Документ 665-V, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про розроблення Загальнодержавної програми
укріплення берегів поверхневих водних об'єктів
і узбережжя морів та їх інженерного захисту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 15, ст.204 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2007 року
ініціювати, розробити та подати на розгляд Верховної Ради України
проект Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих
водних об'єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту.
2. У зазначеній Загальнодержавній програмі передбачити:
узгодженість її положень із Законом України "Про затвердження
Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля
Азовського і Чорного морів" ( 2333-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 28, ст. 135);
перелік заходів, розроблених з визначенням водних об'єктів,
що потребують термінового укріплення берегів та їх інженерного
захисту;
можливість здійснення парламентського контролю за її
виконанням.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 лютого 2007 року
N 665-Vвгору