Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 2011 р. N 673
Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних
потреб у 2011 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 571 ( v0571731-11 ) від 11.07.2011
N 612 ( v0612731-11 ) від 26.07.2011
Постановою КМ
N 1086 ( 1086-2011-п ) від 26.10.2011
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 205 ( va205731-11 ) від 08.11.2011
N 262 ( va262731-11 ) від 28.11.2011
N 333 ( v_333731-11 ) від 14.12.2011
N 397 ( va397731-11 ) від 22.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2011 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати
виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок
бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними
програмами на 2011 рік;
подають Міністерству економічного розвитку і торгівлі
пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік
обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2011
року;
інформують Міністерство економічного розвитку і торгівлі один
раз на півріччя до 15 числа наступного місяця про хід виконання
державного замовлення.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з
оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати
щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі
і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 673
ОБСЯГИ
державного замовлення на закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 2857-17 )
для фінансування державного замовлення в 2011 році
(у розрізі замовників)
(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державний | У тому числі за напрямами державного замовлення | | замовник |------------------------------------------------------------------------------| | | Усього |у сфері | випуск |одержання |постачання | проведення | розроблення | | | |культури|друкованої| приросту | продукції | земельної |найважливіших| | | | |продукції | запасів |соціального| реформи та | новітніх | | | | | | корисних |призначення|забезпечення|технологій за| | | | | |копалин та| | охорони |пріоритетними| | | | | |топографо-| | земельних | напрямами | | | | | |геодезичні| | ресурсів | розвитку | | | | | | роботи | | | науки і | | | | | | | | | техніки та | | | | | | | | | розвиток | | | | | | | | |матеріально- | | | | | | | | | технічної | | | | | | | | |бази наукової| | | | | | | | | і науково- | | | | | | | | | технічної | | | | | | | | | діяльності | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Усього |1829269 |646172,4| 182285,5 | 523550,7 | 274626 | 13415,3 | 189219,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Апарат Верховної |11845,5 |11845,5 | | | | | | |Ради України | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Міненерговугілля | 966,1 | | | | | | 966,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінекономрозвитку| 4107,1 | | | | | | 4107,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінкультури | 62350 | 62350 | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |МОНмолодьспорту | 344150 | | 152000 | | 185000 | | 7150 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |МОЗ | 1220 | | | | | | 1220 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінприроди |523876,8| | | 523550,7 | | | 326,1 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінсоцполітики | 89626 | | | | 89626 | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінагрополітики |16615,3 | | | | | 13415,3 | 3200 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінінфраструктури| 261 | | | | | | 261 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |МНС | 160 | | 160 | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Мінрегіон | 5543,7 | 1600 | | | | | 5543,7 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Агентство |14498,2 | | 260 | | | | 14238,2 | |держмайна | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Держкомтелерадіо |590376,9|570376,9| 20000 | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Держінформнауки |60122,5 | | | | | | 60122,5 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |ДКА |24415,4 | | | | | | 24415,4 | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Держенерго- | 1210,7 | | | | | | 1210,7 | |ефективності | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна | 63485 | | 9200 | | | | 54285 | |академія наук | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна | 1289 | | 665,5 | | | | 623,5 | |академія | | | | | | | | |педагогічних наук| | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна |12241,3 | | | | | | 12241,3 | |академія медичних| | | | | | | | |наук | | | | | | | | |-----------------+--------+--------+----------+----------+-----------+------------+-------------| |Національна | 908,5 | | | | | | 908,5 | |академія правових| | | | | | | | |наук | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- { Зведена сума коштів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1086 ( 1086-2011-п ) від 26.10.2011 }

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
---------------------------------------------------------------------------- | Код |Галузь, замовник,| Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,| | програмної | найменування | виміру | | середня | тис. | |класифікації | продукції | | |вартість, | гривень | |видатків та | | | | гривень | | |кредитування | | | | | | | державного | | | | | | | бюджету | | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Усього | | | |646172,4 | |--------------------------------------------------------------------------| | Створення та розповсюдження фільмів | |--------------------------------------------------------------------------| |1806020 |Мінкультури | | | | 60790 | | |(Держкіно) | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Створення | одиниць/ | 59/37 | 884030,7 | 52157,8 | | |національних | одиниць | | | | | |фільмів |закінчених| | | | | | | фільмів | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |у тому числі: | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |ігрові фільми | -"- | 20/12 |1288545,7 | 25770,9 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |анімаційні фільми| -"- | 18/13 | 768305,6 | 13829,5 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |неігрові | -"- | 21/12 | 597971,4 | 12557,4 | | |(хронікально- | | | | | | |документальні, | | | | | | |науково- | | | | | | |пізнавальні) | | | | | | |фільми | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Розповсюдження |кількість |28/2000/| 250000/ | 7514,8 | | |фільмів, у тому | фільмів/ |33898,3 | 160/6 | | | |числі тиражування|DVD-копій/| | | | | | | метрів | | | | | | | плівки | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Погашення | | | | 1117,4 | | |кредиторської | | | | | | |заборгованості за| | | | | | |виконані роботи з| | | | | | |виробництва | | | | | | |фільмів у 2010 | | | | | | |році | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | |--------------------------------------------------------------------------| |1801150 |Мінкультури | | | | 1560 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Створення | одиниць | 4 | 150000 | 600 | | |театральних | | | | | | |вистав, | | | | | | |проведення | | | | | | |концертних і | | | | | | |циркових програм | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Придбання творів | -"- | 70 | 8000 | 560 | | |образотворчого | | | | | | |мистецтва | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Придбання творів | одиниць | 10 | 15000 | 150 | | |драматичного | | | | | | |мистецтва | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Придбання творів | -"- | 35 | 7143 | 250 | | |музичного | | | | | | |мистецтва | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Інформаційні послуги | |--------------------------------------------------------------------------| |0111080 |Апарат Верховної | | | | 11845,5 | | |Ради України | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Висвітлення | годин | 3659 | 3237,4 | 11845,5 | | |діяльності | | | | | | |народних | | | | | | |депутатів України| | | | | | |через засоби | | | | | | |телебачення і | | | | | | |радіомовлення | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Держкомтелерадіо | | | |570376,9 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| |1701080 |Виробництво | -"- | 279328 | 1734,7 | 484551 | | |телерадіопрограм | | | | | | |для державних | | | | | | |потреб | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| |1701150 |Трансляція | -"- | 279328 | 307,3 | 85825,9 | | |телерадіопрограм,| | | | | | |вироблених для | | | | | | |державних потреб | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |у тому числі | | | | 6287,1 | | |погашення | | | | | | |кредиторської | | | | | | |заборгованості | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини | |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| |2751820 |Мінрегіон | | | | 1600 | |---------------+-----------------+----------+--------+----------+---------| | |Софійський собор,| одиниць | 1 | 1600000 | 1600 | | |м. Київ (вул. | | | | | | |Володимирська, | | | | | | |24) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- { Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1086 ( 1086-2011-п ) від 26.10.2011 }
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
