Про відзначення нагородами України медичних працівників
Указ Президента України від 19.06.1999671/99
Документ 671/99, поточна редакція — Прийняття від 19.06.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України
медичних працівників

За заслуги в розвитку охорони здоров'я, впровадження нових
методів діагностики і лікування, високий професіоналізм
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
ДУМІНА - головного лікаря санаторію "Хмільник",
Петра Васильовича Вінницька область
ПОНОМАРЕНКА - директора Українського інституту
Віктора Михайловича громадського здоров'я, м. Київ
СУХАРЄВА - заступника директора Інституту
Івана Івановича клінічної та експериментальної
хірургії АМН України, м. Київ
Нагородити відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"
III ступеня
ГРЕЧАНІНУ - завідувача кафедри Харківського
Олену Яківну інституту удосконалення лікарів
ШАНДРУ - головного лікаря обласної лікарні
Ганну Василівну відновного лікування, м. Знам'янка,
Кіровоградська область
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
АПЕНЬКУ - головному лікареві Шосткинської
Олександру Федоровичу центральної районної лікарні, Сумська
область
БЕРУНЕНКУ - лікареві, завідувачу відділення
Олександру Івановичу Запорізького обласного центру
екстремальної медицини та швидкої
допомоги
БІЛЯКУ - лікареві, завідувачу відділення
Степану Томовичу обласної клінічної лікарні, м. Ужгород
БОГАЧЕВСЬКОМУ - лікареві, завідувачу відділення
Володимиру Вікторовичу Чернігівської міської лікарні N 2
БОЧАРНІКОВУ - головному лікареві санаторію
Миколі Івановичу "Україна", громадянину Російської
Федерації, м. Єсентуки
БРОСТОВСЬКОМУ - директорові пансіонату "Перемога", м.
Андрію Петровичу Ворзель, Київська область
ВАЩИЛІНУ - генеральному директорові Волинського
Григорію Володимировичу обласного дитячого територіального
медичного об'єднання
ГАВРИЛЕНКУ - лікареві, завідувачу відділення
Анатолію Івановичу Черкаського обласного госпіталю для
інвалідів Великої Вітчизняної війни
ГЛУШКУ - завідувачу кафедри Івано-Франківської
Любомиру Володимировичу державної медичної академії
ДЕМЧЕНКУ - головному лікареві Київської міської
Владиславу Андрійовичу психоневрологічної лікарні N 2
ДЖАФАРОВІЙ - головному лікареві Львівської міської
Джаваірі Мамедівні клінічної лікарні N 1 імені князя Лева
ДУБІНЕЦЬ - заступникові головного лікаря
Тамарі Іванівні Миколаївської міської поліклініки N 2
ІГНАТ'ЄВУ - головному лікареві санаторію
Володимиру Миколайовичу "Чорноморський", м. Ялта, Автономна
Республіка Крим
КРОТУ - головному лікареві Черкаської
Василю Івановичу центральної районної лікарні
КУЧЕРУКУ - головному лікареві Рівненської
Євгену Филимоновичу центральної міської лікарні
ЛАЗОРИШИНЦЮ - завідувачу відділення Інституту
Василю Васильовичу серцево-судинної хірургії АМН України,
м. Київ
ЛОМАКО - головному лікареві медико-санітарної
Людмилі Василівні частини Херсонського бавовняного
комбінату
МАРУНИЧУ - начальникові Головного управління
Володимиру Васильовичу Міністерства охорони здоров'я України
МАСЛІЮ - головному лікареві Рівненської
Ярославу Олександровичу обласної лікарні
МЕЛЬНИКУ - начальникові Головного управління
Юрію Вікторовичу Міністерства охорони здоров'я України
МІЩЕРСЬКІЙ - головному лікареві Київської обласної
Галині Дмитрівні дитячої лікарні
МОГИЛЕВСЬКОМУ - завідувачу відділення Сімферопольської
Олександру Олексійовичу міської лікарні N 6 швидкої медичної
допомоги
МОСКАЛЕНКУ - лікареві, завідувачу відділення
Віктору Степановичу клінічної лікарні
Лікувально-оздоровчого об'єднання при
Кабінеті Міністрів України, м. Київ
ОНОПРІЄНКУ - головному лікареві Полтавського
Анатолію Івановичу обласного протитуберкульозного
диспансеру
ОРДІ - начальникові управління Донецької
Олександру Миколайовичу обласної державної адміністрації
ПЕРЕПЕЛІЦИНУ - заступникові начальника управління
Юрію Івановичу Луганської обласної державної
адміністрації
ПОТАПЕНКУ - головному лікареві
Валентину Сергійовичу лікувально-оздоровчого комплексу
"Марат", м. Ялта, Автономна Республіка
Крим
САВЧУК - завідувачу відділу Ірпінської міської
Галині Євгенівні санепідемстанції, Київська область
СЕРДЮКУ - лікареві дорожньої клінічної лікарні
Володимиру Миколайовичу на станції Дніпропетровськ
СОКОЛОВУ - доцентові Одеського державного
Олегу Давидовичу медичного університету
СТАРОСЕКУ - завідувачу кафедри Кримського
Віктору Миколайовичу державного медичного університету
імені С.І. Георгієвського
СУХІНУ - начальникові Донецького обласного бюро
Олександру Петровичу судово-медичної експертизи
ТОЦЬКОМУ - лікареві, завідувачу відділення
Миколі Яковичу Хмельницької обласної клінічної
лікарні
ХРЕНОВУ - головному лікареві Житомирського
Володимиру Івановичу обласного лікувально-профілактичного
центру "Здоров'я"
ЧЕЙПЕШ - заступникові головного лікаря
Любомирі Миколаївні Івано-Франківського обласного
клінічного кардіологічного диспансеру
ЧЕКАНОВСЬКІЙ - лікареві, завідувачу відділення
Катерині Григорівні Севастопольської міської лікарні N 1
імені М.І. Пирогова
ШЕПТИЦЬКІЙ - лікареві поліклініки N 1
Галині Михайлівні Лікувально-оздоровчого об'єднання при
Кабінеті Міністрів України, м. Київ
ШИШКОВІЙ - завідувачу відділення
Аллі Андріївні медико-санітарної частини акціонерного
товариства "ЧеЗаРа", м. Чернігів
ШКРОБОТУ - заступникові головного лікаря
Володимиру Васильовичу Тернопільської обласної клінічної
лікарні
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ВОВК - керівникові відділення Інституту
Іраїді Борисівні педіатрії, акушерства та гінекології
АМН України, м. Київ
ВОЙТЕНКУ - директорові Українського НДІ медицини
Анатолію Михайловичу транспорту, м. Одеса
ВОЛОЩЕНКУ - завідувачу лабораторії Українського
Олегу Ігнатовичу наукового гігієнічного центру, м. Київ
ЧЕКМАНУ - завідувачу кафедри Національного
Івану Сергійовичу медичного університету імені О.О.
Богомольця, м. Київ
ЩЕРБАКОВІЙ - завідувачу кафедри Харківського
Валентині Василівні інституту удосконалення лікарів
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
БОРИСОВІЙ - доцентові Української медичної
Зінаїді Олексіївні стоматологічної академії, м. Полтава
ЛОСИК - завідувачу фельдшерсько-акушерського
Оксані Володимирівні пункту села Великі Гаї, Тернопільська
область.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 1999 року
N 671/99вгору