Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28.01.1991663-XII
Документ 663-XII, поточна редакція — Редакція від 11.06.2009, підстава - 1254-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 8, ст. 56 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257
N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )
Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
Української РСР:
{ Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
від 19.11.97 )

( Розділ III втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
від 19.11.97 )

( Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 )

( Розділ V втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

VI. У назві, частинах першій та другій статті 44 Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.
1122; 1987 р., N 35, ст. 674) виключити відповідно слова: "чи
вживання наркотичних засобів без призначення лікаря", "а так само
вживання наркотичних засобів без призначення лікаря" та "а так
само яка добровільно звернулася до медичного закладу за поданням
медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних засобів без
призначення лікаря".
VII. У зв'язку з цим Указом:
1) звільнити з лікувально-трудових і лікувально-виховних
профілакторіїв осіб, які перебувають у них понад один рік;
2) скоротити до одного року час перебування в
лікувально-трудовому або лікувально-виховному профілакторії
особам, яким примусове лікування призначено на строк понад один
рік і які перебувають в лікувально-трудовому або
лікувально-виховному профілакторії менше цього строку.
Звільнення та скорочення строку перебування у профілакторіях
осіб, зазначених у пунктах першому і другому цього розділу,
здійснюється за постановами адміністрації профілакторіїв,
санкціонованими прокурором і погодженими з комісіями по боротьбі з
пияцтвом при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів
за місцем знаходження профілакторіїв, а при розгляді справ щодо
неповнолітніх - також з комісіями у справах неповнолітніх.
Передбачені цим розділом положення підлягають виконанню
протягом трьох місяців після набрання Указом чинності.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1991 року
N 663-XIIвгору