Документ 670-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.191 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У пункті 3.4 статті 3 Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2007 р., N 10, ст. 85;
2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253) слова та цифри "1 січня
2009 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2011 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 грудня 2008 року
N 670-VIвгору