Документ 662-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 662
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1544 і від 27 серпня 2003 р. N 1351

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ) "Про затвердження переліку робіт і
послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1946) і від
27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п ) "Про затвердження тарифів
(прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за
плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1893) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 662
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1544 ( 1544-2002-п ) і від 27 серпня 2003 р.
N 1351 ( 1351-2003-п )

1. У переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і
надаються за плату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2002 р. N 1544 ( 1544-2002-п ):
1) пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
"2. Проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних
діагностичних досліджень (крім планових досліджень).
3. Проведення лабораторних досліджень під час проведення
попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного
профілактичного медичного огляду працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до
поширення інфекційних хвороб серед населення";
2) пункт 4 після слів "виробничого середовища" доповнити
словом "біоматеріалу";
3) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Централізоване виготовлення та контроль якості поживних
середовищ для мікробіологічних досліджень";
4) у пункті 8 слова "консультування з питань визначення і
усунення небезпечних факторів" виключити;
5) пункти 10, 14 і 15 виключити;
6) доповнити примітку до переліку після слів "державної
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ" словами "на добровільній
основі".
2. Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються
і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351 ( 1351-2003-п ),
викласти у такій редакції:

"ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і
надаються за плату установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування | | | податку на додану | | | вартість), гривень | |----------------------------------------------------------------| | Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні дослідження | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження| | |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта | | |призначення, інструментарію | | | | |після стерилізації, діагностич-| | | | |них імунобіологічних | | | | |препаратів, лікарських | | | | |засобів та інших об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 2.|Визначення: | 31,97| -"- | | | | | | | | 1) загальної кількості | | | | | мезофільних анаеробних та | | | | | факультативно-анаеробних | | | | | мікроорганізмів в об'єктах| | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- | | | бактерій групи кишкової | | | | | палички в харчових продук-| | | | | тах, продовольчій сировині| | | | | та інших об'єктах | | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження| | | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика | | | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті | | | чним методом | | | | | | | | | | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження | | | антибіотиків у харчових | |одного продукту | | | продуктах методом | | | | | дельвотесту | | | | | | | | | | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- | | | мікроорганізмів у | | | | | харчових продуктах | | | | | | | | | | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження| | | вин у молоці з метиленовим| | | | | синім | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження | | |продуктів | |одного продукту | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 4.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження | | | Enterobacteriaceae, | |одного показника | | | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті | | | вібріонів, ентерококів, | | | | | золотистого стафілокока, | | | | | синьогнійної палички, | | | | | протею, сульфітредукуючих | | | | | клостридій, Bacillus | | | | | cereus, бактерій роду | | | | | лейконосток, легіонел, | | | | | бруцел, лістерій, ієрсиній| | | | | у харчових продуктах, | | | | | продовольчій сировині та | | | | | інших об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | | | | | | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження | | | дріжджів у харчових | |одного продукту | | | продуктах та продовольчій | | | | | сировині | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25| -"- | | |ності консервованої продукції | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- | | |консервованої продукції для | | | | |виявлення причин псування | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- | | |булочних виробах збудника | | | | |картопляної хвороби | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 8.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження | | | специфічної активності, | |одного показника | | | відтворюваності | |в одному препараті | | | діагностичних | | | | | імунобіологічних | | | | | препаратів | | | | | | | | | | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження | | | чистоти нестерильних | |одного показника | | | лікарських засобів, | | | | | косметичних виробів і | | | | | засобів побутової хімії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 9.|Виявлення бактеріального | | | | |забруднення середовища | | | | |життєдіяльності людини методом | | | | |змивів на: | | | | | | | | | | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження| | | факультативно-анаеробні | | | | | мікроорганізми | | | | | | | | | | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- | | | палички | | | | | | | | | | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- | | | | | | | | золотистий стафілокок | 17,07| -"- | | | | | | | | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження| | | мікрофлору | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження | | |забруднення повітря закритих | |одного показника | | |приміщень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | | | |або паразитологічні дослідження| | | | |із застосуванням ланцюгової | | | | |полімеразної реакції методом: | | | | | | | | | | якісним | 110,68|за одне дослідження| | | | | | | | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- | | | | | | | | кількісним | 241,45| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- | | |матеріалі збудників інфекційних| | | | |захворювань (без ідентифікації)| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27| -"- | | |дисбактеріоз | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 14.|Ідентифікація: | | | | | | | | | | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- | | | Staphylococcus | | | | | | | | | | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- | | | Streptococcus | | | | | | | | | | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- | | | Meningococcus | | | | | | | | | | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- | | | Corynebacterium | | | | | | | | | | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- | | | Bordetella | | | | | | | | | | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- | | | Enterobacteriaceae | | | | | | | | | | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- | | | Pseudomonadaceae | | | | | | | | | | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- | | | | | | | | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження| | | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- | | | Vibrio, Leptospsra і | |організмів | | | Brucella | | | | | | | | | | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження| | |ботулінічного токсину в реакції| | | | |нейтралізації на білих мишах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 16.|Профілактичне дослідження на | | | | |носійство: | | | | | | | | | | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- | | | інфекцій | | | | | | | | | | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- | | |носійство збудника черевного | | | | |тифу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження| | |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- | | |(12 дисків) | |організмів | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 19.|Централізоване виготовлення | | | | |поживних середовищ: | | | | | | | | | | рідких | 40,68|за один літр | | | | | | | | щільних | 32,29| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | | | |ні дослідження: | | | | | | | | | | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження| | | проб з об'єктів середовища| | | | | життєдіяльності людини із | | | | | застосуванням реакції | | | | | непрямої гемаглютинації | | | | | | | | | | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- | | | та проб з об'єктів середо-| | | | | вища життєдіяльності люди-| | | | | ни із застосуванням | | | | | реакції аглютинації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 21.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження| | | об'єктах середовища | |одного об'єкта | | | життєдіяльності людини | | | | | (ґрунт, сировина тваринно-| | | | | го походження тощо) | | | | | | | | | | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження| | | господарсько-питного та | | | | | культурно-побутового | | | | | водокористування | | | | | | | | | | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження | | | осередкових інфекцій в | |одного показника | | | об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | (туляремії, лістеріозу, | | | | | єрезіпелоїду і | | | | | ієрсиніозів) в польовому | | | | | матеріалі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |зв'язування комплементу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- | | |із застосуванням реакції | | | | |мікроаглютинації лептоспір | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- | | |чні дослідження біологічного | | | | |матеріалу та проб з об'єктів | | | | |середовища життєдіяльності | | | | |людини із застосуванням | | | | |імунофлуоресцентної мікроскопії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 25.|Контроль за якістю поживних | | | | |середовищ методом: | | | | | | | | | | титраційним | 45,02|за один тест-штам | | | | |або одну суміш | | | | |штамів | | | | | | | | якісним | 33,26| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 26.|Виділення: | | | | | | | | | | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження| | | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу | | | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті | | | культурі клітин з | | | | | негативним результатом | | | | | | | | | | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- | | | сів з об'єктів середовища | | | | | життєдіяльності людини на | | | | | культурі клітин з | | | | | позитивним результатом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 27.|Індикація вірусів грипу та | 476,76|за десять | | |інших вірусів респіраторної | |досліджень | | |групи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 28.|Бактеріологічні та | 160,76|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |нейтралізації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 29.|Визначення активності | 137,75|за дослідження з | | |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом | | |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації| | |вірусів і бактерій | |за строк однієї | | | | |експозиції | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 30.|Вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням: | | | | | | | | | | 1) реакції гальмування | 34,94|за одне дослідження| | | аглютинації | | | | | | | | | | 2) радіоімунного аналізу | 75,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39| -"- | | |або паразитологічні дослідження| | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням імуноферментного | | | | |аналізу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 32.|Видова діагностика комах, що | 7,56|за одне дослідження| | |мають епідемічне значення | |одного екземпляра | | |(синантропні мухи, кровоссальні| | | | |комари, кліщі та компоненти | | | | |гнусу) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 33.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження| | | тів, цист та ооцист кишко-| |однієї проби | | | вих найпростіших у городи-| | | | | ні, садовині за методами | | | | | Романенка, Філоненко | | | | | | | | | | 2) яєць та личинок | 33,58| -"- | | | гельмінтів, цист та ооцист| | | | | патогенних найпростіших у | | | | | воді питній, плавальних | | | | | басейнів, відкритих | | | | | водоймищ господарсько- | | | | | побутового призначення та | | | | | стічній воді за методами | | | | | Романенка, Новосільцева, | | | | | Падченка, Філоненко | | | | | | | | | | 3) яєць та личинок | 39,5 | -"- | | | гельмінтів, цист, ооцист | | | | | кишкових патогенних | | | | | найпростіших, личинок | | | | | гельмінтів в осаді стічних| | | | | вод, кеці, мулі, твердій | | | | | фракції сільсько- | | | | | господарських стоків, | | | | | ґрунті, піску і твердих | | | | | побутових відходах за | | | | | методами Романенка, | | | | | Падченка або Філоненко | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 34.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) пухопероїдів у пусі, | 11,82|за одне дослідження| | | пір'ях і вовні | | | | | | | | | | 2) демодекоїдних кліщів | 7,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85| -"- | | |на наявність алергенних та | | | | |інших кліщів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9,59| -"- | | |харчових продуктів (сухофрукти,| | | | |зернобобові, борошно та | | | | |крупи) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 37.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) риби, рибопродуктів, | 19,31|за одне дослідження| | | ракоподібних та молюсків | | | | | на личинки гельмінтів, | | | | | найпростіших, конеподів | | | | | та інших паразитів риб, | | | | | небезпечних для здоров'я | | | | | людини | | | | | | | | | | 2) м'яса та м'ясопродуктів | 18,42| -"- | | | на личинки гельмінтів | | | | | | | | | | 3) пилу, змивів з поверхні | 19,52| -"- | | | предметів довкілля на яйця| | | | | гельмінтів, цисти та | | | | | ооцисти найпростіших | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 38.|Дослідження біоматеріалу: | | | | | | | | | |фекалій на яйця, личинки, | 10,59| -"- | | |фрагменти гельмінтів методами | | | | |збагачення, Бермана і товстого | | | | |мазка за Като | | | | | | | | | |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33| -"- | | |личинки, фрагменти гельмінтів | | | | |та найпростіші | | | | | | | | | |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 | -"- | | |личинки | | | | | | | | | |харкотиння на яйця, личинки, | 12,14| -"- | | |фрагменти гельмінтів та | | | | |найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 39.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) періанального зскрібка на | 2,97| -"- | | | яйця гельмінтів | | | | | | | | | | 2) фекалій на патогенні | 17,92| -"- | | | кишкові найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 40.|Обстеження партії товару на | 39,6 | -"- | | |наявність членистоногих | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 41.|Паразитологічне дослідження | 7,49| -"- | | |кровоссальних членистоногих на | | | | |зараженість мікрофіляріями | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49| -"- | | |малярії та інші паразити крові | | | | |з фарбуванням | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 43.|Визначення чутливості | 63,99|за одне дослідження| | |синантропних комах до | |одного виду до | | |інсектицидних засобів | |одного інсектициду | |----------------------------------------------------------------| | Дезінфекційні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 44.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) перекису водню в | 20,15|за одне дослідження| | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах дезінфек-| | | | | ційних засобів | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) активного хлору в | 21,76| -"- | | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах | | | | | дезінфекційних засобів | | | | | йодометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів, | 21,97|за дослідження | | | мінеральних кислот, | |одного показника | | | спиртів у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4) неіоногенних | 32,07|за одне дослідження| | | поверхнево-активних | | | | | речовин у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів фотоколориметрич- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 45.|Визначення концентрації | 31,94| -"- | | |четвертинних амонієвих сполук | | | | |в дезінфекційних засобах та | | | | |робочих розчинах дезінфекційних| | | | |засобів титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 46.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) піретроїдів, | 78,18| -"- | | | фосфороорганічних сполук | | | | | в інсектицидних засобах | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 2) похідних кумаринів в | 62,55| -"- | | | дератизаційних засобах | | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 47.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36| -"- | | | них засобах титрометричним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діоксиду хлору в | 19,49| -"- | | | дезінфекційних засобах | | | | | колориметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 48.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 49.|Визначення стійкості зразків до| 6,59| -"- | | |дезінфекції візуальним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода питна, водойм і стічна | |----------------------------------------------------------------| | 50.|Визначення вмісту алюмінію, | 35,43|за дослідження | | |калію, натрію, кальцію, кобаль-| |одного показника | | |ту, магнію, марганцю, миш'яку, | | | | |молібдену, ртуті, хрому | | | | |загального, міді, свинцю, | | | | |стронцію, кадмію, цинку, заліза| | | | |і нікелю методом атомно- | | | | |абсорбційної спектрометрії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 51.|Визначення фотоколориметричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження| | | | | | | | аміаку | 16,92| -"- | | | | | | | | нітратів | 17,42| -"- | | | | | | | | нітритів | 14,86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63| -"- | | |кисню титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 53 |Визначення біологічного | 47,04| -"- | | |споживання кисню титрометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 54.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вуглекислоти вільної | 9,88| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) жорсткості (загальної, | 12,71| -"- | | | постійної та усувної) | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) завислих речовин | 9,28| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12| -"- | | | тів титрометричним методом| | | | | | | | | | 5) кальцію титрометричним | 14,95| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 55.|Визначення титрометричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | лужності | 7,58| -"- | | | | | | | | водневого показника | 6,28| -"- | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 56.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) нафтопродуктів | 59,15|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) суми солей і сухого | 13,54| -"- | | | залишку гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) окислюваності | 14,78| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) поліфосфатів | 31,83| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) роданідів фотометричним | 30,42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) сірководню колориметричним| 11,57| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) синтетичних | 22,95| -"- | | | поверхнево-активних | | | | | речовин фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 57.|Визначення вмісту фенолів | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 53,96| -"- | | | | | | | | фотометричним | 37,55| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 58.|Визначення вмісту фтору | 26,75| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 59.|Визначення вмісту | | | | |титрометричним методом: | | | | | | | | | | хлоридів | 12| -"- | | | | | | | | хлору залишкового | 10,52| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 60.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) ціанідів фотометричним | 40,89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) ацетону фотометричним | 47,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 61.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33,04| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49,65| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 62.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) хлороформу, | 52,88|за дослідження | | | дибромхлорметану, | |одного показника | | | тетрахлорвуглецю, | | | | | 1, 1-дихлоретилену і 1, | | | | | 2-дихлоретану | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) загального органічного | 52,34|за одне дослідження| | | вуглецю | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) барію титрометричним | 25,26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) міді, кадмію, свинцю і | 34,03|за дослідження | | | цинку полярографічним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 5) алюмінію фотометричним | 32,92|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 6) молібдену фотометричним | 50,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) заліза фотометричним | 20,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) цинку фотометричним | 50,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) марганцю фотометричним | 31,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10) міді фотометричним | 30,61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11) нікелю фотометричним | 30,44| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) хрому фотометричним | 32,81| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 13) кадмію фотометричним | 31,33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14) свинцю фотометричним | 34,43| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 15) миш'яку фотометричним | 30,53| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 16) кремнію фотометричним | 30,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) миш'яку, кадмію, міді, | 30,5 |за дослідження | | | свинцю, цинку і ртуті | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 18) магнію розрахунковим | 3,25|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 63.