Документ 67/95-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.03.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу про введення нової статті
83-bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст. 49 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол про введення нової статті 83-bis до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_040 ), схвалений 6 жовтня 1980
року Асамблеєю Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 67/95-ВРвгору