Документ 662-2002-п, поточна редакція — Редакція від 01.06.2019, підстава - 431-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 травня 2002 р. № 662
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 972 від 28.07.2004
№ 1177 від 08.09.2004
№ 1280 від 24.12.2005
№ 252 від 28.03.2012
№ 720 від 14.09.2015
№ 431 від 22.05.2019}

{Установити, що відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, дільничної комісії референдуму у зв’язку з виконанням обов’язків члена комісії референдуму, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 123 від 20.02.2013}

{У назві та тексті постанови слово "окружної" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "територіальної" у відповідному відмінку і числі, а слова "народних депутатів України" - словами "народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів" згідно з Постановою КМ № 972 від 28.07.2004}

{У назві та тексті Постанови слово "територіальної" замінено словами "окружної, територіальної" згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005}

Відповідно до статті 36 Закону України "Про вибори народних депутатів України" та статті 28 Закону України "Про місцеві вибори" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 972 від 28.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1280 від 24.12.2005, № 252 від 28.03.2012, № 720 від 14.09.2015}

Затвердити Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії (додається).

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. № 662

ПОРЯДОК
відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005}

{У назві та тексті Порядку слово "окружна" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "територіальна" у відповідному відмінку і числі, а слова "народних депутатів України" - словами "народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів" згідно з Постановою КМ № 972 від 28.07.2004}

{У назві та тексті Порядку слова “і міських голів” замінено словами “міських голів і старост” згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}

1. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост (далі - виборчої комісії), у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, який виконує ці обов'язки на платній основі, та члена виборчої комісії, який перебуває у трудових відносинах з іншим підприємством, установою, організацією, а в комісії виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, відшкодовується згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1280 від 24.12.2005, № 720 від 14.09.2015}

2. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю члена виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією (тимчасово не працює, є пенсіонером або студентом) і виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, відшкодовується Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, та територіальною виборчою комісією - за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету, або за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, у таких розмірах:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}

1) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за робочі дні згідно з графіком роботи відповідної виборчої комісії, що припадають на дні тимчасової непрацездатності;

2) одноразова виплата у разі стійкої втрати професійної працездатності, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виходячи із 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на виплату;

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 720 від 14.09.2015}

3) одноразова допомога сім’ї у разі смерті потерпілого у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на виплату;

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 720 від 14.09.2015}

4) щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності у розмірі, встановленому відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, але не більше ніж середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я;

5) пенсія по інвалідності та пенсії утриманцям у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у розмірі, встановленому органами, шо відповідно до законодавства здійснюють функцію призначення та виплати пенсій;

6) компенсація витрат на медичну допомогу, а також забезпечення потерпілих та осіб з інвалідністю необхідними лікарськими засобами, санаторно-курортним лікуванням, протезами, ортопедичними виробами, коригуючими засобами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) тощо, якщо потребу в них встановлено висновками медико-соціальних експертних комісій, у розмірі фактичних витрат на ці цілі на підставі документів, що підтверджують їх вартість.

{Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 431 від 22.05.2019}

3. Середня заробітна плата (дохід) для розрахунку виплат за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю члена виборчої комісії, обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 28.03.2012}

Для розрахунку розміру виплат за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю члена виборчої комісії, зазначеного у пункті 2 цієї постанови, за розрахункову величину береться розмір місячної заробітної плати відповідного члена виборчої комісії, який виконує обов'язки члена виборчої комісії на платній основі, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063).

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1177 від 08.09.2004, № 720 від 14.09.2015}

4. Про кожний нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, окружна, територіальна виборча комісія повідомляє Центральну виборчу комісію.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005}

5. Нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, який виконує ці обов'язки на платній основі, або із членом виборчої комісії, який перебуває у трудових відносинах з іншим підприємством, установою, організацією, а в комісії виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, розслідується і обліковується згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 94, ст. 3426).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1280 від 24.12.2005, № 252 від 28.03.2012}

Нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією (тимчасово не працює, є пенсіонером або студентом) і виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, розслідується і обліковується згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 543). Нещасні випадки, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, класифікуються як такі, що сталися під час виконання громадських обов'язків. Зазначені члени виборчої комісії мають право на отримання листка непрацездатності.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}

6. Окружна виборча комісія до закінчення строку її повноважень передає Центральній виборчій комісії для зберігання, обліку та аналізу акти про розслідування нещасного випадку за формою Н-5, про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 та про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, разом з матеріалами розслідування.

Територіальна виборча комісія забезпечує зберігання, облік та аналіз зазначених актів і матеріалів розслідування самостійно.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1280 від 24.12.2005, № 720 від 14.09.2015}

7. Шкода, заподіяна майну члена виборчої комісії у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, відшкодовується у повному обсязі Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для підготовки і проведення виборів народних депутатів України, та територіальною виборчою комісією - за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету, або за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету на підставі документів, що підтверджують факт заподіяння шкоди майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії та розмір заподіяної шкоди.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005; в редакції Постанови КМ № 720 від 14.09.2015}

8. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і старост відшкодування шкоди, зазначеної в пунктах 2 і 7 цього Порядку, здійснюється територіальною виборчою комісією в межах видатків, передбачених у єдиному кошторисі видатків на підготовку і проведення відповідних місцевих виборів.

{Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ № 972 від 28.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 14.09.2015}вгору