Документ 670-94-п, поточна редакція — Прийняття від 29.09.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 вересня 1994 р. N 670
Київ
Про передачу майна Харківського вищого училища
фізичної культури N 1, що перебуває у комунальній
власності до загальнодержавної власності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Прийняти пропозицію Харківської обласної Ради народних
депутатів про безплатну передачу майна Харківського вищого училища
фізичної культури N 1 до загальнодержавної власності і віднесення
його до сфери управління Міністерства освіти.
Передачу здійснити у порядку, передбаченому постановою Ради
Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 ( 285-80-п ) "Про
порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій, установ,
будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст. 43), з наступним
повідомленням про це органів державної статистики, податкових і
фінансових органів.
Установити, що зазначене училище, майно якого передається до
загальнодержавної власності згідно з цією постановою зберігає у
1994 році відносини з бюджетом, що були на момент передачі його
майна.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28



вгору