Документ 665-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2013, підстава - 255-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 665
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }
Про доповнення Положення про прийом слухачів
до Національної академії державного управління
при Президентові України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
У Положенні про прийом слухачів до Національної академії
державного управління при Президентові України, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468
( 468-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044;
2008 р., N 47, ст. 1526), доповнити:
перше речення пункту 18 після слова "міністерства" словами і
цифрами ", з 1 вересня 2009 р. - у розмірі середньої заробітної
плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 максимального
посадового окладу провідного спеціаліста міністерства";
абзац перший пункту 26 реченням такого змісту: "Аспіранти і
докторанти, які навчалися за денною формою за державним
замовленням і після закінчення навчання не почали займатися
науково-педагогічною чи науковою діяльністю у сфері державного
управління, зобов'язані відпрацювати на зазначених посадах не менш
як п'ять років.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19вгору