|Визначення вмісту | | | | |флуорометричним методом: | | | | | | | | | | кадмію | 40,92|за одне дослідження| | | | | | | | цинку | 40,7 | -"- | | | | | | | | фенолу | 50,36| -"- | | | | | | | | нафтопродуктів | 40,18| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 64.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) калію і натрію | 5,02| -"- | | | сумарно-розрахунковим | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів ваговим | 28,47| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) хімічного споживання | 26,29| -"- | | | кисню титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 65.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) запаху органолептичним | 3,03| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) присмаку | 3,03| -"- | | | органолептичним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода дистильована | |----------------------------------------------------------------| | 66.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) речовин, що відновлюють | 13,05| -"- | | | перманганат калію, | | | | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів колориметричним | 13,72| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 67.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 68.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) свинцю, цинку, заліза, | 42,06|за дослідження | | | кальцію і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 3) алюмінію колориметричним | 17,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження | | | міді, свинцю і цинку | |одного показника | | | колориметричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Ґрунт | |----------------------------------------------------------------| | 69.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) аміаку фотометричним | 44,95|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 2) миш'яку титрометричним | 43,68| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 70.|Визначення кількості азоту | 29,58| -"- | | |загального титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 71.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вологості | 27,4 | -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) заліза, марганцю, | 43,53|за дослідження | | | кобальту фотометричним | |одного показника | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 72.|Визначення кількості методом: | | | | | | | | | | іонометричним - нітратів | 18,56|за одне дослідження| | | | | | | | потенціометричним - фторидів | 41,14| -"- | | | | | | | | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 73.|Визначення кількості | 53,86| -"- | | |сульфат-іонів потенціометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 74.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) фосфору фотометричним | 49,72| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду, бензолу, | 53,96|за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом | |одного показника | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 3) міді, кадмію, цинку, | 52,13| -"- | | | нікелю і свинцю методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4) калію фотометричним | 31,96|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження| | |у водній та сольовій витяжці | | | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 76.|Визначення вмісту гумусу | 32,89| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 77.|Визначення ферментативної | 69,2 | -"- | | |активності групи оксидоредуктаз| | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 78.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю полярографічним | 41,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду | 36,91| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 79.|Визначення кількості | 91,04| -"- | | |нафтопродуктів гравіметричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 80.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) міді, кадмію, свинцю, | 44,86|за дослідження | | | цинку і ртуті методом | |одного показника | | | інверсійної вольт- | | | | | амперметрії | | | | | | | | | | 2) міді, кадмію, цинку, | 40,85| -"- | | | свинцю, нікелю, ртуті, | | | | | заліза, марганцю і | | | | | кобальту атомно- | | | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 3) ртуті фотометричним | 45,58|за одне дослідження| | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Харчові продукти | |----------------------------------------------------------------| | Алкогольні напої | |----------------------------------------------------------------| | 81.|Визначення масової концентрації| 8,65| -"- | | |загального екстракту | | | | |рефрактометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 82.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) летких кислот | 32,18| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) кислот, що титруються, | 14,32| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів методом | 53,7 | -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 5) метанолу методом | 54,81| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6) метанолу фотометричним | 48,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) сивушних масел або | 73,94| -"- | | | складних ефірів методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 8) сивушних масел | 29,08| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 9) складних ефірів | 47,19| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 83.|Визначення природи | 11,85| -"- | | |барвника (якісна реакція) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 84.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) алкоголю без відгону | 7,79| -"- | | | | | | | | 2) алкоголю з відгоном | 22,42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 85.|Визначення: | 18,21| -"- | | | 1) в безалкогольних напоях | | | | | насиченості двоокисом | | | | | вуглецю фізичним методом | | | | | | | | | | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 86.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю, кадмію, цинку, | 40,4 |за дослідження | | | заліза і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) ртуті безполуменевим | 40,4 |за одне дослідження| | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) миш'яку, йоду і селену | 39,57|за дослідження | | | в харчових продуктах | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 4) нітратів і нітритів | 59,13|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) нітратів іонометричним | 20,87| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) нітрозодиметиламіну і | 148,54| -"- | | | натрозодіетиламіну в | | | | | продовольчій сировині та | | | | | продуктах харчування | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження| | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол, патулін і Т2-токсин)| | | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33| -"- | | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол і патулін) методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9) гормональних препаратів | 148,22| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10) гормональних препаратів | 162,69| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | високоефективної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 11) гістаміну фотометричним | 59,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) синтетичних барвників | 64,05| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження | | | вачів, ксиліту і сорбіту | |одного показника | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 14) водорозчинних вітамінів | 92,52| -"- | | | B1, B2 методом флуоресцен-| | | | | ції | | | | | | | | | | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження| | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) жиророзчинних вітамінів | 49,14|за дослідження | | | A, E, b-каротину | |одного показника | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 18) кофеїну, теоброміну | 69,99|за одне дослідження| | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 19) білка, амінного азоту за | 40,22| -"- | | | К'єльдалем | | | | | | | | | | 20) жиру гравіметричним | 22,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 21) жиру методом Сокслета | 34,47| -"- | | | | | | | | 22) жиру рефрактометричним | 22,84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23) редукуючих цукрів та | 37,47|за одне дослідження| | | загального цукру | | | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 87.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) цукру методом гарячого | 47,07| -"- | | | титрування | | | | | | | | | | 2) лактози титрометричним | 39,3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) сахарози поляриметричним | 17,66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) хлориду натрію | 16,65| -"- | | | титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 88.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) загального фосфору | 49,57| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) етилового спирту | 15,63| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 89.|Визначення кількості | | | | | | | | | | 1) вологи гравіметричним | 15| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) водорозчинних сухих | 17,84| -"- | | | речовин рефрактометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) водорозчинних | 26,07| -"- | | | екстрактивних речовин | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) загальної золи та золи | 40,5 | -"- | | | нерозчинної у | | | | | 10-відсотковій соляній | | | | | кислоті гравіметричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 90.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності піску та | 18,13| -"- | | | мінеральних домішок | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) водневого показника | 13,21| -"- | | | потенціометричним методом | | | | | | | | | | 3) кислотності | 12,66| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) лужності | 13,1 | -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кольоровості за шкалою | 28,34| -"- | | | стандартних розчинів йоду | | | | | | | | | | 6) кислотного числа | 23,16| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 7) перекисного числа | 20,06| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 8) йодного числа | 29,83|за одне дослідження| | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 9) густини за допомогою | 5,16| -"- | | | ареометра | | | | | | | | | | 10) складових частин | 10,29| -"- | | | продукту гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 11) вмісту вільного, | 41,31| -"- | | | зв'язаного і загального | | | | | сірчистого ангідриду | | | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Жирові продукти | |----------------------------------------------------------------| | 91.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29| -"- | | | вершково-рослинному маслі | | | | | за числом Рейхерта-Мейссля| | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) відстою за вагою | 11,94| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3) числа омилення | 49,89| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) кількості неомилених | 42,87| -"- | | | речовин гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5) показника заломлення | 12,97| -"- | | | за допомогою рефрактометра| | | | | | | | | | 6) жирнокислотного складу | 62,1 | -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) наявності мила (якісна | 9,91| -"- | | | реакція) | | | | | | | | | | 8) стійкості емульсій за | 8,02| -"- | | | допомогою центрифуги | | | | | | | | | | 9) кількості ерукової | 79,68| -"- | | | кислоти методом газорідин-| | | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 10) наявності нежирових | 37,11| -"- | | | домішок гравіметричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Мед | |----------------------------------------------------------------| | 92.