Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 23.07.2008663
Документ 663-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 663
Київ
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р.,
N 37, ст. 1455) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 663
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. У додатках 24, 29 та 34 слова ", головний державний
виконавець", "старший державний виконавець," та ", державний
виконавець" виключити.
2. Доповнити постанову ( 268-2006-п ) додатками 24-2, 29-2 та
34-2 такого змісту:
"Додаток 24-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної
виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |---------------------------------------| | | поза групою, | за групами областей | | | м. Київ |------------------------| | | | I | II, | | | | |м. Севастополь| |------------------------+--------------+---------+--------------| |Начальник відділу | 1301-1543 |1241-1483| 1180-1301 | |державної | | | | |виконавчої служби | | | | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Начальник підрозділу | 1054-1081 |1037-1070| 1026-1059 | |примусового виконання | | | | |рішень | | | | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Головний державний | 939-962 | 892-927 | 869-904 | |виконавець | | | | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Старший державний | 799-834 | 764-799 | 740-775 | |виконавець | | | | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Державний виконавець | 717-752 | 717-752 | 682-717 | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Головний спеціаліст | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Провідний спеціаліст | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Спеціаліст I категорії | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Спеціаліст II категорії | 513 | 508 | 508 | |------------------------+--------------+---------+--------------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------";
"Додаток 29-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної виконавчої
служби міських (міст обласного значення),
міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------ |Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------------| | | у містах з | за групами міст | | | чисельністю |---------------------------------| | | населення | поза | I | II | III | | | понад | групою | | | | | | 1 млн. чоловік | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Начальник | 850-883 |828-861 |817-850 |801-834|773-806| |відділу | | | | | | |державної | | | | | | |виконавчої | | | | | | |служби | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Головний | 787-822 |764-799 |764-799 |729-764|694-729| |державний | | | | | | |виконавець | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Старший | 729-764 |705-740 |705-740 |670-705|659-694| |державний | | | | | | |виконавець | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Державний | 659-694 |659-694 |659-694 |653-688|653-688| |виконавець | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Головний | 630-659 |624-654 |595-624 |578-607|531-560| |спеціаліст | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Провідний | 566-595 |554-584 |543-572 |531-560|496-525| |спеціаліст | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Спеціаліст | 519-548 |508-537 |502-531 |490-513|478-508| |I категорії | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Спеціаліст | 496 | 496 | 490 | 467 | 467 | |II категорії | | | | | | |-------------+----------------+--------+--------+-------+-------| |Спеціаліст | 478 | 478 | 467 | 443 | 443 | ------------------------------------------------------------------";
"Додаток 34-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
та спеціалістів відділів державної виконавчої служби
районних, районних у місті управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |-------------------------------------| | | район у м. Києві | район, район | | | | у місті | |--------------------------+--------------------+----------------| |Начальник відділу | 850-894 | 817-861 | |державної виконавчої | | | |служби | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Головний державний | 799-834 | 764-799 | |виконавець | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Старший державний | 717-752 | 705-740 | |виконавець | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Державний виконавець | 670-705 | 659-694 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Головний спеціаліст | 624-654 | 578-607 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Провідний спеціаліст | 554-584 | 531-560 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Спеціаліст I категорії | 508-537 | 496-513 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Спеціаліст II категорії | 496 | 490 | |--------------------------+--------------------+----------------| |Спеціаліст | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------".вгору