Документ 668-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.06.2019, підстава - 476-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. № 668
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1094

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 476 від 05.06.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1094 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2261).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 668

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 347 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 80; 2012 р., № 22, ст. 834):

1) у пункті 3 слова і цифри “статтями 19 і 27 Земельного кодексу України” замінити словами “Земельним кодексом України”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Розміри земельних ділянок у берегових смугах судноплавних водних шляхів для проведення робіт, пов’язаних із судноплавством, і розміщення необхідних споруд для річкового флоту визначаються за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок або за іншою документацією із землеустрою, на підставі якої здійснюється формування земельних ділянок, що погоджується та затверджується в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.

Відповідна документація із землеустрою складається з документів та матеріалів, що визначені Законом України “Про землеустрій”.”;

3) пункт 5 виключити.

2. У Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3120; 2013 р., № 80, ст. 2974):

1) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Проект землеустрою розробляється на підставі укладеного договору між замовником та розробником проекту землеустрою.

4. Розробниками проекту землеустрою (далі - виконавець) є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.”;

2) абзац четвертий пункту 6 виключити;

3) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8. Проект землеустрою складається з документів та матеріалів, що визначені статтею 52 Закону України “Про землеустрій”.

9. Проект землеустрою не підлягає погодженню і затверджується замовником.”;

4) пункти 10 і 11 виключити.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 476 від 05.06.2019}вгору