------------------------------------------------------------------------------ | Код | Галузь, замовник, |Обсяг, тис.|Орієнтовна | Вартість, | | програмної |найменування продукції |примірників| середня |тис. гривень| |класифікації | | | вартість | | |видатків та | | | одного | | |кредитування | | |примірника,| | | державного | | | гривень | | | бюджету | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Усього | 5554,267 | | 182285,5 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Видання, придбання, | 5211,567 | 21,34 | 111218,3 | | |зберігання і доставка | | | | | |підручників для | | | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |учнів загальноосвітніх | | | | | |та професійно-технічних| | | | | |навчальних закладів | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Наукові видання | 43,9 | 107,95 | 4739 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Видання для дітей та | 50 | 42,35 | 2117,5 | | |юнацтва | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Науково-популярна | 106,1 | 95,32 | 10113,8 | | |література | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Література мовами | 9 | 49,83 | 448,5 | | |національних меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Твори класиків | 52,7 | 73,2 | 3857,9 | | |української літератури | | | | | |та лауреатів | | | | | |Національної премії | | | | | |імені Тараса Шевченка | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Твори класиків | 38,5 | 50,89 | 1959,2 | | |зарубіжної літератури | | | | | |(в перекладі | | | | | |українською мовою) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Довідкові та | 21 | 72,18 | 1515,8 | | |інформаційні видання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Підготовка до друку | 5,5 | | 1660 | |---------------+-----------------------------------+-----------+------------| | |у тому числі за замовниками: | | | |---------------+-----------------------------------+-----------+------------| |2201230 |МОНмолодьспорт | | | 120000 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Видання, придбання, | 5209,367 | | 110844,5 | | |зберігання і доставка | | | | | |підручників і | | | | | |посібників для | | | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |учнів загальноосвітніх | | | | | |і професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів та | | | | | |вихованців дошкільних | | | | | |навчальних закладів | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 317,389 | 18,9 | 5991,6 | | |учнів 10 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |українською мовою | | | | | |навчання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 0,163 | 1388,9 | 226,4 | | |учнів 10 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів для| | | | | |шкіл з навчанням мовами| | | | | |національних меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 3990,776 | 20,2 | 80445,3 | | |учнів 11 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |українською мовою | | | | | |навчання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання підручників для| 901,039 | 26,8 | 24181,2 | | |учнів 11 класу | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів для| | | | | |шкіл з навчанням | | | | | |російською та іншими | | | | | |мовами національних | | | | | |меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Доставка підручників і | | | 8000 | | |посібників та | | | | | |зберігання резервного | | | | | |фонду МОНмолодьспорт | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Розрахунки за | | | 705,5 | | |підручники та посібники| | | | | |по перехідним угодам, | | | | | |що проавансовані до | | | | | |01.01.2011 р., та | | | | | |зареєстровані в | | | | | |Державному казначействі| | | | | |як юридичні | | | | | |зобов'язання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Всеукраїнський конкурс | | | 450 | | |рукописів підручників | | | | | |для учнів | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| |6541050 |Національна академія | | | 9200 | | |наук | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Випуск друкованої | 55,7 | | 7800 | | |продукції | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Наукові видання | 39,7 | 108,31 | 4300 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Енциклопедичні видання | 16 | 218,8 | 3500 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Проект "Словники | 1 | 700 | 700 | | |України": "Словник | | | | | |української мови" | | | | | |(Український мовно- | | | | | |інформаційний фонд | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Енциклопедія історії | 5 | 180 | 900 | | |України" (Інститут | | | | | |історії України | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Енциклопедія сучасної | 10 | 190 | 1900 | | |України" (Інститут | | | | | |енциклопедичних | | | | | |досліджень Національної| | | | | |академії наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Підготовка друкованої | | | 1400 | | |продукції | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Шевченківська | | | 1100 | | |енциклопедія" (Інститут| | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Історія української | | | 100 | | |літератури" (Інститут | | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Франківська | | | 100 | | |енциклопедія" | | | | | |(Львівське відділення | | | | | |Інституту літератури | | | | | |імені | | | | | |Т.Г. Шевченка | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |"Енциклопедія | | | 100 | | |міжнародного права" | | | | | |(Інститут держави і | | | | | |права імені В.М. | | | | | |Корецького) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 1701110 |Держкомтелерадіо | | | 20000 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Випуск друкованої | 277 | 72,2 | 20000 | | |продукції за програмою | | | | | |"Українська книга" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |видання для дітей та | 50 | 42,35 | 2117,5 | | |юнацтва | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |твори класиків | 52,7 | 73,2 | 3857,9 | | |української літератури | | | | | |та лауреатів | | | | | |Національної премії | | | | | |імені Тараса Шевченка | | | | | |та сучасних українських| | | | | |письменників | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |твори класиків | 38,5 | 50,89 | 1959,2 | | |зарубіжної літератури | | | | | |(в перекладі | | | | | |українською мовою) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-популярна | 106,1 | 95,32 | 10113,8 | | |література | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |довідкові та | 20,7 | 72,61 | 1503,1 | | |інформаційні видання | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |література мовами | 9 | 49,83 | 448,5 | | |національних меншин | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 2601030 |Агентство держмайна | | | 260 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Підготовка до друку | 5,5 | 47,27 | 260 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-технічний | 2 | 49,9 | 99,8 | | |журнал "Технология и | | | | | |конструирование в | | | | | |электронной аппаратуре"| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-технічний | 1 | 50,2 | 50,2 | | |журнал "Технологические| | | | | |системы" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-промисловий | 1,5 | 40 | 60 | | |журнал "Хімічна | | | | | |промисловість України" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |науково-технічний | 1 | 50 | 50 | | |журнал "Техника и | | | | | |приборы СВЧ" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 3201070 |МНС | 1,2 | | 160 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Монографія | 0,2 | 100 | 20 | | |"Гидрометеорологическое| | | | | |условие морей Украины. | | | | | |Том 2. Черное море" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Монографія | 0,2 | 90 | 18 | | |"Гидродинамические | | | | | |процессы в прибрежных | | | | | |зонах Азово- | | | | | |Черноморского бассейна"| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Атлас гидродинамических| 0,2 | 210 | 42 | | |характеристик Азовского| | | | | |моря | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Глобальные и | | | | | |региональные изменения | | | | | |климата: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |російською мовою | 0,2 | 135 | 27 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |англійською мовою | 0,1 | 230 | 23 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Збірник "Наукові праці | 0,3 | 100 | 30 | | |Українського науково- | | | | | |дослідного | | | | | |гідрометеорологічного | | | | | |інституту" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 6551030 |Національна академія | | | 665,5 | | |педагогічних наук | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Випуск друкованої | 5,5 | | 665,5 | | |продукції | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |наукова продукція | 3 | 93 | 279 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |навчальна продукція | 2,2 | 169,91 | 373,8 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |довідкова продукція | 0,3 | 42,33 | 12,7 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Виготовлення документів| | | | | |про освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | 2201170 |МОНмолодьспорт | | | 32000 | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Виготовлення випускних | | | 32000 | | |документів про освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Документів про освіту, | 904,807 | | 30727,2 | | |виготовлених на основі | | | | | |фотокомп'ютерних | | | | | |технологій | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про базову | 514,4 | 33,96 | 17469 | | |загальну середню освіту| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |атестатів про повну | 368,407 | 33,96 | 12511,1 | | |загальну середню освіту| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про присвоєння| 22 | 33,96 | 747,1 | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Документів про освіту, | 1265,6 | | 1126,5 | | |виготовлених | | | | | |поліграфічним способом | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до свідоцтв | 507 | 0,74 | 375,2 | | |про базову загальну | | | | | |середню освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до атестатів | 371 | 0,64 | 237,4 | | |про повну загальну | | | | | |середню освіту | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про закінчення| 2 | 4,7 | 9,4 | | |спеціальної | | | | | |загальноосвітньої школи| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про присвоєння| 50 | 2,7 | 135 | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |свідоцтв про присвоєння| 3,6 | 18,6 | 67 | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | | |(випускникам, які | | | | | |направляються для | | | | | |роботи на морському | | | | | |(річковому) транспорті)| | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до свідоцтв | 49 | 1,1 | 53,9 | | |про присвоєння | | | | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |додатків до свідоцтв | 10 | 1,6 | 16 | | |про присвоєння | | | | | |(підвищення) робітничої| | | | | |кваліфікації (для | | | | | |водіїв транспортних | | | | | |засобів) | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |похвальних листів | 228 | 0,87 | 198,4 | | |"За високі досягнення у| | | | | |навчанні" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |похвальних грамот | 45 | 0,76 | 34,2 | | |"За особливі досягнення| | | | | |у вивченні окремих | | | | | |предметів" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |Відзнак за успіхи у | 6,4 | | 146,3 | | |навчанні | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |золотих медалей "За | 5,9 | 23 | 135,7 | | |високі досягнення у | | | | | |навчанні" | | | | |---------------+-----------------------+-----------+-----------+------------| | |срібних медалей "За | 0,5 | 21,2 | 10,6 | | |досягнення у навчанні" | | | | ------------------------------------------------------------------------------ { Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 262