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності щавлевої | 22,42| -"- | | | кислоти титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діастазного числа | 43,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) наявності | 18,47| -"- | | | оксиметилфурфуролу | | | | | (якісна реакція) | | | |----------------------------------------------------------------| | Молоко і молочні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 93.|Визначення наявності: | | | | | | | | | | пероксидази | 14,31|за одне дослідження| | | | | | | | фосфатази | 14,26| -"- | | | | | | | | аміаку, водню пероксиду і | 12,49|за дослідження | | | соди (якісні реакції) | |одного показника | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 94.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) індексу розчинності | 10,13|за одне дослідження| | | | | | | | 2) ступеня чистоти | 5,45| -"- | |----------------------------------------------------------------| | М'ясо і м'ясні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 95.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51| -"- | | | виробах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) кількості оксипроліну | 69,29| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) ефективності термообробки | 25,54| -"- | | | | | | | | 4) кількості крохмалю | 41,43| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кількості летких жирних | 23,39| -"- | | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Продукти переробки плодів | | та овочів | |----------------------------------------------------------------| | 96.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) оксиметилфурфуролу | 35,27| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) пектинових речовин | 29,73| -"- | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Прянощі | |----------------------------------------------------------------| | 97.|Визначення ефірних масел | 35,63| -"- | | |методом відгону | | | |----------------------------------------------------------------| | Риба і рибні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 98.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) показників свіжості аміаку| 16,86|за дослідження | | | і сірководню (якісні | |одного показника | | | реакції) | | | | | | | | | | 2) кількості летких жирних | 27,03|за одне дослідження| | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Чай | |----------------------------------------------------------------| | 99.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) сирої клітковини | 33,21| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) таніну титрометричним | 25,12| -"- | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Яєчні продукти | |----------------------------------------------------------------| |100.|Визначення наявності вільних | 28,17| -"- | | |жирних кислот титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |101.|Визначення ефективності | 26,59| -"- | | |пастеризації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |102.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю, кадмію, цинку і | 44,86|за дослідження | | | міді методом інверсійної | |одного показника | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 2) свинцю, цинку, кадмію і | 42,93| -"- | | | міді полярографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) миш'яку фотометричним | 40,76|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 4) жиру за Гербером | 13,4 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |103.|Органолептика харчових | 5,16| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | | | | | |104.|Визначення калорійності і | 44,31| -"- | | |хімічного складу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |105.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) заліза фотометричним | 48,36| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) йодистого калію | 22,21| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) білка титрометричним | 47,99|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 4) крохмалю в консервованій | 30,67| -"- | | | продукції титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |106.|Визначення ефективності | 16,49| -"- | | |термообробки в рибі та | | | | |рибопродуктах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |107.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) олова і міді фотометричним| 48,58|за дослідження | | | методом | |одного показника | | | | | | | | 2) консервантів фотометричним| 49,4 |за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |108.|Визначення кількості бензойної | 53,37| -"- | | |кислоти фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |109.|Визначення наявності нітратів в| 20,88| -"- | | |молоці і продуктах його | | | | |переробки напівкількісним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |110.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) сахарози в молочних | 20,3 | -"- | | | продуктах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) сухого знежиреного залишку| 33,67| -"- | | | в вершковому маслі | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3) цукру в кондитерських | 38,05| -"- | | | виробах і молочних | | | | | консервах титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |111.|Визначення вмісту синтетичних | 60,46| -"- | | |барвників фотометричним методом| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |112.|Визначення рівня пористості | 7,87| -"- | | |хліба | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |113.|Визначення вмісту кофеїну | 50,05| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |114.|Визначення кількості сухих | 25,86| -"- | | |речовин в початковому суслі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |115.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) сивушних масел колоримет- | 14,14| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 2) метилового спирту колори- | 14,73| -"- | | | метричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |116.|Визначення наявності фосфатази | 60,09| -"- | | |в ковбасних виробах фотометрич-| | | | |ним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих | | приміщень | |----------------------------------------------------------------| |117.|Визначення вмісту азоту | | | | |діоксиду методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 43,68|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |118.|Визначення вмісту акрилонітрилу| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47,64| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 49,6 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |119.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) акролеїну фотометричним | 45,22| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) аміаку фотометричним | 41,92| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |120.|Визначення амінів аліфатичних | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47,84| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 42,42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |121.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) амілацетату фотометричним | 48,22| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) ангідриду малеїнового | 41,55| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) ангідриду масляного | 48,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4) ангідриду миш'яковистого | 40,9 | -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) ангідриду селенистого | 45,45| -"- | | | фотометричним та | | | | | полярографічним методом | | | | | | | | | | 6) ангідриду сірчистого | 45,44| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 7) ангідриду фосфорного | 38,65| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 8) ангідриду хромового | 41,46| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |122.|Визначення вмісту аніліну | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 41,74|за одне дослідження| | | | | | | | газорідинної хроматографії | 48,95| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |123.|Визначення вмісту ацетону | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 49,57| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 52,96| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |124.|Визначення вмісту ацетальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 54,29| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 55,75| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |125.|Визначення вмісту бензолу, | | | | |ксилолу і толуолу методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52,32|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 53,71| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |126.|Визначення вмісту бензину | 55,48|за одне дослідження| | |газохроматографічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |127.|Визначення вмісту брому | | | | |методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | | | | | | | | фотометричним | 47,19| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |128.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) бутадієну фотометричним | 36,63| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) бутилакрилату фотометрич- | 47,44| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 3) бутилмеркаптану і етилмер-| 53,84|за дослідження | | | каптану фотометричним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 4) бутилметилакрилату | 46,51|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |129.|Визначення вмісту бутилацетату,| | | | |вінілацетату і етилацетату | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52,29|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51,53| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |130.|Визначення вмісту вінілхлориду | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,82|за одне дослідження| | | | | | | | газорідинної хроматографії | 62,74| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |131.|Визначення вмісту водню | 40,41| -"- | | |фосфористого фотометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |132.|Визначення вмісту водню | | | | |фтористого методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 54,13| -"- | | | | | | | | потенціометричним | 53,48| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |133.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) водню хлористого | 37,79| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) водню ціанистого | 40,09| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) вуглецю діоксиду | 11,38| -"- | | | електрохімічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |134.|Визначення вмісту вуглецю | | | | |оксиду методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51,9 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |135.|Визначення вмісту вуглеводнів | 59,58| -"- | | |насичених С-1 - С-10 | | | | |газохроматографічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |136.|Визначення вуглецю чотирихло- | | | | |ристого методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 48,77| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52,8 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |137.