Документ 668-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 червня 2001 р. N 668
Київ
Про затвердження Положення про порядок
надання морським і річковим судноплавним
компаніям статусу національного перевізника

З метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб
держави в морських і річкових перевезеннях, підтримки діяльності
вітчизняних судноплавних компаній Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок надання морським і річковим
судноплавним компаніям статусу національного перевізника
(додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2001 р. N 668
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання морським і річковим судноплавним
компаніям статусу національного перевізника

Надання підприємствам морського і річкового транспорту
статусу національного перевізника сприятиме створенню умов для
поліпшення транспортних зв'язків України з іншими державами та
підвищення якості транспортних послуг і конкурентоспроможності
вітчизняних судноплавних компаній на міжнародному ринку.
1. Статус національного перевізника може бути наданий
судноплавній компанії за умови, якщо вона відповідає таким
вимогам:
має оформлену відповідно до законодавства ліцензію на надання
послуг з перевезення пасажирів та вантажів морським, річковим
транспортом;
є юридичною особою України та використовує для перевезень
флот під Державним Прапором України;
діяльність компанії відповідає вимогам Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) та законодавству України;
пройшла перевірку Міжнародної аудиторської організації щодо
відповідності стандартам якості ICO 9002 і одержала сертифікат
відповідності.
2. Статус національного перевізника надається судноплавним
компаніям на конкурсних засадах за поданням Укрморрічфлоту на
підставі рішення Мінтрансу.
3. Судноплавна компанія, якій надано статус національного
перевізника, повинна забезпечувати:
перевезення вантажів за державним замовленням;
першочергове виконання зобов'язань, що випливають з
міжнародних договорів України;
виконання окремих завдань Кабінету Міністрів України щодо
перевезень морськими, річковими суднами;
належний рівень безпеки судноплавства;
виробничу діяльність відповідно до вимог захисту
навколишнього природного середовища.
4. Національний перевізник має право на одержання вантажів в
українських та іноземних портах для перевезень, пов'язаних з
виконанням:
державних програм або економічних проектів;
зовнішньоторговельних контрактів на поставки товарів
пріоритетного (стратегічного) експорту;
експортних вантажних поставок у рамках державних квот;
експортних вантажних поставок для вітчизняних підприємств,
яким надаються державні субсидії;
імпортних поставок, що фінансуються за рахунок державних або
іноземних кредитів, які надаються під гарантії Кабінету Міністрів
України.
У всіх інших випадках національний перевізник може бути
рекомендований Мінтрансом як першочерговий (пріоритетний)
перевізник і така рекомендація, зокрема, повинна обумовлюватися у
зовнішньоекономічних угодах, які укладаються від імені держави.
5. Судноплавна компанія, яка має статус національного
перевізника, може бути позбавлена цього статусу у разі невиконання
вимог пункту 1 цього Положення. Рішення про позбавлення статусу
національного перевізника приймається у тому ж порядку, що і його
надання.вгору