( va262731-11 ) від 28.11.2011, N 397 ( va397731-11 ) від
22.12.2011 }
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання приросту запасів корисних
копалин та топографо-геодезичні роботи
Замовник - Мінприроди
------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування |Одиниця виміру |Обсяг|Вартість, тис. | | програмної | продукції | | | гривень | |класифікації | | | | | |видатків та | | | | | |кредитування | | | | | | державного | | | | | | бюджету | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Усього | | | 523550,7 | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | 2401450 |Загальнодержавні | | | 9945,6 | | |геодезичні | | | | | |та картографічні | | | | | |роботи | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Створення | | | 9945,6 | | |національної | | | | | |системи відліку, | | | | | |забезпечення | | | | | |функціонування та| | | | | |розвитку | | | | | |державної | | | | | |геодезичної | | | | | |мережі і мереж | | | | | |спеціального | | | | | |призначення; | | | | | |топографічне | | | | | |картографування | | | | | |території та | | | | | |розвиток | | | | | |національної | | | | | |системи | | | | | |картографування | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |геодезичні | одиниць | 600 | 3000 | | |пункти, на яких | | | | | |здійснюється | | | | | |комплекс робіт із| | | | | |створення | | | | | |національної | | | | | |системи відліку, | | | | | |забезпечення | | | | | |функціонування та| | | | | |розвитку | | | | | |Державної | | | | | |геодезичної | | | | | |мережі та | | | | | |топографічного | | | | | |картографування | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |площа території, | кв. |3650 | 6945,6 | | |на якій | кілометрів | | | | |здійснюється | | | | | |комплекс робіт зі| | | | | |створення та | | | | | |оновлення | | | | | |топографічних | | | | | |карт | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | 2401460 |Демаркація та | | | 13605,1 | | |делімітація | | | | | |державного | | | | | |кордону | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Топографо- | | | 13605,1 | | |геодезичне, | | | | | |картографічне та | | | | | |гідрографічне | | | | | |забезпечення | | | | | |делімітації, | | | | | |демаркації і | | | | | |перевірки | | | | | |державного | | | | | |кордону України | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |довжина лінії | кілометрів | 175 | 3500 | | |державного | | | | | |кордону, з | | | | | |винесення якої на| | | | | |місцевість | | | | | |проводиться | | | | | |комплекс робіт | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |площа | кв. |5450 | 9545,1 | | |прикордонних | кілометрів | | | | |територій, на | | | | | |якій здійснюється| | | | | |комплекс робіт з | | | | | |її | | | | | |картографування | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |площа | -"- |4600 | 560 | | |прикордонних | | | | | |територій, на | | | | | |якій здійснюється| | | | | |її топографо- | | | | | |геодезичний і | | | | | |картографічний | | | | | |моніторинг | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Держгеонадра | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | 2404020 |Розвиток | | | 500000 | | |мінерально- | | | | | |сировинної бази, | | | | | |в тому числі | | | | | |буріння | | | | | |артезіанських | | | | | |свердловин | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Геологічне | | | 57210 | | |вивчення надр та | | | | | |проведення інших | | | | | |робіт, пов'язаних| | | | | |з геологічною | | | | | |зйомкою та іншими| | | | | |видами | | | | | |картування, | | | | | |вивченням | | | | | |сейсмоактивних | | | | | |регіонів і | | | | | |прогнозуванням | | | | | |землетрусів, | | | | | |підготовкою до | | | | | |видання карт | | | | | |геологічного і | | | | | |спеціального | | | | | |призначення та їх| | | | | |виданням, | | | | | |проведенням | | | | | |моніторингу | | | | | |геологічного | | | | | |середовища і | | | | | |мінерально- | | | | | |сировинної бази | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Проведення | | | 283260 | | |пошукових і | | | | | |розвідувальних | | | | | |робіт (крім | | | | | |дорозвідки та | | | | | |експлуатаційної | | | | | |розвідки) на | | | | | |нафту і газ | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Проведення | | | 39996 | | |пошукових і | | | | | |розвідувальних | | | | | |робіт (крім | | | | | |дорозвідки та | | | | | |експлуатаційної | | | | | |розвідки) на інші| | | | | |паливно- | | | | | |енергетичні | | | | | |ресурси | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Проведення | | | 26390 | | |пошукових і | | | | | |розвідувальних | | | | | |робіт (крім | | | | | |дорозвідки та | | | | | |експлуатаційної | | | | | |розвідки) на | | | | | |металічні корисні| | | | | |копалини | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Проведення | | | 11909 | | |пошукових і | | | | | |розвідувальних | | | | | |робіт (крім | | | | | |дорозвідки та | | | | | |експлуатаційної | | | | | |розвідки) на | | | | | |неметалічні | | | | | |корисні копалини | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Буріння | | | 23000 | | |артезіанських | | | | | |свердловин | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Складення та | | | 13125 | | |ведення кадастру | | | | | |родовищ і проявів| | | | | |корисних копалин,| | | | | |балансів запасів | | | | | |корисних копалин,| | | | | |проведення | | | | | |науково-дослідних| | | | | |і дослідно- | | | | | |конструкторських | | | | | |робіт, | | | | | |спрямованих на | | | | | |забезпечення | | | | | |ефективного | | | | | |геологічного | | | | | |вивчення надр, | | | | | |створення і | | | | | |супроводження | | | | | |функціонування | | | | | |банків даних | | | | | |геологічної | | | | | |інформації | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Проведення | | | 17500 | | |безперервних або | | | | | |періодичних | | | | | |спостережень | | | | | |(моніторингу) та | | | | | |визначення | | | | | |параметрів | | | | | |фізичних і | | | | | |геохімічних | | | | | |полів, інших | | | | | |параметрів | | | | | |геологічного | | | | | |середовища, | | | | | |підземних вод, | | | | | |грунтів, | | | | | |ландшафтів, | | | | | |екзогенних та | | | | | |ендогенних | | | | | |геологічних | | | | | |процесів | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Вивчення, | | | 16650 | | |прогнозування | | | | | |зміни стану та | | | | | |оцінка | | | | | |експлуатаційних | | | | | |запасів і | | | | | |прогнозних | | | | | |ресурсів | | | | | |підземних вод та | | | | | |їх переоцінка | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Збір матеріалів | | | 10960 | | |та оцінка | | | | | |результатів | | | | | |діяльності | | | | | |користувачів | | | | | |надр, необхідних | | | | | |для здійснення | | | | | |контролю за | | | | | |виконанням умов | | | | | |спеціального | | | | | |дозволу на | | | | | |користування | | | | | |надрами або угоди| | | | | |про умови | | | | | |користування | | | | | |надрами | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Геологічне | | | | | |вивчення | | | | | |територій | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |у тому числі: | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |геологічне |кв. кілометрів |13900| | | |довивчення | | | | | |площ масштабу | | | | | |1:200000 | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |гідрогеологічне | -"- |9400 | | | |довивчення | | | | | |площ масштабу | | | | | |1:200000 | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |геологічна зйомка| -"- |2700 | | | |на шельфі | | | | | |масштабу 1:200000| | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Геологопрогнозне | -"- | 500 | | | |картування | | | | | |масштабу 1:50000 | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Підготовка | -"- |3700 | | | |геофізичних основ| | | | | |під ГДП-200 і | | | | | |ГДП-50 | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Видання | комплектів | 7 | | | |комплектів | | | | | |Державної | | | | | |геологічної карти| | | | | |масштабу 1:200000| | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Геологопрогнозне |кв. кілометрів | 900 | | | |картування | | | | | |масштабу 1:200000| | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Підготовка | одиниць | 6 | | | |перспективних | | | | | |нафтогазових | | | | | |об'єктів | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Прогнозні ресурси| млн. тонн | 22 | | | |умовного палива | | | | | |на перспективних | | | | | |нафтогазових | | | | | |об'єктах | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Вивчена площа |кв. кілометрів | 30 | | | |перспективних | | | | | |нафтогазових | | | | | |об'єктів | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | млн. тонн | 0,5 | | | |нафти і газового | | | | | |конденсату | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | млрд. куб. | 3 | | | |природного газу | метрів | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | млн. тонн | 7 | | | |кам'яного вугілля| | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | -"- | 1 | | | |бурого вугілля | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст ресурсів |умовних одиниць| 40 | | | |золота | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів |умовних одиниць| 0,5 | | | |урану | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст ресурсів | млрд. куб. | 0,5 | | | |метану вугільних | метрів | | | | |родовищ | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | млн. тонн | 0,1 | | | |фосфоритів | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | кілограмів | 200 | | | |п'єзокварцової | | | | | |сировини | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | -"- |1000 | | | |бурштину | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів |умовних одиниць| 2 | | | |титану (ТіО) | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | млн. тонн | 0,1 | | | |нікелю | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст ресурсів |умовних одиниць| 0,1 | | | |рідкісноземельних| | | | | |металів | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | млн. тонн | 5 | | | |глин вогнетривких| | | | | |та бентонітових | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | -"- | 1 | | | |ставроліту | | | | |---------------+-----------------+---------------+-----+---------------| | |Приріст запасів | тис. куб. |2300 | | | |підземних питних | метрів на рік | | | | |вод | | | | -------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на постачання продукції соціального призначення
