Документ 670/98, поточна редакція — Прийняття від 23.06.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо державної підтримки
водогосподарсько-меліоративного комплексу

З метою забезпечення ефективного функціонування водного
господарства та раціонального використання меліорованих земель
п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне здійснити заходи щодо державної
підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу, спрямувавши
основні зусилля на поліпшення якості забезпечення водними
ресурсами населення і галузей економіки, розв'язання надзвичайно
гострих водогосподарських і екологічних проблем, підвищення рівня
сталості та ефективності аграрного виробництва, зменшення його
залежності від несприятливих природно-кліматичних умов.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
у сфері управління водним господарством та здійснення державної
політики щодо меліорації земель є Державний комітет України по
водному господарству.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити доопрацювання проекту Закону України "Про
меліорацію", передбачивши в ньому, що під час приватизації
сільськогосподарських підприємств, які мають меліоровані землі, не
допускається порушення технологічної цілісності та процесу
функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, і подати
його у другому півріччі 1998 року на розгляд Верховної Ради
України;
під час розроблення проектів законів про Державний бюджет
України передбачати посилення державної підтримки виготовлення
високопродуктивного водо- та енергозберігаючого обладнання,
дощувальної та іншої меліоративної техніки;
доопрацювати та внести до квітня 1999 року на розгляд
Верховної Ради України проект Концепції розвитку водного
господарства України;
забезпечити розроблення протягом 1999 - 2000 років
комплексних програм:
захисту населених пунктів, виробничих об'єктів і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод;
розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану
зрошуваних та осушених угідь;
першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що
користуються привізною водою, централізованим водопостачанням.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 23 червня 1998 року
N 670/98вгору