Про Комплексні заходи боротьби з туберкульозом
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999667
Документ 667-99-п, поточна редакція — Редакція від 04.09.2003, підстава - 1402-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 1999 р. N 667
Київ
Про Комплексні заходи боротьби з туберкульозом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
( 412/96-ВР ) та з метою активізації боротьби із захворюванням на
туберкульоз Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексні заходи боротьби з туберкульозом
(додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і
затвердити відомчі та територіальні програми щодо реалізації
зазначених Комплексних заходів боротьби з туберкульозом.
3. Витрати на виконання Комплексних заходів боротьби з
туберкульозом, які у 1999 році повинні здійснюватися за рахунок
коштів державного бюджету, провадити в межах асигнувань,
передбачених відповідним міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади на наукові дослідження, розробки і виконання
державних програм.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вирішити питання про виділення в установленому
порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів коштів на здійснення зазначених заходів.
Міністерству фінансів щороку під час формування показників
проекту Державного бюджету України передбачати, виходячи з
можливостей бюджету, додаткові цільові асигнування на здійснення
цих заходів.
4. Координацію робіт, пов'язаних із здійсненням Комплексних
заходів боротьби з туберкульозом, а також контроль за цільовим
використанням коштів, виділених на їх реалізацію, покласти на
Міністерство охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1999 р. N 667
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Утворити в м. Києві Український науково-практичний центр
позалегеневого туберкульозу.
МОЗ, Академія медичних наук, Київська
міська держадміністрація.
Друге півріччя 1999 року.
Здійснювати заходи щодо поширення досвіду боротьби з
туберкульозом у м. Києві.
МОЗ, Держтелерадіо, Київська міська
держадміністрація, Академія медичних
наук.
Постійно.
Забезпечити реорганізацію мережі протитуберкульозних закладів
шляхом створення спеціалізованих територіальних медичних об'єднань
(СТМО) "Фтизіатрія" відповідно до Типового положення про них,
розробленого МОЗ.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
1999 - 2000 роки.
Запровадити систему державного централізованого оперативного
контролю за здійсненням лікувально-профілактичними закладами
протитуберкульозних заходів.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2000 - 2003 роки.
Запровадити необхідну статистичну звітність про здійснення
протитуберкульозних заходів.
Держкомстат, МОЗ, Мінфін.
1999 рік.
Розробити санітарні правила розміщення та забезпечення
протиепідемічного режиму диспансерів, лікарень для лікування
хворих з активною формою туберкульозу.
МОЗ, Академія медичних наук, МВС,
Держкомзем.
1999 рік.
Розробити і запровадити норми і правила для якісного
проведення профілактики, виявлення, діагностики, лікування та
диспансеризації хворих на туберкульоз.
МОЗ, Академія медичних наук.
1999 - 2000 роки.
Розробити систему профілактики, виявлення та лікування
туберкульозу серед соціально дезадаптованих груп населення
(біженців, мігрантів, осіб, яким надано притулок в Україні, тощо).
МОЗ, Мін'юст, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби,
СБУ, Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Починаючи з 1999 року. ( Абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
Забезпечувати надання МОЗ інформації про захворюваність на
туберкульоз на етапі первинної діагностики. Здійснювати спільні
заходи щодо недопущення поширення туберкульозу за межі
сільськогосподарських тваринницьких господарств, зараження
населення. Координацію проведення робіт з цього питання покласти
на МОЗ.
МОЗ, Мінагропром, Міноборони, МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Мін'юст, Мінтранс, СБУ, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно. ( Абзац дев'ятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
Придбати лікувально-діагностичну апаратуру, прилади, запасні
частини тощо та провести модернізацію і своєчасний ремонт
рентгенівської техніки в протитуберкульозних закладах.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ,
Мінекобезпеки.
1999 - 2003 роки.
Здійснювати координацію наукових розроблень, ресинтезу і
випуску в Україні, закупівлю за кордоном і безперервне
забезпечення лікувально-профілактичних закладів
протитуберкульозними (рифампіцин, піразинамід, етамбутол,
етіонамід, ізоніазід, стрентоміцин, канаміцин), патогенетичними,
імунобіологічними препаратами, реактивами тощо для профілактики,
діагностики і лікування туберкульозу.
МОЗ, Міносвіти, Академія медичних
наук, Комітет медичної та
мікробіологічної промисловості, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
Впровадити у вітчизняне виробництво стаціонарний флюорограф,
вузли та прилади (рентгенівські трубки в металокерамічному
корпусі, підсилювач рентгенівського зображення, високочастотне
джерело живлення) для модернізації рентгенівських апаратів.