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) гексаметилендіаміну | 40,17|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) гексану методом газорідин-| 53,87| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 3) гідразину та його | 42,21| -"- | | | похідних фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4) діалкілфталату | 44,28| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) діетилетаноламіну | 49,61| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 6) діетилфталату, дибутилфта-| 50,78|за дослідження | | | лату, диметилфталату і | |одного показника | | | діоктилфталату методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |138.|Визначення вмісту диметиламіну | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 45,32|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |139.|Визначення вмісту | | | | |диметилформаміду методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 41,54| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 48,04| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |140.|Визначення вмісту діоксану | 47,98| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |141.|Визначення вмісту дихлоретану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50,8 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53,21| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |142.|Визначення вмісту дифенілметан-| 45,11| -"- | | |диізоцианату фотометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |143.|Визначення вмісту диметилтере- | 56,61| -"- | | |фталату методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |144.|Визначення вмісту епіхлоргідри-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 38,11| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 46,25|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |145.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) етилакрилату фотометричним| 48,09| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) етилацетату методом газо- | 50,05| -"- | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 3) етилбензолу методом газо- | 54,6 | -"- | | | рідинної хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |146.|Визначення вмісту етиленгліколю| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,91| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51,04| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |147.|Визначення вмісту етилендіаміну| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47,44| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52,77| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |148.|Визначення вмісту етилену | 44,55| -"- | | |оксиду фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |149.|Визначення вмісту етилцелозоль-| | | | |ву методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33,99| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53,51| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |150.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) ефіру діетилового газо- | 44,29| -"- | | | хроматографічним методом | | | | | | | | | | 2) їдких лугів фотометричним | 38,9 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) йоду фотометричним | 47,94| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) кальцію гідрохлориду | 54,09| | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) каніфолі фотометричним | 51,91| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |151.|Визначення вмісту капролактаму | | -"- | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 39,42| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 50,97|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |152.|Визначення вмісту карбаміду | 48,11| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |153.|Визначення вмісту кислот акри- | | | | |лової і метакрилової методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 40,72|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газохроматографічним | 52,2 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |154.|Визначення вмісту кислоти: | | | | | | | | | | | | | | | 1) аскорбінової гравіметрич- | 20,36|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 2) ацетилсаліцилової | 37,23| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) борної фотометричним | 49,99| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) масляної газохроматогра- | 50,72| -"- | | | фічним методом | | | | | | | | | | 5) мурашиної фотометричним | 44,1 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) нікотинової і нікотинаміду| 41,81| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 7) оцтової фотометричним | 31,29| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) сірчаної фотометричним | 48,21| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) терефталевої фотометричним| 51,58| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |155.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) кофеїну фотометричним | 51,3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) крезолу газохроматографіч-| 49,92| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 3) кремнію діоксиду | 55,75| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4) карбіду кремнію | 27,94| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) левоміцетину фотометричним| 43,13| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) метилакрилату фотометрич- | 53,1 | -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 7) метиленхлориду фотометрич-| 36,48|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 8) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 9) метилмеркаптану фотомет- | 35,61| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 10) метилмеркаптану, етил- | 60,25|за дослідження | | | меркаптану і бутилмерка | |одного показника | | | птану газохроматографіч- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |156.|Визначення вмісту метилметакри-| | | | |лату методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,6 |за одне дослідження| | | | | | | | газохроматографічним | 49,22| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |157.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) метилтретинно-бутилового | 45,71| -"- | | | ефіру газохроматографічним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2) мінерального масла | 35,23| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) моноетаноламіну | 42,97| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4) натрію гідрокарбонату | 51,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) нітриту натрію фотометрич-| 47,78| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 6) натрію хлориду фотометрич-| 50,66| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 7) нафталіну фотометричним | 35,78| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) озону фотометричним | 42,26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) піридину фотометричним | 53,04| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10) пилу гравіметричним | 24,4 | -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |158.|Визначення вмісту пропілацетату| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,83| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 50,46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |159.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) псевдокумолу газохромато- | 54,83|за одне дослідження| | | графічним методом | | | | | | | | | | 2) сажі фотометричним методом| 27,12| -"- | | | | | | | | 3) селену і діоксиду селену | 51,05|за дослідження | | | полярографічним та | |одного показника | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |160.|Визначення вмісту сірководню | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 40,49|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |161.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) сірковуглецю фотометричним| 31,85| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) синтетичних мийних речовин| 39,84| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |162.|Визначення вмісту скипидару | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 51,85| -"- | | | | | | | | фотометричним | 42,94| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |163.|Визначення вмісту сольвент-наф-| 52,34| -"- | | |ти газохроматографічним методом| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |164.|Визначення вмісту стиролу | | | | |методом: | | | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 54,73| -"- | | | | | | | | фотометричним | 50,82| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |165.|Визначення вмісту спиртів: | | | | | | | | | | 1) етилового, бутилового, | 35,36|за дослідження | | | метилового та ізопропіло- | |одного показника | | | вого фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) етилового, бутилового, | 45,15| -"- | | | метилового, ізопропілово- | | | | | го, пропілового, н-бутило-| | | | | вого, втор-бутилового та | | | | | ізобутилового методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |166.|Визначення вмісту тетрагідрофу-| | | | |рану методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 35,11|за одне дослідження| | | | | | | | газохроматографічним | 42,86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |167.|Визначення вмісту тетраетил- | | | | |свинцю методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 46,83| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |168.|Визначення вмісту тетрахлорети-| | | | |лену методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 49,05| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 60,39| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |169.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) тіураму фотометричним | 50,21| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) толуілендиізоціанату | 53,2 | -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) триетиламіну фотометричним| 49,66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) трикрезилфосфату | 46,36| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |170.|Визначення вмісту трихлоретану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 51,77| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 55,94| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |171.|Визначення вмісту трихлоретиле-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50,6 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52,8 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |172.|Визначення вмісту уайт-спіриту | 51,47| -"- | | |методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |173.|Визначення вмісту хлору | | | | |методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | | | | | | | | фотометричним | 49,63|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |174.|Визначення вмісту фенолу | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 48,32| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 52,5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |175.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 37,62| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49,84| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 53,43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |176.|Визначення вмісту солей | 60,83| -"- | | |фтористоводневої кислоти | | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |177.