---------------------------------------------------------------------- | Код | Замовник, |Одиниця |Обсяг|Орієнтовна|Вартість,| | програмної | найменування | виміру | | середня | тис. | |класифікації | продукції | | |вартість, | гривень | |видатків та | | | | гривень | | |кредитування | | | | | | | державного | | | | | | | бюджету | | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Усього | | | | 274626 | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Мінсоцполітики | | | | 89626 | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | 2507030 |Забезпечення | штук |2068 | | 88850 | | |інвалідів та | | | | | | |інвалідів- | | | | | | |чорнобильців | | | | | | |автомобілями | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |у тому числі: | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |із загального | -"- |1990 | | 85500 | | |фонду державного| | | | | | |бюджету | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |із спеціального | -"- | 78 | | 3350 | | |фонду державного| | | | | | |бюджету | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | 2501090 |Виготовлення | | | | 776 | | |бланків | | | | | | |посвідчень та | | | | | | |нагрудних знаків| | | | | | |для системи | | | | | | |соціального | | | | | | |захисту | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |МОНмолодьспорт | | | | 185000 | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | 2201190 |Інформатизація |одиниць |1096 | | 110000 | | |та | | | | | | |комп'ютеризація | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Придбання | -"- | 722 | 75208 | 54300 | | |навчальних | | | | | | |комп'ютерних | | | | | | |комплексів для | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Придбання | - " - | 357 | 142017 | 50700 | | |навчальних | | | | | | |комп'ютерних | | | | | | |комплексів | | | | | | |(мобільних) для | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Придбання | -"- | 17 | 294120 | 5000 | | |комп'ютерних | | | | | | |навчальних | | | | | | |програм для | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | 2201540 |Придбання | -"- | 209 | | 75000 | | |шкільних | | | | | | |автобусів для | | | | | | |перевезення | | | | | | |дітей, що | | | | | | |проживають у | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Придбання |одиниць | 195 | 352000 | 68640 | | |шкільних | | | | | | |автобусів для | | | | | | |перевезення | | | | | | |дітей, що | | | | | | |проживають у | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості | | | | | |---------------+----------------+--------+-----+----------+---------| | |Придбання | -"- | 14 | 454286 | 6360 | | |спеціальних | | | | | | |шкільних | | | | | | |автобусів, у | | | | | | |яких обладнано | | | | | | |місця для дітей | | | | | | |з обмеженими | | | | | | |фізичними | | | | | | |можливостями на | | | | | | |інвалідних | | | | | | |візках | | | | | ----------------------------------------------------------------------
{ Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 612
( v0612731-11 ) від 26.07.2011, N 205 ( va205731-11 ) від
08.11.2011, N 333 ( v_333731-11 ) від 14.12.2011 }
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення земельної реформи та
забезпечення охорони земельних ресурсів
Замовник - Мінагрополітики (Держземагентство)
-------------------------------------------------------------------- | Код програмної | Замовник, | Одиниця |Обсяг |Вартість, | | класифікації | найменування | виміру | | тис. | | видатків та | продукції | | | гривень | | кредитування | | | | | | державного | | | | | | бюджету | | | | | |( v0011201-11 ) | | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Усього | | | 13415,3 | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| |2803030 |Проведення | | | 12010,7 | | |земельної реформи| | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Проведення |тис. гектарів|227,7 | 5146,6 | | |нормативної | | | | | |грошової оцінки | | | | | |земель | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Демаркація | кілометрів |1808,3| 5174,3 | | |державного | | | | | |кордону | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Розмежування |тис. гектарів| 94,5 | 1550,5 | | |земель державної | | | | | |та комунальної | | | | | |власності | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Оновлення | -"- | 35,1 | 139,3 | | |планово- | | | | | |картографічних | | | | | |матеріалів | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| |2803040 |Збереження, | | | 1404,6 | | |відтворення та | | | | | |забезпечення | | | | | |раціонального | | | | | |використання | | | | | |земельних | | | | | |ресурсів | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Проведення | гектарів | 0,5 | 424,1 | | |вишукувальних | | | | | |робіт, | | | | | |розроблення | | | | | |проектної | | | | | |документації на | | | | | |землях державної | | | | | |власності та | | | | | |здійснення | | | | | |рекультивації | | | | | |порушених земель | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Проведення | | | 0,1 | | |вишукувальних | | | | | |робіт, | | | | | |розроблення | | | | | |проектної | | | | | |документації на | | | | | |землях державної | | | | | |власності та | | | | | |здійснення | | | | | |поліпшення | | | | | |малопродуктивних | | | | | |угідь | | | | |----------------+-----------------+-------------+------+----------| | |Проведення | | | 980,4 | | |вишукувальних | | | | | |робіт, | | | | | |розроблення | | | | | |проектної | | | | | |документації на | | | | | |землях державної | | | | | |власності та | | | | | |здійснення | | | | | |будівництва і | | | | | |реконструкції | | | | | |протиерозійних | | | | | |гідротехнічних | | | | | |споруд | | | | -------------------------------------------------------------------- { Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 262
( va262731-11 ) від 28.11.2011 }

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на розроблення найважливіших новітніх технологій
за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
та розвиток матеріально-технічної бази наукової
і науково-технічної діяльності
------------------------------------------------------------------ | Код програмної | Державний замовник, |Обсяг фінансування, | | класифікації | пріоритетний напрям | тис. гривень | | видатків та | розвитку науки і | | | кредитування |техніки, найменування | | | державного бюджету | розробки | | |( v0011201-11 ) | | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Усього | 189219,1 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розділ: Найважливіші | 45081,4 | | |науково-технічні | | | |розробки за | | | |пріоритетними | | | |напрямами розвитку | | | |науки і техніки | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: | 10417,7 | | |Інформаційні та | | | |комунікаційні | | | |технології | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | 879 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 400 | | |вимірювального | | | |комплексу для | | | |дослідження спектра | | | |сигналів та | | | |вимірювання частоти в | | | |діапазоні 30-300 ГГц | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження та | 245 | | |розроблення | | | |експериментального | | | |зразка вітчизняного | | | |інтелектуального | | | |паралельного | | | |персонального | | | |комп'ютера | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення системи | 234 | | |відображення ситуації | | | |в зовнішніх "мертвих | | | |зонах" маневрового | | | |тепловозу типу ЧМЕЗ | | | |для його безпечного | | | |маневрування | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2801050 |Мінагрополітики | 1523,7 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 58 | | |впровадження | | | |комплексного | | | |біопрепарату з | | | |біофунгіцидними | | | |властивостями на | | | |основі штаму Bacillus | | | |subtilis для | | | |профілактики та | | | |захисту рослин від | | | |грибкових та | | | |бактеріальних хвороб | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Наукове обґрунтування | 150 | | |та експериментальна | | | |адаптація моніторингу | | | |агроресурсів | | | |Лісостепової зони | | | |України за аналогом | | | |європейської системи | | | |MARS | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення експертної | 38 | | |системи з моніторингу | | | |та прогнозування стану| | | |ринків племінних | | | |генетичних ресурсів в | | | |Україні і світі | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Обґрунтування | 35 | | |нормативної | | | |документації щодо | | | |діяльності та порядків| | | |фінансування | | | |контролер- | | | |асистентської і | | | |експерт-бонітерської | | | |служби з ведення | | | |племінного обліку в | | | |тваринництві України | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Гармонізація системи | 75 | | |реєстрації нових | | | |ветеринарних | | | |препаратів, контролю | | | |їх залишків у | | | |продуктах тваринного | | | |походження та кормових| | | |добавок згідно з | | | |міжнародними вимогами | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 177,7 | | |нормативно-правових | | | |актів, гармонізованих | | | |із міжнародним | | | |законодавством щодо | | | |проведення розширеного| | | |ветеринарно- | | | |санітарного контролю | | | |за програмою | | | |вибіркового контролю | | | |кормів та розширеного | | | |ветеринарно- | | | |санітарного контролю | | | |за програмою | | | |вибіркового контролю | | | |необроблених харчових | | | |продуктів тваринного | | | |походження | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення системи | 175 | | |контролю цитотоксичних| | | |та мутагенних | | | |властивостей | | | |імунобіологічних | | | |ветеринарних | | | |препаратів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Проведення моніторингу| 175 | | |репродуктивної функції| | | |великої рогатої худоби| | | |і свиней залежно від | | | |ураження кормів | | | |мікотоксинами та | | | |розроблення комплексу | | | |лікувально- | | | |профілактичних заходів| | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення теоретико-| 260 | | |методологічних засад | | | |інституціонального | | | |забезпечення обороту | | | |земельних ділянок | | | |сільськогосподарського| | | |призначення та | | | |посилення державного | | | |контролю за їх | | | |використанням | | | |(Національний | | | |пріоритет - земельна | | | |реформа) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 380 | | |Національної | | | |виробничо- | | | |технологічної програми| | | |у сільському | | | |господарстві та її | | | |фінансово-економічне | | | |забезпечення у 2011- | | | |2013 роках (галузевий | | | |пріоритет - фінансово-| | | |економічне | | | |забезпечення розвитку | | | |аграрного сектору) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 8015 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 1000 | | |впровадження | | | |інформаційно- | | | |комунікаційної | | | |технології руху | | | |наземного транспорту | | | |великих міст | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення та освоєння | 350 | | |інформаційної | | | |технології захисту | | | |цінних паперів на | | | |основі нових методів | | | |цифрової обробки | | | |графічної інформації | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 500 | | |виготовлення нової | | | |модифікації | | | |кардіомагнітного | | | |сканера | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення методів та| 800 | | |технологій зниження | | | |впливу умов поширення | | | |радіохвиль на точність| | | |визначення координат | | | |приймачами систем | | | |глобальної навігації | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Технологія науково- | 225 | | |методичного | | | |забезпечення | | | |комерціалізації | | | |результатів науково- | | | |технологічної | | | |діяльності | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 1000 | | |впровадження | | | |інтерактивної системи | | | |забезпечення | | | |гарантованого рівня | | | |безпеки повітряного | | | |руху в аеродромній | | | |зоні | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 750 | | |інтелектуальної | | | |паралельної робочої | | | |станції на | | | |багатоядерних і | | | |графічних процесорах | | | |для розв'язку науково-| | | |технічних завдань | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 500 | | |методологічних основ | | | |для діяльності | | | |мережевих інноваційних| | | |інфраструктур та | | | |створення української | | | |інтегрованої системи | | | |трансферу технологій | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Електронна цифрова | 580 | | |лабораторія для | | | |викладання науково- | | | |природничих та | | | |біомедичних дисциплін | | | |у навчальних закладах | | | |I-IV рівнів | | | |акредитації | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 1000 | | |мікрохвильової | | | |інтегрованої | | | |телерадіоінформаційної| | | |системи | | | |мультисервісного | | | |радіодоступу | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 960 | | |та інструментальних | | | |засобів створення | | | |міських | | | |геоінформаційних | | | |систем на базі | | | |програмних продуктів з| | | |відкритим кодом | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 350 | | |впровадження | | | |інформаційно- | | | |аналітичного комплексу| | | |оцінки відповідності | | | |наукових досліджень | | | |державним пріоритетам | | | |України та трансферу | | | |технологій | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Енергетика | 12690,8 | | |та енергоефективність | | |--------------------+----------------------+--------------------| |1101030 |Міненерговугілля | 966,1 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Перегляд правил | 9,9 | | |технічної експлуатації| | | |електроустановок | | | |споживачів в частині | | | |норм і методів | | | |випробувань та | | | |вимірювань | | | |електрообладнання | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення методичних| 170 | | |вказівок щодо | | | |проектування нових та | | | |реконструкції існуючих| | | |мереж з врахуванням | | | |протиожеледових | | | |заходів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення Кадастру | 375 | | |майданчиків під | | | |будівництво нових | | | |енергоблоків атомних | | | |електростанцій | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Внесення змін та | 50 | | |доповнень до | | | |нормативного документа| | | |"Правила охорони | | | |електричних мереж" | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 149,9 | | |інформаційно- | | | |аналітичної системи | | | |видобування нафти та | | | |газу в Україні | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Геолого-економічна | 211,3 | | |оцінка | | | |нафтогазоперспективних| | | |структур з метою | | | |вибору першочергових | | | |об'єктів для | | | |постановки | | | |геологорозвідувальних | | | |робіт в східному | | | |регіоні України | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | 725 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технічних | 100 | | |рішень з модернізації | | | |агрегату для | | | |відновлення захисних | | | |покриттів | | | |магістральних | | | |трубопроводів з метою | | | |зменшення витрат | | | |сировини та | | | |забруднення оточуючого| | | |середовища | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 130 | | |безконтактних | | | |електроприводів | | | |постійного струму | | | |(БЕППС) для | | | |використання в | | | |медичній ортопедичній | | | |техніці (замість | | | |електродвигунів | | | |ДПР72-Н1-03, Росія) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 155 | | |струменевої установки | | | |та технології | | | |термохімічної | | | |переробки | | | |альтернативних видів | | | |палива з метою | | | |зменшення використання| | | |природного газу та | | | |мазуту | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження та | 220 | | |розроблення | | | |експериментальних | | | |зразків обладнання для| | | |автономних холодильно-| | | |теплонасосних систем | | | |гарячого | | | |водопостачання | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення камерного | 120 | | |витратоміра з | | | |електронним | | | |мікропроцесорним | | | |пристроєм обліку | | | |дизельного пального | | | |для автотракторної | | | |техніки | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2801050 |Мінагрополітики | 463 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | | | |комплексної | | | |ресурсозбережної та | | | |енергоавтономної | | | |технології біоетаналу | | | |замкнутого циклу з | | | |відновлювальної | | | |цукровмісної сировини | | | |з раціональним | | | |використанням її | | | |складових та | | | |утилізації | | | |відходів з отриманням | | | |біогазу для | | | |забезпечення енергією | | | |власного виробництва | | | |(національний проект -| | | |біопаливо України) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 9326 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Отримання серійного | 518 | | |зразка | | | |вітроенергетичної | | | |установки потужністю 5| | | |кВт | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 804 | | |високоефективних | | | |гібридних сонячних | | | |елементів на основі | | | |мультикристалічного | | | |кремнію та органічних | | | |нанокомпозитів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення проекту | 420 | | |спрощеної національної| | | |процедури України з | | | |оформлення та передачі| | | |інвесторам одиниць | | | |скорочення викидів | | | |парникових газів, | | | |отриманих за | | | |проектами спільного | | | |впровадження | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 800 | | |фотоенергетичної | | | |установки на основі | | | |багатоперехідних | | | |кремнієвих сонячних | | | |елементів з | | | |вертикальними діодними| | | |комірками | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення та | 1000 | | |впровадження нових | | | |енергозберігаючих | | | |технологій будівель і | | | |споруд | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 900 | | |високоефективної | | | |технології | | | |мікрофакельного | | | |спалювання палива в | | | |системі стабілізаторів| | | |полум'я й організація | | | |виробництва | | | |пальникових пристроїв | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення і | 454 | | |впровадження в серійне| | | |виробництво | | | |енергоефективних | | | |твердотільних джерел | | | |освітлення | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення | 1000 | | |експериментального | | | |енергоефективного | | | |будинку пасивного типу| | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення | 950 | | |високоефективних | | | |енергоефективних | | | |вибухозахищених | | | |освітлювальних | | | |приладів із | | | |світлодіодними | | | |джерелами світла для | | | |освітлення підземних | | | |виробіток шахт та | | | |рудників, небезпечних | | | |щодо газу та пилу | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення вітчизняної | 980 | | |виробничої бази та | | | |організація | | | |виробництва | | | |енергозберігаючих ламп| | | |широкої номенклатури | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 1500 | | |водогрійного газового | | | |котла | | | |теплопродуктивністю | | | |1,25 МВт з | | | |утилізатором теплоти | | | |вихідних газів | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6361020 |Держенергоефективності| 