Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.1996661
Документ 661-96-п, поточна редакція — Редакція від 13.01.2010, підстава - 1413-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 1996 р. N 661
Київ
Про створення Державного картографо-геодезичного
фонду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006
N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет природних
ресурсів" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 754 ( 754-2006-п ) від
25.05.2006 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Національний
архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Створити галузевий державний архів - Державний
картографо-геодезичний фонд України (Укркартогеофонд) Державного
комітету із земельних ресурсів для постійного зберігання
картографічних, геодезичних та інших спеціальних документів
Національного архівного фонду. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }
2. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів
України і Міністерству охорони навколишнього природного середовища
затвердити у двомісячний термін Положення про Державний
картографо-геодезичний фонд України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
3. Установити, що витрати на утримання Державного
картографо-геодезичного фонду провадяться в межах коштів,
передбачених в Державному бюджеті для Державного комітету із
земельних ресурсів на виконання топографо-геодезичних робіт. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19вгору