Документ 67-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2006. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо виплати пенсій громадянам України,
які перебувають за кордоном
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 40, ст.346 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) такі зміни:
 
     1) частину першу статті 44 доповнити словами "особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально";
 
     2) абзац перший частини першої статті 47 викласти в такій редакції:
 
     "1. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством;
 
     3) перше речення статті 51 викласти в такій редакції:
 
     "У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
     протягом першого півріччя 2007 року внести до Верховної Ради України пропозиції щодо порядку виплати пенсій у разі виїзду громадян України на постійне місце проживання за кордон.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 3 серпня 2006 року
N 67-Vвгору