1210,7 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження стану | 300 | | |енергоефективності | | | |економіки України за | | | |2010 рік. | | | |Систематизація | | | |відповідних | | | |інформаційних та | | | |аналітичних матеріалів| | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Наповнення бази даних | 300 | | |порівняльних технічних| | | |характеристик існуючих| | | |енергоефективних | | | |технологій та | | | |паливовикористовуючого| | | |обладнання, їх аналіз | | | |та взаємозв'язок з | | | |показниками | | | |енергоємності | | | |виробництва | | | |відповідних товарів та| | | |послуг в Україні, | | | |починаючи з | | | |середнього рівня | | | |енергоємності в | | | |Україні | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення комплексної | 610,7 | | |електронної | | | |(комп'ютерної) карти | | | |для забезпечення | | | |оптимального | | | |розташування | | | |генеруючих потужностей| | | |з виробництва енергії | | | |з відновлювальних | | | |джерел та | | | |альтернативних видів | | | |палива | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Раціональне| 3561,5 | | |природокористування | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 2815 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Технологія | 370 | | |використання | | | |нанопрепаратів як | | | |засобу екологізації | | | |адаптивного | | | |рослинництва | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 220 | | |високоефективних | | | |намивних мембран | | | |та технології | | | |попередньої підготовки| | | |води до баромембранної| | | |очистки | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 600 | | |виробництва та | | | |застосування | | | |біопрепарату | | | |триходерміну - Р на | | | |основі нових штамів | | | |грибів роду | | | |Trichoderma для | | | |захисту овочевих | | | |культур від збудників | | | |хвороб | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення нової | 125 | | |технології | | | |довгострокового | | | |зберігання генетичних | | | |ресурсів тварин на | | | |основі використання | | | |наноматеріалів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення способу і | 1000 | | |конструкцій з'єднання | | | |зруйнованих | | | |трубопроводів з | | | |неконтрольованим | | | |витіканням речовини | | | |без припинення її | | | |витікання під час | | | |з'єднання, що | | | |забезпечують | | | |ліквідацію аварій, | | | |пов'язаних з | | | |підводним видобуванням| | | |і транспортуванням | | | |вуглеводнів (нафти і | | | |газу) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 500 | | |конструкторської | | | |документації на | | | |дослідний зразок | | | |двомоторного | | | |сільськогосподарського| | | |літака | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | 290 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 70 | | |промислова апробація | | | |інтенсивних | | | |ресурсозберігаючих | | | |методів вибухового | | | |руйнування гірничого | | | |масиву високої | | | |міцності та стійкості | | | |при проведенні | | | |горизонтальних виробок| | | |комплексами самохідної| | | |гірничої техніки | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 220 | | |вітчизняного | | | |малогабаритного | | | |шахтного вимірювача | | | |концентрації метану з | | | |характеристиками | | | |підвищеної точності | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2801050 |Мінагрополітики | 208,5 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення вибіркової | 75 | | |мережі спостережень за| | | |посівними площами, | | | |станом та | | | |продуктивністю | | | |зернових колосових | | | |культур за матеріалами| | | |космічної інформації | | | |(Агрокосмос) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 97,5 | | |нормативно-методичної | | | |бази управління якістю| | | |ґрунтів і продукції | | | |рослинництва в зоні | | | |лісостепу України | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення науково | 36 | | |обґрунтованих | | | |рекомендацій для | | | |економічної оцінки | | | |сільськогосподарських | | | |земель у нових умовах | | | |господарювання | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6381020 |ДКА | 248 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Науково-дослідна | 99 | | |робота "Методика-П" | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | | | |інформаційних | | | |технологій | | | |екологічного | | | |моніторингу на основі | | | |оброблення космічної | | | |інформації | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Науково-дослідна | 50 | | |робота "Методика-М" | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення нових | | | |методик тематичної | | | |обробки космічної | | | |інформації для | | | |дослідження морів та | | | |океанів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Науково-дослідна | 99 | | |робота "Методика-С" | | | |Розроблення нових | | | |методик тематичної | | | |обробки аерокосмічної | | | |інформації для | | | |дослідження суходолу | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Науки про | 8821 | | |життя, нові технології| | | |профілактики та | | | |лікування | | | |найпоширеніших | | | |захворювань | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 8521 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 700 | | |отримання препарату | | | |для лікування | | | |захворювань кісткової | | | |системи з метою | | | |організації його | | | |промислового випуску | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Керамічні імплантати з| 1000 | | |композитів на основі | | | |діоксиду цирконію | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 1000 | | |промислового | | | |виготовлення | | | |мікробного | | | |ентомопатогенного | | | |препарату для | | | |застосування в | | | |біотехнології | | | |культивування їстівних| | | |та лікарських грибів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 1000 | | |спеціалізованих систем| | | |радіонуклідної | | | |діагностики | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 1000 | | |отримання | | | |рекомбінантного | | | |гранулоцитарного | | | |колонієстимулюючого | | | |фактора людини та | | | |лікарського засобу на | | | |його основі | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 1250 | | |адаптація до умов | | | |масштабного | | | |виробництва | | | |імуноферментної тест- | | | |системи підвищеної | | | |чутливості для ранньої| | | |діагностики ВІЛ- | | | |інфекції | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення їстівних та | 200 | | |кормових рослин, які | | | |містять білки з | | | |протитуберкульозними | | | |та антивірусними | | | |властивостями | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення, створення| 350 | | |та випробування | | | |біосумісних | | | |наноконструкцій для | | | |діагностики і | | | |лікування захворювань | | | |серця у | | | |кардіохірургічних | | | |хворих | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Обгрунтування | 771 | | |можливості | | | |використання | | | |наночастинок | | | |супрамолекулярного | | | |комплексу ортованадату| | | |з органічним барвником| | | |для таргетування, | | | |візуалізації й | | | |інактивації | | | |стовбурових ракових | | | |клітин | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення, створення| 1250 | | |та випробування | | | |композитних | | | |нанобіоматеріалів на | | | |основі наночастинок | | | |діоксиду церію | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2801050 |Мінагрополітики | 300 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення програми з| 75 | | |оздоровлення території| | | |України від сказу | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 75 | | |впровадження | | | |комп'ютеризованої | | | |інформаційної системи | | | |з епізоотологічного | | | |моніторингу в Україні | | | |для прогнозування і | | | |запобігання поширенню | | | |небезпечних хвороб, у | | | |тому числі спільних | | | |для людини і тварин | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення системи | 150 | | |діагностики | | | |африканської чуми | | | |свиней за молекулярно-| | | |генетичним методом | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Нові | 8681,9 | | |речовини і матеріали | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | 1145,6 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 90 | | |фотоприймачів на | | | |середній інфрачервоний| | | |діапазон 3,5-6 мкм на | | | |основі структур | | | |InAs/InAsSbP та | | | |освоєння їх | | | |виробництва | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення нових | 153 | | |захисних оптично- | | | |прозорих покриттів для| | | |виробів фотоенергетики| | | |та оптоелектроніки | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 199,6 | | |ресурсозберігаючої | | | |технології виробництва| | | |і конструкцій | | | |спеціального взуття | | | |для захисту ніг від | | | |шкідливої дії вібрації| | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення | 73 | | |композиційних | | | |матеріалів з | | | |підвищеними | | | |властивостями на | | | |основі поліуретанів та| | | |створення дослідних | | | |зразків виробів | | | |технічного призначення| | | |на їх основі | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 230 | | |виготовлення | | | |фотодіодних структур | | | |для створення | | | |фотоприймача на | | | |спектральний діапазон | | | |3-5,5 мкм | | | |імпортозамінюючих | | | |фотодіодів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 400 | | |освоєння технології | | | |виготовлення нових | | | |епітаксійних | | | |матеріалів для | | | |електроніки на | | | |промисловій установці | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2751030 |Мінрегіон | 100 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження зміни | 100 | | |вологості | | | |конструкційно- | | | |теплоізоляційного | | | |ніздрюватого бетону | | | |при експлуатації | | | |огороджувальних | | | |конструкцій | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2801050 |Мінагрополітики | 704,8 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Оцінка впливу змін | 112,5 | | |клімату на сільське | | | |господарство України | | | |та наукове | | | |обґрунтування його | | | |адаптації до цих змін | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення нових | 75 | | |наукоємних технологій | | | |для агропромислового | | | |комплексу | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 36 | | |інтегрального | | | |використання даних | | | |дистанційного | | | |зондування й цифрових | | | |моделей рельєфу для | | | |оцінки якості та | | | |ефективного | | | |використання земель | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення | 37,5 | | |скоростиглих, | | | |холодостійких, | | | |тінєвиносливих | | | |високопродуктивних | | | |гібридів F1 помідора й| | | |огірка для умов | | | |скляних і плівкових | | | |теплиць | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення нормативів| 30 | | |водоохоронної | | | |лісистості та ведення | | | |лісового господарства | | | |на водозбірно- | | | |ландшафтних засадах | | | |для умов Лівобережного| | | |лісостепу України | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Визначення та | 28,8 | | |обґрунтування | | | |екологічного | | | |різноманіття | | | |агробіоценозів як | | | |передумови для | | | |впровадження системи | | | |точного землеробства | | | |на рекультивованих | | | |землях | | | |Дніпропетровської | | | |області | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Наукове обґрунтування,| 28,5 | | |розроблення та | | | |впровадження | | | |енергозберігаючих | | | |технологій виробництва| | | |екологічно чистої | | | |продукції тваринництва| | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Удосконалення системи | 33,8 | | |економіко- | | | |організаційних | | | |механізмів | | | |функціонування м'ясо- | | | |молочних підкомплексів| | | |України | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Обґрунтування | 41,2 | | |механізму державної | | | |підтримки щодо | | | |збереження природних і| | | |культурних пасовищ, | | | |які перебувають у | | | |державній та | | | |комунальній власності | | | |(у рамках цільової | | | |програми "Пасовища") | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підготовлення сучасних| 34 | | |нормативних документів| | | |із селекції тварин та | | | |питань зоотехнії | | | |згідно з вимогами | | | |ICAR, INTERBULL | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Обґрунтування | 22,5 | | |прогресивних | | | |технологій польового | | | |кормовиробництва | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Обґрунтування | 30 | | |технолого-проектних та| | | |техніко-економічних | | | |рішень виробництва | | | |комбікормів (у рамках | | | |цільової програми | | | |"Комбікорми") | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Обґрунтування | 41,25 | | |механізму державної | | | |підтримки щодо | | | |збереження природних і| | | |культурних пасовищ, | | | |які перебувають у | | | |державній та | | | |комунальній власності | | | |(у рамках цільової | | | |програми "Пасовища") | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення якісних та| 120 | | |кількісних методів | | | |визначення | | | |забруднювачів у | | | |кормах, кормових | | | |добавках, преміксах | | | |відповідно до | | | |міжнародних вимог | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 6731,5 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження впливу | 90 | | |зміни фізико-хімічних | | | |властивостей олив у | | | |процесі експлуатації | | | |на надійність та | | | |довговічність пар | | | |тертя транспортних | | | |засобів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 660 | | |впровадження | | | |наноклейових | | | |композицій та | | | |технологій з'єднання | | | |прецизійних деталей у | | | |приладобудуванні | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення й | 900 | | |оптимізація ефективних| | | |методів вирощування та| | | |збагачення ізотопом | | | | | | | |82 | | | | Se монокристалів | | | | | | | |ZnSe та процесів | | | |хімічного полірування | | | |їх поверхні для | | | |виготовлення робочих | | | |елементів | | | |низькотемпературних | | | |сцинтиляційних | | | |болометрів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення та | 850 | | |впровадження нових | | | |технологій виробництва| | | |монокристалічних та | | | |нанорозмірних | | | |надтвердих тугоплавких| | | |матеріалів для | | | |абразивної і | | | |магнітоабразивної | | | |обробки деталей і | | | |покращення | | | |властивостей | | | |карбідосталей | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення новітніх | 1000 | | |технологій цільового | | | |синтезу сполук - | | | |потенційних лікарських| | | |засобів проти | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | |шляхом стабілізації | | | |третинної структури | | | |білка HIV-1 Tat | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення технології| 1000 | | |дослідно-промислового | | | |виробництва | | | |високоефективних | | | |сцинтиляційних | | | |детекторів на основі | | | |галогенідів | | | |лужноземельних та | | | |рідкісноземельних | | | |металів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та | 1000 | | |освоєння новітніх | | | |технологій управління | | | |процесами формування | | | |структури та | | | |властивостей ливарних | | | |сплавів за рахунок | | | |обробки розплавів | | | |багатофункціональними | | | |модифікуючими | | | |наноструктурованими | | | |лігатурами для | | | |підвищення надійності | | | |та ресурсу роботи | | | |відповідальних робочих| | | |деталей силових | | | |агрегатів | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Створення ущільнюючих | 730 | | |та конструкційних | | | |матеріалів з | | | |терморозширеного | | | |графіту та вуглецевих | | | |нанотрубок/волокон для| | | |потреб енергетики та | | | |аерокосмічної галузі | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розроблення та випуск | 501,5 | | |дослідно-промислових | | | |партій нового класу | | | |високоефективних | | | |хіральних добавок для | | | |рідкокристалічних | | | |композицій | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Інші | 908,5 | | |наукові дослідження з | | | |найбільш важливих | | | |проблем розвитку | | | |науково-технічного, | | | |соціально- | | | |економічного, | | | |суспільно- | | | |політичного, людського| | | |потенціалу для | | | |забезпечення | | | |конкурентоспроможності| | | |України у світі та | | | |сталого розвитку | | | |суспільства і держави | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6581040 |Національна академія | 908,5 | | |правових наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Теоретичні і прикладні| 54 | | |питання реінтеграції | | | |до суспільства осіб, | | | |які відбули покарання | | | |у виді позбавлення та | | | |обмеження волі (на | | | |виконання пунктів 1, | | | |2, 4 і 15 плану | | | |заходів з реалізації | | | |Концепції соціальної | | | |адаптації осіб, які | | | |відбували покарання у | | | |виді позбавлення волі | | | |на певний строк, до | | | |2015 року) | | | |( 740-2009-р ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження | 81 | | |теоретичних та | | | |практичних проблем | | | |соціальної адаптації | | | |осіб, звільнених із | | | |місць позбавлення волі| | | |(на виконання плану | | | |заходів щодо | | | |реалізації Концепції | | | |соціальної адаптації | | | |осіб, які відбували | | | |покарання у виді | | | |позбавлення волі на | | | |певний строк, до 2015 | | | |року) ( 740-2009-р ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Комплексне дослідження| 135 | | |кримінально-правових, | | | |кримінально- | | | |процесуальних, | | | |криміналістичних та | | | |кримінологічних | | | |заходів протидії | | | |корупційній | | | |злочинності на | | | |сучасному етапі | | | |розвитку українського | | | |суспільства | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Проблеми правового | 162 | | |регулювання | | | |організації і | | | |діяльності апарату | | | |Президента України | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Наукове розроблення | 70 | | |шляхів оптимізації | | | |цивільного процесу в | | | |сучасних умовах | | | |судової реформи | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Впровадження сучасних | 61,5 | | |процесуальних форм | | | |захисту приватних прав| | | |фізичних та юридичних | | | |осіб в Україні та | | | |країнах СНД | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Удосконалення | 50 | | |механізму правового | | | |регулювання участі | | | |суб'єктів публічного | | | |права у цивільних | | | |відносинах | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження питань | 140 | | |інтелектуальної | | | |власності в договорах | | | |про науково-технічне | | | |співробітництво та | | | |договорах на виконання| | | |науково-дослідних | | | |робіт | | | |РК N 0109U008060 | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Дослідження проблем | 155 | | |правового регулювання | | | |відносин у сфері | | | |охорони прав на | | | |комерційну таємницю | | | |РК N 0109U008061 | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розділ: Державні | 143854,7 | | |цільові програми і | | | |програми розвитку | | | |окремих регіонів, | | | |галузей економіки та | | | |сфер суспільного життя| | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: | 12551 | | |Інформаційні та | | | |комунікаційні | | | |технології | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 2536 | | |розвитку промисловості| | | |на 2003-2011 роки | | | |( 1174-2003-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 261 | | |науково-технічна | | | |програма створення | | | |державної інтегрованої| | | |інформаційної системи | | | |забезпечення | | | |управління рухомими | | | |об'єктами (зв'язок, | | | |навігація, | | | |спостереження) | | | |( 834-2008-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |3101030 |Мінінфраструктури | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 8754 | | |науково-технічна | | | |програма впровадження | | | |і застосування грід- | | | |технологій на 2009- | | | |2013 роки | | | |( 1020-2009-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6541050 |Національна академія | 6784 | | |наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 1970 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 1000 | | |прогнозування