Мінпромполітики, МОЗ, Мінекобезпеки.
1999 - 2000 роки.
Забезпечити протитуберкульозні заклади пересувними
флюорографами.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ,
Мінекобезпеки.
2000 - 2003 роки.
Укомплектувати протитуберкульозні заклади лікарями, середніми
медичними працівниками (згідно із заявками) та надавати їм житлову
площу згідно із законодавством.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Удосконалювати післядипломну підготовку і перепідготовку
фахівців з легеневого і позалегеневого туберкульозу.
МОЗ.
Починаючи з 1999 року.
Проводити поіменний комп'ютерний облік населення, що підлягає
щепленню, ревакцинації, туберкулінодіагностиці та флюорографії.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Охоплювати щепленням, ревакцинацією БЦЖ,
туберкулінодіагностикою всіх дітей та вживати заходів до
матеріального забезпечення їх проведення.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ.
Постійно.
Забезпечувати проведення хіміопрофілактики та
протирецидивного лікування осіб групи ризику, хворих на
туберкульоз.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ, МВС, СБУ,
Міноборони.
Постійно.
Охоплювати флюорографічним обстеженням населення відповідно
до нормативно-правових актів.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ.
Постійно.
Розробити та затвердити порядок масового профілактичного
бактеріоскопічного обстеження на наявність мікобактерій
туберкульозу і забезпечити його проведення серед дорослого
населення.
МОЗ, Академія медичних наук.
III квартал 1999 року.
Забезпечувати оптимальне і неухильне використання етапної
системи лікування хворих на туберкульоз (стаціонарне, санаторне,
амбулаторне).
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ.
Постійно.
Розробити заходи щодо залучення до обов'язкового
флюорографічного обстеження на туберкульоз та лікування осіб,
хворих на туберкульоз, які зловмисне ухиляються від цього, та
організувати спеціальні відділення для лікування цих хворих.
МОЗ, МВС, Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
1999 - 2000 роки.
Поліпшувати санітарно-освітню роботу, спрямовану на
підвищення знань населення про захворювання на туберкульоз, та
включити до програм навчальних закладів теми про профілактику
туберкульозу та пропаганду здорового способу життя.
МОЗ, Міносвіти, Академія медичних
наук, Держтелерадіо, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації разом з
Національним комітетом Товариства
Червоного Хреста.
Починаючи з 1999 року.
Здійснювати контроль за забезпеченням термічного знезараження
м'ясо-молочних продуктів від тварин, інфікованих збудником
туберкульозу.
Мінагропром, МОЗ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Забезпечувати в установленому порядку надання хворим на
активну форму туберкульозу житлової площі, звернувши особливу
увагу на осіб, що проживають у гуртожитках, комунальних і
густонаселених квартирах.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Розширити мережу мікробіологічних лабораторій за рахунок
організації районних (міжрайонних) лабораторій, здійснити їх
матеріально-технічне забезпечення, зміцнити кадровий потенціал та
забезпечити їх сучасними технологіями масової експрес-діагностики
туберкульозу.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОЗ.
1999 - 2001 роки.
Забезпечувати проведення комплексного курсу короткострокової
хіміотерапії для хворих на туберкульоз згідно з рекомендаціями
ВООЗ (ДОТС-терапія) та запровадити посади патронажних медсестер
для лікування.
МОЗ, Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
1999 - 2003 роки.
Забезпечити диспансеризацію контингентів протитуберкульозних
закладів згідно з вимогами МОЗ.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Розробити та здійснити невідкладні заходи щодо профілактики,
виявлення та лікування туберкульозу в місцях позбавлення волі.
МВС, МОЗ, Мін'юст.
Починаючи з 1999 року.
Розвивати наукові розроблення щодо ефективної боротьби з
туберкульозом.
МОЗ, Міносвіти, Академія медичних
наук, Національна академія наук.
2000 - 2003 роки.
Розробити систему моніторингу епідеміологічних факторів
поширення туберкульозу серед різних вікових, соціальних та інших
груп населення в Україні та методику прогнозування. Створити
профілактичні програми для різних верств населення.
МОЗ, МВС, Міноборони, СБУ, Академія
медичних наук, Міносвіти, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
1999 рік.
Забезпечити співробітництво з міжнародними організаціями та
урядами іноземних держав, ВООЗ та її підрозділами, іноземними
неурядовими організаціями, фірмами і об'єднаннями у вирішенні
актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз.
МОЗ, Міносвіти, МЗС, Академія
медичних наук разом з Національним
комітетом Товариства Червоного
Хреста.
1999 - 2002 роки.вгору