Документ 673-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 868-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2010 р. N 673
Київ
Про затвердження переліку
поважних причин неприбуття чи несвоєчасного
прибуття військовозобов'язаного до військового
комісаріату для призову на збори
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Відповідно до частини дев'ятої статті 29 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік поважних причин неприбуття чи
несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового
комісаріату для призову на збори, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 673
ПЕРЕЛІК
поважних причин неприбуття чи несвоєчасного
прибуття військовозобов'язаного до військового
комісаріату для призову на збори

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття
військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на
збори у строк, установлений військовим комісаріатом, які
підтверджені відповідними документами (довідками), визнаються:
смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних
брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини
(чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку
зборів;
хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною
(чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини
(чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним, у разі
неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
здійснення стосовно військовозобов’язаного кримінального
провадження, а також застосування до нього адміністративного
стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його
прибуття; { Абзац четвертий в редакції Постанови КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під
час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.вгору