|Визначення вмісту фурфуролу | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 35,5 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 45,59| -"- | | | | | | | | полярографічним | 45,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |178.|Визначення вмісту циклогексану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,43| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49,98| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |179.|Визначення вмісту циклогексано-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 45,77| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 50,78| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |180.|Визначення вмісту алюмінію | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52,67| -"- | | | | | | | | атомно-абсорбційним | 45,46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |181.|Визначення вмісту берилію | 50,97|за одне дослідження| | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |182.|Визначення вмісту фотометричним| | | | |методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 46,17| -"- | | | | | | | | молібдену | 48,81| -"- | | | | | | | | марганцю | 51,07| -"- | | | | | | | | ванадію | 52,53| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 46,65| -"- | | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 56,6 | -"- | | | | | | | | кадмію | 45,29| -"- | | | | | | | | міді | 51,12| -"- | | | | | | | | нікелю | 50,35| -"- | | | | | | | | свинцю | 49,67| -"- | | | | | | | | заліза | 44,46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |183.|Визначення вмісту атомно- | | | | |абсорбційним методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 50,4 | -"- | | | | | | | | молібдену | 55,26| -"- | | | | | | | | марганцю, міді і свинцю | 51,15|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | ванадію і нікелю | 50,47| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 50,47|за одне дослідження| | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 50,38| -"- | | | | | | | | кадмію | 49,19| -"- | | | | | | | | заліза | 49,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |184.|Визначення вмісту полярографіч-| | | | |ним методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 51,78|за одне дослідження| | | | | | | | молібдену | 50,32| -"- | | | | | | | | марганцю | 43,27| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 44,81| -"- | | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 43,46| -"- | | | | | | | | кадмію | 49,67| -"- | | | | | | | | міді | 43,03| -"- | | | | | | | | нікелю | 43,18| -"- | | | | | | | | свинцю | 42,92| -"- | | | | | | | | заліза | 49,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |185.|Визначення вмісту титану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 57,1 | -"- | | | | | | | | полярографічним | 50,43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |186.|Визначення вмісту кобальту і | | | | |оксиду кобальту методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50,93| -"- | | | | | | | | атомно-абсорбційним | 49,95| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49,16| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |187.|Визначення вмісту миш'яку | 41,15| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |188.|Визначення вмісту олова | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 46,15| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49,43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |189.|Визначення вмісту ртуті | | | | |методом: | | | | | | | | | | безполуменевим атомно-абсорб- | 17,07|за одне дослідження| | |ційним | | | | | | | | | | фотометричним | 36,06| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |190.|Визначення вмісту цирконію | 53,96| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |191.|Визначення показників | 17,07| -"- | | |мікроклімату (температури, | | | | |вологості і швидкості руху | | | | |повітря) інструментальним | | | | |методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вироби парфумерні, косметичні | |----------------------------------------------------------------| | Вироби косметичні | |----------------------------------------------------------------| |192.|Визначення масової частки води | 44,5 | -"- | | |та легких речовин, сухих | | | | |речовин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |193.|Визначення водневого показника,| 22,02| -"- | | |колоїдної стабільності, | | | | |термостабільності | | | |----------------------------------------------------------------| | Крем косметичний | |----------------------------------------------------------------| |194.|Визначення масової частки | 7,79| -"- | | |гліцерину | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |195.|Визначення масової частки | 47,26| -"- | | |загальних лугів у перерахунку | | | | |на їдкий калій | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |196.|Визначення показників | 33,54| -"- | | |функціонального призначення: | | | | |очисна здатність, мийна | | | | |здатність, приріст блиску | | | | |та емульгувальна здатність | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |197.|Визначення масової частки | 33,9 | -"- | | |домішок, нерозчинних у воді | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |198.|Визначення масової частки | 58,65| -"- | | |жирних кислот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |199.|Визначення масової частки суми | 54,56| -"- | | |неомилених органічних речовин | | | |----------------------------------------------------------------| | Пестициди | |----------------------------------------------------------------| |200.|Визначення залишкової кількості| | | | |пестицидів у харчових продуктах| | | | |та об'єктах навколишнього | | | | |природного середовища: | | | | | | | | | | 1) амітразу методом тонкоша- | 96,07| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 2) похідних ацетанілідів | 98,42|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 3) похідних ацетанілідів | 129,42| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 4) ацетохлору (аценіту, | 128,4 | -"- | | | харнесу, трофі та ацеталу)| | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 5) ацетохлору (аценіту, | 121,65| -"- | | | харнесу, трофі та ацеталу)| | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 6) бенсултапу методом тонко- | 90,11| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 7) бентазону методом | 127,67| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 8) бромистого метилу методом | 90,73| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9) бромпропілату методом | 80,43| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 10) гліфосату методом газорі-| 125,47| -"- | | | динної хроматографії | | | | | | | | | | 11) гліфосату методом тонко- | 76,94| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 12) дазомету методом тонкоша-| 80,43| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 13) дифенацину фотометричним | 72,84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14) 2,4-Д методом газорідин- | 113,11| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 15) етилмеркурхлориду | 100,58| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16) етилмеркурхлориду | 86,2 | -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 17) інсегару (феноксикарбу) | 111,45| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 18) інсегару (феноксикарбу) | 101,95| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 19) похідних карбамінової | 100,18| -"- | | | кислоти методом тонкоша- | | | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 20) карбоксину методом тонко-| 91,42| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 21) карібу (трифторсульфурон-| 111,16| -"- | | | метилу) методом газоріди-| | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 22) клетодиму методом | 162,5 |за одне дослідження| | | високоефективної рідинної| | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 23) ленацилу методом тонкоша-| 88,54| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 24) лінурону методом тонкоша-| 95,98| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 25) маврику методом тонкоша- | 96,32| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 26) маврику методом газоріди-| 105,46| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 27) максиму (флудіоксонілу) | 88,79| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 28) манкоцебу фотометричним | 69,42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 29) матчу (люфенурону) | 89,35| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 30) таких, що містять у | 51,2 | -"- | | | складі мідь, фотометрич- | | | | | ним методом | | | | | | | | | | 31) 2М-4Х методом тонкошаро- | 92,43| -"- | | | вої хроматографії | | | | | | | | | | 32) 2М-4Х методом газорідин- | 101,57| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 33) 2М-4Х методом високоефек-| 142,9 | -"- | | | тивної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 34) похідних неонікотиноїдів | 97,24| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 35) похідних неонікотиноїдів | 122,55| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 36) похідних нітрофенолу | 103,16| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 37) омайту (пропаргиту) | 156,28| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 38) синтетичних піретроїдів | 80,83| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 39) синтетичних піретроїдів | 100,02| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 40) піридату методом тонкоша-| 95,06| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 41) пропамокарбу гідрохлориду| 161,22| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 42) пропанілу методом газорі-| 98,2 | -"- | | | динної хроматографії | | | | | | | | | | 43) пропанілу методом тонко- | 77,44| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 44) пропаргіту методом тонко-| 97,32|за одне дослідження| | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 45) ридомілу (металаксилу) | 95,62| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 46) ридомілу (металаксилу) | 94,67| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 47) ровралю методом тонкоша- | 98,71| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 48) ровралю методом газоріди-| 102,72| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 49) таких, що містять у | 115,49| -"- | | | складі ртуть, | | | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 50) похідних сим-триазинів | 83,88| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 51) похідних сим-триазинів | 114,34| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 52) похідних сульфанілсечовин| 141,11| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 53) тарги методом тонкошаро- | 90,85| -"- | | | вої хроматографії | | | | | | | | | | 54) тарги методом газорідин- | 99,74| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 55) похідних тіо- і | 92,88| -"- | | | дитіокарбаматів методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 56) тіофанат-метилу методом | 95,86| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 57) похідних триазолів | 89,54| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 58) похідних триазолів | 109,42| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 59) триасульфурону (лограну) | 96,72| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 60) триасульфурону (лограну) | 104,81| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 61) трифлураліну методом | 94,58| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 62) трихлорацетату натрія | 77,38| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 63) похідних феноксиалканкар-| 88,8 | -"- | | | бонових кислот методом | | | | | тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 64) похідних феноксиалканкар-| 113,85| -"- | | | бонових кислот методом | | | | | газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 65) похідних фенілсечовин | 90,35|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 66) фенаримолу методом газо- | 88,61| -"- | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 67) фосфороводню фотометрич- | 66,54| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 68) фосфорорганічних пестици-| 109,04| -"- | | | дів методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 69) фосфорорганічних пестици-| 93,33| -"- | | | дів методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 70) фюзиладу методом тонко- | 83,57| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 71) хлорорганічних пестицидів| 82,25| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 72) хлорорганічних пестицидів| 103,74| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 73) хлоридазону методом | 81,29| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 74) шогуну методом газорідин-| 115,01| -"- | | | ної хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |201.