Документ 671-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2019 р. № 671
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 р. № 671

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, є:

кількість спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які розроблено, виготовлено або поставлено суб’єктом господарювання за останній рік, що передує плановому періоду;

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

кількість порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за порушення ліцензійних умов;

досвід суб’єкта господарювання у провадженні господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню (з дати отримання ліцензії);

виконання робіт з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єктів господарювання, господарська діяльність яких пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, та підлягає ліцензуванню, до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, пов’язаною з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, проводяться Службою безпеки з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

розроблення та виготовлення з порушеннями норм та вимог технічної документації спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

кількість спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які розроблено, виготовлено або поставлено суб’єктом господарювання за останній рік, що передує плановому періоду

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

кількість порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за порушення ліцензійних умов

досвід суб’єкта господарювання у проваджені господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню (з дати отримання ліцензії)

виконання робіт із розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

розроблення та виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації з порушенням вимог, технічних завдань, технічних умов та іншої технічної документації

отримання сфальсифікованої інформації каналами дротового та бездротового зв’язку

критерії, зазначені у пункті 1 цього додатка

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

несправність спеціального технічного засобу для зняття інформації з каналів зв’язку, іншого технічного засобу негласного отримання інформації через неналежну кваліфікацію працівників, залучених до його розроблення та виготовлення

збитки, завдані користувачеві спеціального технічного засобу для зняття інформації з каналів зв’язку, іншого технічного засобу негласного отримання інформації

критерії, зазначені у пункті 1 цього додатка

4. Національна безпека держави (О5)

неправомірна реалізація спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації і технічної документації до них фізичним або юридичним особам, які не мають права на володіння та використання таких засобів

використання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації для злочинних цілей

критерії, зазначені у пункті 1 цього додатка

неправомірне використання суб’єктами господарювання, які проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дослідних експериментальних зразків спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

використання дослідних, експериментальних зразків працівниками суб’єктів господарювання у злочинних цілях


невиконання вимог щодо режиму секретності та/або захисту інформації з обмеженим доступом

розголошення секретної інформації та/або інформації з обмеженим доступом
Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Кількість спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які розроблено, виготовлено або поставлено суб’єктом господарювання за останній рік, що передує плановому періоду

101 засіб і більше

20

від 40 до 100 засобів

15

від 20 до 39 засобів

10

від одного до 19 засобів

5

2. Провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

провадження діяльності

15

непровадження діяльності

0

3. Кількість порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

відсутність порушень

0

одне порушення

5

два - чотири порушення

10

п’ять порушень і більше

15

повторне порушення

20

4. Наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за порушення ліцензійних умов

наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за порушення ліцензійних умов протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

15

наявність фактів повторного притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за порушення ліцензійних умов протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

18

наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за незаконний обіг спеціальних технічних засобів протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

20

відсутність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за порушення ліцензійних умов протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

0

5. Досвід суб’єкта господарювання у провадженні господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню (з дати отримання ліцензії)

від одного до трьох років

15

від трьох до п’яти років

10

більше п’яти років

5

6. Виконання робіт з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

виконання робіт з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

10

невиконання робіт з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

0ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 р. № 671

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 503 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2194).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 619 “Про внесення зміни до пункту 7 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2110).

3. Пункт 34 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).вгору