науково-| | | |технологічного | | | |розвитку на 2008-2012 | | | |роки ( 1118-2007-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Енергетика | 21000,1 | | |та енергоефективність | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 7315,1 | | |розвитку | | | |машинобудування на | | | |2006-2011 роки | | | |( 516-2006-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 500 | | |економічна програма | | | |модернізації | | | |комунальної | | | |теплоенергетики на | | | |2010-2014 роки | | | |( 1216-2009-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2751030 |Мінрегіон | 500 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 300 | | |розвитку міського | | | |електротранспорту на | | | |2007-2015 роки | | | |( 1855-2006-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2751030 |Мінрегіон | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 9449 | | |науково-технічна | | | |програма "Розробка і | | | |впровадження | | | |енергозберігаючих | | | |світлодіодних джерел | | | |світла та | | | |освітлювальних систем | | | |на їх основі" | | | |( 632-2008-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6541050 |Національна академія | | | |наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 3436 | | |науково-технічна | | | |програма "Створення | | | |хіміко-металургійної | | | |галузі виробництва | | | |чистого кремнію | | | |протягом 2009-2012 | | | |років" ( 1173-2009-п )| | |--------------------+----------------------+--------------------| |6541050 |Національна академія | | | |наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Раціональне| 3434,6 | | |природокористування | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 326,1 | | |програма формування | | | |національної | | | |екологічної мережі | | | |України на 2000-2015 | | | |роки ( 1989-14 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2401040 |Мінприроди | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 1064,5 | | |розвитку та | | | |реформування гірничо- | | | |металургійного | | | |комплексу на період до| | | |2011 року | | | |( 967-2004-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 1744 | | |програма "Питна вода | | | |України" на 2006-2020 | | | |роки ( 2455-15 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2751030 |Мінрегіон | 200 | |--------------------+----------------------+--------------------| |6561040 |Національна академія | 1544 | | |медичних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Комплексна програма | 300 | | |ліквідації наслідків | | | |підтоплення територій | | | |в містах і селищах | | | |України ( 160-2002-п )| | |--------------------+----------------------+--------------------| |2751030 |Мінрегіон | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Науки про | 20790,8 | | |життя, нові технології| | | |профілактики та | | | |лікування | | | |найпоширеніших | | | |захворювань | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 687,9 | | |програма протидії | | | |захворюванню на | | | |туберкульоз у 2007- | | | |2011 роках ( 648-16 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2301050 |МОЗ | 200 | |--------------------+----------------------+--------------------| |6561040 |Національна академія | 487,9 | | |медичних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 1649 | | |програма забезпечення | | | |профілактики ВІЛ- | | | |інфекції, лікування, | | | |догляду та підтримки | | | |ВІЛ-інфікованих і | | | |хворих на СНІД на | | | |2009-2013 роки | | | |( 1026-17 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6561040 |Національна академія | | | |медичних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 1013,1 | | |програма | | | |імунопрофілактики та | | | |захисту населення від | | | |інфекційних хвороб | | | |на 2009-2015 роки | | | |( 1658-17 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6561040 |Національна академія | | | |медичних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 1750 | | |"Репродуктивне | | | |здоров'я нації" на | | | |період до 2015 року | | | |( 1849-2006-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2301050 |МОЗ | 260 | |--------------------+----------------------+--------------------| |6561040 |Національна академія | 1490 | | |медичних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Міжгалузева комплексна| 7440,8 | | |програма "Здоров'я | | | |нації" на 2002-2011 | | | |роки ( 14-2002-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2301050 |МОЗ | 760 | |--------------------+----------------------+--------------------| |6551050 |Національна академія | 623,5 | | |педагогічних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6561040 |Національна академія | 6057,3 | | |медичних наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 7150 | | |науково-технічна та | | | |соціальна програма | | | |"Наука в | | | |університетах" на | | | |2008-2012 роки | | | |( 1155-2007-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2201060 |МОНмолодьспорт | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 1100 | | |науково-технічна | | | |програма проведення | | | |досліджень в | | | |Антарктиці на 2011- | | | |2020 роки | | | |( 1002-2010-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031120 |Держінформнауки | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Нові | 43606,1 | | |речовини і матеріали | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна програма | 3582,5 | | |розвитку еталонної | | | |бази на 2011-2015 роки| | | |( 1165-2010-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |1202030 |Мінекономрозвитку | | | |(Державна служба | | | |технічного | | | |регулювання) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 224,6 | | |економічна програма | | | |розвитку внутрішнього | | | |ринку на період до | | | |2012 року | | | |( 828-2009-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |1202030 |Мінекономрозвитку | | | |(Державна служба | | | |технічного | | | |регулювання) | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 39799 | | |науково-технічна | | | |програма | | | |"Нанотехнології та | | | |наноматеріали" на | | | |2010-2014 роки | | | |( 1231-2009-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |5031070 |Держінформнауки | 20644 | |--------------------+----------------------+--------------------| |6541050 |Національна академія | 19155 | | |наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Інші | 42472,1 | | |наукові дослідження з | | | |найбільш важливих | | | |проблем розвитку | | | |науково-технічного, | | | |соціально- | | | |економічного, | | | |суспільно- | | | |політичного, людського| | | |потенціалу для | | | |забезпечення | | | |конкурентоспроможності| | | |України у світі та | | | |сталого розвитку | | | |суспільства і держави | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 2543,7 | | |програма реформування | | | |і розвитку житлово- | | | |комунального | | | |господарства на 2009- | | | |2014 роки ( 1869-15 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2751030 |Мінрегіон | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Загальнодержавна | 24167,4 | | |цільова науково- | | | |технічна космічна | | | |програма України на | | | |2008-2012 роки | | | |( 608-17 ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6381040 |ДКА | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 300 | | |програма розвитку | | | |системи інформаційно- | | | |аналітичного | | | |забезпечення | | | |реалізації державної | | | |інноваційної політики | | | |та моніторингу стану | | | |інноваційного розвитку| | | |економіки | | | |( 439-2008-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |1201070 |Мінекономрозвитку | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 8847 | | |науково-технічна | | | |програма "Розроблення | | | |і освоєння | | | |мікроелектронних | | | |технологій, | | | |організація серійного | | | |випуску приладів і | | | |систем на їх основі" | | | |на 2008-2011 роки | | | |( 1355-2007-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6541050 |Національна академія | | | |наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Державна цільова | 6614 | | |науково-технічна | | | |програма розроблення і| | | |створення сенсорних | | | |наукоємних продуктів | | | |на 2008-2012 роки | | | |( 1395-2007-п ) | | |--------------------+----------------------+--------------------| |6541050 |Національна академія | | | |наук | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Розділ: Розвиток | 283 | | |матеріально-технічної | | | |бази наукової і | | | |науково-технічної | | | |діяльності | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Підрозділ: Раціональне| 283 | | |природокористування | | |--------------------+----------------------+--------------------| |2601030 |Агентство держмайна | 283 | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Приладобудування | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |Для державного | | | |підприємства "Науково-| | | |дослідний | | | |гірничорудний | | | |інститут", м. Кривий | | | |Ріг: | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |комплект сейсмостанції| 140 | | |типу Ангара +4 Байкал | | | |112 4х6 каналів або | | | |еквівалент | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |трикомпонентний | 124 | | |сейсмометр типу ЦМЕ | | | |4011 або еквівалент | | |--------------------+----------------------+--------------------| | |трикомпонентний | 19 | | |сейсмодатчик типу МТСС| | | |2003 або еквівалент | | ------------------------------------------------------------------
{ Державне замовлення із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 571
( v0571731-11 ) від 11.07.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 673
ПЕРЕЛІК
державних замовників на 2011 рік

Апарат Верховної Ради України
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінкультури
МОНмолодьспорт
МОЗ
Мінприроди
Мінсоцполітики
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
МНС
Мінрегіон
Агентство держмайна
Держкомтелерадіо
Держінформнауки
ДКА
Держенергоефективності
Національна академія наук
Національна академія педагогічних наук
Національна академія медичних наук
Національна академія правових наук


Публікації документа