Документ 664-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 03.04.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.04.2003. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Пункт 35 частини першої статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про
державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13,
ст. 113, N 26, ст. 281) після слова "держави" доповнити словами
"та за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення
заборгованості з орендної плати".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 664-IVвверх