|Визначення масової частки | 102,2 | -"- | | |пестицидів фосфаміду, рогору в | | | | |протруєному насінні зернових, | | | | |зернобобових та овочевих | | | | |культур методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |202.|Визначення масової частки | | | | |пестицидів у протруєному | | | | |насінні зернових, зернобобових | | | | |та овочевих культур методом: | | | | | | | | | |тонкошарової хроматографії | 97,36| -"- | | | | | | | |високоефективної рідинної | 155,89| -"- | | |хроматографії | | | |----------------------------------------------------------------| | Визначення інших хімічних речовин | |----------------------------------------------------------------| |203.|Синтетичні мийні засоби. | 65,96| -"- | | |Визначення залишкової | | | | |кількості поверхнево-активних | | | | |речовин на посуді та тканині | | | | |після застосування мийних | | | | |засобів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |204.|Визначення органолептичних | 5,57| -"- | | |показників | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |205.|Визначення показника: | | | | | | | | | | 1) стійкости до поту | 5,63|за одне дослідження| | | | | | | | 2) стійкости до слини | 5,48| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |206.|Визначення водного показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |207.|Визначення в рідкому | | | | |модельному середовищі вмісту: | | | | | | | | | | 1) бору фотометричним | 19,16| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) фтору фотометричним | 27,2 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) цинку, нікелю, кадмію, | 33,03|за дослідження | | | кобальту і міді методом | |одного показника | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4) заліза, кадмію, кобальту, | 37,9 | -"- | | | марганцю, міді, нікелю, | | | | | свинцю, цинку і хрому | | | | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5) миш'яку, кадмію, міді, | 38,7 | -"- | | | свинцю, цинку і ртуті | | | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 6) фенолу методом газорідин- | 40,81|за одне дослідження| | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 7) дифенілолпропану методом | 43,9 | -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 8) діоктилфталату, | 45,65|за дослідження | | | дибутилфталату і диметил- | |одного показника | | | фталату методом газоріди- | | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 9) капролактаму методом | 40,09|за одне дослідження| | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 10) формальдегіду методом | 50,39| -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 11) формальдегіду | 50,77| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 12) стиролу, етилбензолу, | 45,2 |за дослідження | | | бензолу, ізопропілбензо- | |одного показника | | | лу, толуолу і ксилолу | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 13) бутилакрилату, бутилмета-| 41,17| -"- | | | крилату, метилметакри- | | | | | лату, метилакрилату та | | | | | акрилонітрилу методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 14) вінілацетату методом | 43,37|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 15) гексаметилендіаміну | 42,48|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16) заліза фотометричним | 20,56| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) алюмінію методом | 41,56| -"- | | | спектрофотометрії | | | | | | | | | | 18) тіураму, цимату, вулкаци-| 45,58|за дослідження | | | ту, каптаксу, альтаксу і | |одного показника | | | сульфенаміду методом | | | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 19) неозону Д методом тонко- | 46,23|за одне дослідження| | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 20) моноетиланіліну | 42,39| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 21) дифенілгуанідину | 42,8 | -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 22) барію фотометричним | 34,23| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23) хрому фотометричним | 33,59| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 24) миш'яку фотометричним | 40,89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 25) марганцю фотометричним | 40,74| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 26) спиртів пропілового, | 35,83|за дослідження | | | ізопропілового, бутилово-| |одного показника | | | го, ізобутилового, | | | | | метилового і етилового, | | | | | етилацетату, бутилацета- | | | | | ту, ацетону, гексану, | | | | | гептану і бензину методом| | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 27) хлористого вінілу | 58,72|за одне дослідження| | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 28) дихлоретану, метиленхло- | 44,1 |за дослідження | | | риду, чотирихлористого | |одного показника | | | вуглецю методом газоріди-| | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 29) диметилтерефталату | 39,69|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 30) епіхлоргідрину методом | 44,7 | -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 31) етилендіаміну, діетилен- | 43,43|за дослідження | | | триаміну, триетилентет- | |одного показника | | | раміну і тетраетиленпен- | | | | | таміну методом тонкоша- | | | | | рової хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |208.|Визначення в повітряному | | | | |модельному середовищі вмісту: | | | | | | | | | | 1) спиртів метилового, | 50,05|за одне дослідження| | | етилового, пропілового, | | | | | ізопропілового, бутилово- | | | | | го, ізобутилового та | | | | | вторбутилового методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 2) спирту метилового | 51,63| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) бензину методом газорідин-| 55,33| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 4) епіхлоргідрину фотометрич-| 50,52| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 5) епіхлоргідрину методом | 55,46| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6) фенолу фотометричним | 48,33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) фенолу методом газорідин- | 53,17| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 8) формальдегіду фотометрич- | 36,72| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 9) формальдегіду методом | 53,93| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10) ацетону фотометричним | 49,01| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11) ацетону методом газоріди-| 52,79| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 12) етиленгліколю фотометрич-| 44,31| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 13) етиленгліколю методом | 51,9 | -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 14) метилметакрилату, | 45,66|за дослідження | | | метилакрилату, бутилакре-| |одного показника | | | лату і бутилметакрилату | | | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 15) метилметакрилату, | 50,1 | -"- | | | метилакрилату, бутилакре-| | | | | лату і бутилметакрилату | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16) акрилонітрилу методом | 50,77|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 17) циклогексанолу і | 50,37|за дослідження | | | циклогексанону методом | |одного показника | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 18) гексану і гептану | 53,16|за дослідження | | | методом газорідинної | |одного показника | | | хроматографії | | | | | | | | | | 19) капролактаму методом | 51,64|за одне дослідження| | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 20) стиролу методом газоріди-| 54,72| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 21) стиролу фотометричним | 50,61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 22) діоктилфталату, дибутил- | 50,02|за дослідження | | | фталату і диметилфталату | |одного показника | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 23) малеїнового ангідриду | 51,15| -"- | | | і фталевого ангідриду | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 24) етилацетату, бутилацетату| 52,61| -"- | | | і вінілацетату методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 25) вінілацетату фотометрич- | 45,7 |за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 26) толуїлендіізоціанату | 52,93| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 27) бензолу, ентеробензолу, | 53,2 |за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом| |одного показника | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 28) сполук цинку фотометрич- | 57,76|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 29) сполук свинцю фотометрич-| 41,37| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 30) аміаку фотометричним | 41,37| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 31) хлористого водню | 38,82| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 32) сполук хрому фотометрич- | 45,16| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 33) хлористого вінілу | 63,26| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 34) дихлоретану, метиленхло- | 53,4 |за дослідження | | | риду, хлороформу і | |одного показника | | | чотирихлористого вуглецю | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 35) ацетальдегіду методом | 55,11|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 36) гексаметилендіаміну | 40,26| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 37) диметилформаміду методом | 53,57| -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 38) насичених вуглеводнів | 59,23|за одне дослідження| | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 39) диметилтерефталату | 56,18| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 40) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- | | | ричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Токсикологічні дослідження | |----------------------------------------------------------------| |209.|Визначення середньосмертельної |1181,3 | -"- | | |дози (LD50) хімічних речовин | | | | |на одному виді лабораторних | | | | |тварин (самцях і самках) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |210.|Визначення середньосмертельної |1321,54| -"- | | |концентрації хімічних речовин | | | | |(LS50) на одному виді лабора- | | | | |торних тварин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |211.