Документ 661-XII, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про відповідальність за порушення вимог режиму
радіаційної безпеки, заготівлю, переробку і збут
радіоактивно забруднених продуктів харчування
 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 11, ст. 106 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     З метою посилення охорони здоров'я населення Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     1. Встановити, що винесення або вивезення з території, що зазнала радіоактивного забруднення, без радіометричного контролю і відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових осіб - до трьохсот карбованців.
     Умисне придбання і використання для виробничих потреб зазначених у цій статті будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, які винесено або вивезено з території, що зазнала радіоактивного забруднення, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією або вилученням цих предметів.
 
     Зазначені предмети, вивезені службовими особами, підлягають вилученню. Конфісковані і вилучені відповідно до цього Указу предмети знищуються в установленому порядку.
 
     Протоколи про ці правопорушення складають уповноважені на те службові особи органів внутрішніх справ і органів державного санітарного нагляду.
 
     2. Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот карбованців і на службових осіб - від двохсот до п'ятисот карбованців.
 
     Продукти харчування та інша продукція, зазначені в частині першій цієї статті, підлягають знищенню.
 
     Протоколи про ці правопорушення складають уповноважені на те службові особи органів державного санітарного нагляду, державного ветеринарного нагляду, Державного комітету СРСР по управлінню якістю продукції і стандартах та його органів, які здійснюють державний контроль за стандартами і засобами вимірювань, державної інспекції по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі Української РСР, лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств Української РСР, організацій споживчої кооперації.
     Справи про правопорушення, передбачені статтями 1 і 2 цього Указу, розглядають народні судді районних (міських) народних судів.
 
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     4. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:

 
     1) до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст. 553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1957; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст.313, N 22, ст.367):
 
     а) доповнити Кодекс статтею 42-2 такого змісту:
 
     "Стаття 42-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
 
     Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот карбованців і на службових осіб - від двохсот до п'ятисот карбованців";
 
     б) статтю 46-1 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення
 
     Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів, -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових осіб - до трьохсот карбованців.
 
     Винесення або вивезення з території, що зазнала радіоактивного забруднення, без радіометричного контролю і відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових осіб - до трьохсот карбованців.
 
     Умисне придбання і використання для виробничих потреб зазначених у цій статті бедівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, які винесено або вивезено з території, що зазнала радіоактивного забруднення, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією або вилученням цих предметів";
 
     в) статтю 221, частину другу статті 277 і частину першу статті 294 після слів "правопорушення, передбачені" доповнити словом і цифрами "статтею 42-2";
 
     г) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці двадцять першому цифри "155" замінити цифрами "42-2, 155";
 
     абзац двадцять третій після слова "статті" доповнити цифрами "42-2";
 
     в абзаці 28 цифри "42-1" замінити цифрами "42-1, 42-2, 46-1";
 
     в абзаці 29 цифри "42-1" замінити цифрами "42-1, 42-2";
 
     доповнити цей пункт абзацом такого змісту:
 
     "лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств Української РСР, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2)";

 
( Пункт 2 статті 4 втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
{ Пункт 3 статті 4 втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 28 січня 1991 року
N 661-XIIвгору