Документ 666-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності у сфері
цивільної оборони та захисту населення
і території від надзвичайних ситуацій
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.196 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 188-16 такого змісту:
 
     "Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 
     Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-14" доповнити цифрами "188-16".
 
     3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 666-IVвгору