Документ 669-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.199 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05 ) кодексів України
такі зміни:
1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ):
1) статтю 228 викласти в такій редакції:
"Стаття 228. Примушування до антиконкурентних
узгоджених дій
1. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які
заборонені законом про захист економічної конкуренції, шляхом
насильства чи заподіяння матеріальної шкоди або погрози
застосування насильства чи заподіяння такої шкоди -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Ті самі дії, вчинені організованою групою або особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років";
2) статтю 230 виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 669-IVвгору