|Визначення сенсибілізувальної |1676,59| -"- | | |дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |212.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 430,49| -"- | | |ної дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |213.|Визначення подразнювальної дії | 379,97| -"- | | |хімічних речовин на слизові | | | | |оболонки (очей і ротової | | | | |порожнини) на одному виді | | | | |лабораторних тварин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |214.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 93,01| -"- | | |ної дії косметичної продукції | | | | |та товарів побутової хімії за | | | | |допомогою "клаптикового" тесту | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |215.|Визначення здатності хімічних |1681,68| -"- | | |речовин до кумуляції на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |216.|Визначення шкірно-резорбтивної | 631,4 | -"- | | |дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----------------------------------------------------------------| | Фізичні та радіологічні показники | |----------------------------------------------------------------| |217.|Визначення еквівалентних | 63,43|за дослідження | | |рівнів звуку (шумове навантаже-| |одного показника | | |ння), інфразвуку і ультразвуку | | | | |за технологічний цикл | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |218.|Визначення еквівалентного | 100,38|за дослідження | | |та максимального рівнів звуку, | |одного показника | | |ультразвуку та інфразвуку | | | | |(шумове навантаження за робочу | | | | |зміну та на територію, | | | | |безпосередньо прилеглу до | | | | |житлових будинків, лікарень, | | | | |санаторіїв тощо) непостійних | | | | |та імпульсних шумів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |219.|Визначення рівня шумового | 517,4 |за одне дослідження| | |навантаження джерел підприємств| | | | |на селитебну територію | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |220.|Визначення шумових характерис- | 118| -"- | | |тик джерела шуму (шумова | | | | |потужність) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |221.|Визначення еквівалентного | 73,93| -"- | | |рівня ультразвуку (навантажен- | | | | |ня) та звукового тиску | | | | |ультразвуку в октавних смугах | | | | |частот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |222.|Визначення еквівалентного та | 127,14| -"- | | |максимального рівнів інфразвуку| | | | |(навантаження) та звукового | | | | |тиску інфразвуку в октавних | | | | |смугах частот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |223.|Визначення рівня: | | | | | | | | | | 1) загальної вібрації або | 71,81|за дослідження | | | локальної вібрації | |одного показника | | | (корегувальні еквівалентні| | | | | рівні) | | | | | | | | | | 2) напруженості електромаг- | 81,71| -"- | | | нітного випромінювання, | | | | | щільності потоку енергії | | | | | | | | | | 3) електромагнітного поля | 24,64| -"- | | | промислової частоти, | | | | | постійного магнітного | | | | | поля або електростатичного| | | | | поля (напруженість) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |224.|Визначення дози лазерного | 186,76|за одне дослідження| | |випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |225.|Визначення рівня інфрачервоного| 21,79|за дослідження | | |або ультрафіолетового | |одного показника | | |випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |226.|Визначення швидкості руху | 13,62|за дослідження | | |повітря, вологості повітря або | |одного показника | | |температури повітря в житлових | | | | |та виробничих приміщеннях | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |227.|Визначення рівня освітленості, | 13,62| -"- | | |яскравості або блискучості | | | | |поверхні | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |228.|Проведення досліджень | 21,79|за одне дослідження| | |аероіонізації повітря | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |229.|Складання санітарного паспорта | 675,27|за один документ | | |на радіотехнічний об'єкт | | | | |(передавач та антена) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |230.|Визначення радіаційної | 179,27| -"- | | |ситуації, підготовка та | | | | |обґрунтування протирадіаційних | | | | |заходів на радіаційно | | | | |небезпечному об'єкті | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |231.|Визначення радіонуклідного | | | | |складу та питомої активності | | | | |природних і штучних | | | | |радіонуклідів в об'єкті | | | | |природного середовища: | | | | | | | | | |з використанням гамма-спектро- | 147,17|за одне дослідження| | |метрів | | | | | | | | | |з використанням гамма-радіоме- | 31,41| -"- | | |трів типу РУГ-91М або його | | | | |аналогів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |232.|Визначення питомої активності | | | | |радіонуклідів у продуктах | | | | |харчування: | | | | | | | | | |цезію-137 з використанням | 61,28| -"- | | |гамма-спектрометрів | | | | | | | | | |цезію-137 з використанням | 31,41| -"- | | |гамма-радіометрів типу РУГ-91 | | | | |або його аналогів | | | | | | | | | |стронцію-90 з використанням | 81,05| -"- | | |бета-спектрометрів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |233.|Визначення радіонуклідного | | | | |складу та питомої активності: | | | | | | | | | | 1) природних і штучних | 96,22| -"- | | | радіонуклідів в одній | | | | | пробі води методом | | | | | спектрометричного аналізу | | | | | | | | | | 2) радіонуклідів у продуктах | 220,09| -"- | | | харчування та воді | | | | | радіохімічним методом | | | | | | | | | | 3) радіонуклідів у ґрунті | 206,79| -"- | | | та рослинності | | | | | радіохімічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |234.|Вимірювання рівня потужності | 4,83| -"- | | |поглиненої дози зовнішнього | | | | |гамма-випромінювання в одній | | | | |точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |235.|Вимірювання рівня поверхневого | | | | |забруднення: | | | | | | | | | | 1) бета-випромінювальними | 10,32| -"- | | | радіонуклідами | | | | | | | | | | 2) альфа-випромінювальними | 9,04| -"- | | | радіонуклідами в одній | | | | | точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |236.|Вимірювання рівня еквівалентної| 51,62|за одне дослідження| | |рівноважної об'ємної активності| | | | |радону-222 у повітрі приміщень | | | | |в одній точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |237.|Вимірювання дози: | | | | | | | | | | 1) зовнішнього опромінення | 45,18| -"- | | | людини | | | | | | | | | | 2) внутрішнього опромінення | 36,58| -"- | | | людини | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |238.|Підготовка санітарного паспорта| 40,89|за один документ | | |на роботи з радіоактивними | | | | |речовинами та іншими джерелами | | | | |іонізуючого випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |239.|Підготовка паспорта радіаційної| 21,91| -"- | | |якості та радіаційного | | | | |сертифіката | | | |----------------------------------------------------------------| | Різне | |----------------------------------------------------------------| |240.|Санітарно-епідеміологічна | 3,22|за одну сторінку | | |оцінка проектів будівництва, | |проекту | | |розширення, реконструкції або | | | | |модернізації об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |241.|Визначення шкідливих і | 15,85|за одне робоче | | |небезпечних факторів виробничо-| |місце | | |го середовища, технологічного | | | | |та трудового процесу з метою | | | | |атестації робочих місць (без | | | | |урахування вартості досліджень/| | | | |вимірювань) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |242.|Навчання на робочих місцях | 77,68|за одного слухача | | |фахівців відомчих лабораторій | |за один день | | |методам проведення | | | | |бактеріологічних, вірусологіч- | | | | |них, паразитологічних та інших | | | | |досліджень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |243.|Проведення гігієнічного | 8,85|за одного слухача | | |навчання громадян, професійна | |за одну годину у | | |чи інша діяльність яких | |разі індивідуально-| | |пов'язана з небезпечними | |го навчання | | |факторами, обслуговуванням | | | | |населення, з метою запобігання | | | | |виникненню захворювань, | | | | |поширенню масових інфекційних | | | | |та неінфекційних захворювань, | | | | |отруєнь, у тому числі харчових | | | | | | | | | | | 2,48|за одного слухача | | | | |у разі групового | | | | |навчання за | | | | |кількості слухачів | | | | |не менше ніж 5 осіб| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |244.|Комплексне вивчення документів | 200|за один висновок | | |та підготовка проекту висновку | | | | |державної санітарно-епідеміоло-| | | | |гічної експертизи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |245.|Розгляд і оформлення | | | | |документів: | | | | | | | | | | 1) на роботу з | 200,59|за один документ | | | біологічними агентами | | | | | різних груп патогенності | | | | | | | | | | 2) на перевезення | 20,29| -"- | | | біологічного матеріалу, що| | | | | містить або може містити | | | | | біологічні патогенні | | | | | агенти | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |246.|Профілактична дезінфекція: | | | | | | | | | | 1) поверхонь, приміщень, | 0,63|за один кв. метр | | | транспортних засобів тощо | |(у договорі на | | | | |1 рік) | | | | | | | | | 1,13|за один кв. метр | | | | |за 1 обробку | | | | | | | | 2) води в колодязях | 6,22|за одну обробку | | | | | | | | 3) неканалізованих туалетів | 8,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |247.|Камерне знезараження: | | | | | | | | | | 1) речей | 8,05|за одну обробку | | | | |10 кілограмів | | | | | | | | 2) книжок | 15,96| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |248.|Санітарна обробка ураженої | 9,95|за одну обробку | | |педикульозом особи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |249.|Проведення санітарної обробки | 5,76|за одну особу | | |людей в санітарних пропускниках| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |250.|Дезінсекція в приміщеннях | 1,48|за один кв. метр | | | | |(у договорі на | | | | |1 рік) | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |251.|Виготовлення отрутопринад | 1,65|за одну упаковку | | |для знищення гризунів (без | |(100 грамів) | | |урахування вартості діючої | | | | |речовини та наповнювачів) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |252.|Дератизація в будинках і | 1,29|за один кв. метр | | |спорудах | |(у договорі на | | | | |1 рік) | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |253.|Об'єктивний контроль | 34,14|за одне обстеження | | |щурозахищеності суден для | | | | |видачі свідоцтва про звільнення| | | | |від дератизації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |254.|Дератизація на відкритій | 10,65|за 100 кв. метрів | | |місцевості | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |255.|Визначення чутливості мікро- | 17,75|за одне дослідження| | |організмів до дезінфекційних | | | | |засобів або антисептиків | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |256.|Контроль роботи парових, | | | | |повітряних та газових стерилі- | | | | |заторів з використанням: | | | | | | | | | | 1) біологічних індикаторів | 76,86|за один об'єкт | | | | | | | | 2) хімічних індикаторів | 21,38| -"-". | ------------------------------------------------------------------вгору