Документ 669-2014-п, перша редакція — Прийняття від 26.11.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 669
Київ

Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 669

ПОРЯДОК
отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

1. Цей Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця (далі - документи).

2. Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до Реєстру у разі оформлення документів:

за письмовою згодою особи віком від шістнадцяти років;

за письмовою згодою батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники) - для осіб від 12 до 16 років, осіб, над якими встановлено опіку або піклування.

3. До Реєстру вносяться відцифровані відбитки вказівних пальців рук особи. У разі пошкодження, відсутності вказівного пальця руки або відсутності можливості через якість отриманого графічного зображення відцифрованого відбитку (відбитків) пальця (пальців) рук (руки) особи ідентифікувати її беруться парні відбитки інших пальців рук або два будь-які відбитки пальців руки, про що зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру, яка подається у зв’язку з оформленням документа.

4. Відцифровані відбитки пальців рук особи отримує посадова особа територіального органу/підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи (у разі оформлення документів особам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном).

5. Отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи здійснюється шляхом їх автоматичного сканування за допомогою спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць (робочих станцій) відомчих інформаційних систем, установлених у територіальних органах/підрозділах ДМС або закордонних дипломатичних установах.

У разі оформлення документів іншими уповноваженими суб’єктами отримання відцифрованих відбитків пальців рук здійснюється за допомогою спеціального мобільного обладнання уповноваженими посадовими особами територіальних органів/підрозділів ДМС за місцем оформлення документів.

6. Після сканування відцифровані відбитки пальців рук особи передаються захищеними каналами зв’язку до Головного обчислювального центру Реєстру.

7. Головний обчислювальний центр Реєстру формує набори даних, які вносяться до документа, та передає їх до Державного центру персоналізації документів, який здійснює персоналізацію бланків відповідних документів і вносить відцифровані відбитки пальців рук до безконтактного електронного носія.

У Реєстрі робиться відмітка про те, відбитки яких пальців рук особи вносяться до безконтактного електронного носія.

8. Про факт видачі документа в Реєстрі робиться відповідна відмітка. Після проставлення відмітки відцифровані відбитки пальців рук вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи з інформуванням про це Головного обчислювального центру Реєстру, який вилучає та знищує такі відбитки з Реєстру.

9. Уповноважені посадові особи Державного центру персоналізації документів, Головного обчислювального центру Реєстру та відомчих інформаційних систем складають електронні акти вилучення відповідно з Державного центру персоналізації документів, Реєстру та відомчих інформаційних систем, а також електронні акти знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи.

10. Форма та формат електронних актів вилучення та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи визначаються МВС.вгору