отримання доходів райдержадміністраціями.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації перераховують бюджетні кошти міським (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) радам на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства.

У містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з районним поділом міські ради розподіляють та перераховують бюджетні кошти районним у містах радам (виконавчим органам міських рад) на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства.

8. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів, відкриваються в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за яким здійснюються видатки, пов’язані з утриманням відповідних органів місцевого самоврядування.

9. Після надходження бюджетних коштів на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для здійснення цільових заходів, розпорядники бюджетних коштів вносять у встановленому порядку зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Орган Казначейства перераховує до державного бюджету не використану розпорядником коштів місцевого бюджету субвенцію в останній робочий день бюджетного періоду.вгору